Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của Ketnooi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Vietnam Consumers behavior & lifestyle 2013
gửi bởi daigai - 14 Tháng 6 2014, 17:05
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
14 Tháng 6 2014, 17:05
Impulse Buying Behavior of Apparel Purchasers
gửi bởi tctuvan - 02 Tháng 6 2014, 16:23
0 Trả lời
110 Xem
gửi bởi tctuvan
02 Tháng 6 2014, 16:23
Store Design and Visual Merchandising - Creating Storage Space That Encourages Buying
gửi bởi daigai - 29 Tháng 5 2014, 10:20
0 Trả lời
224 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 5 2014, 10:20
Mind mapping for teaching the students writing skill
gửi bởi daigai - 26 Tháng 5 2014, 10:08
0 Trả lời
172 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2014, 10:08
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh - lý thị ánh nguyệt - english as a foreign language adult learners’ learning strategy problems a case study at vinh long community college
gửi bởi daigai - 26 Tháng 5 2014, 09:58
0 Trả lời
184 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2014, 09:58
Some solutions to teachers of English in improving the quality and effectiveness of teaching speaking skills to the first year non-major students of English at College of Sciences, Thai Nguyen Univers
gửi bởi daigai - 26 Tháng 5 2014, 09:43
0 Trả lời
288 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2014, 09:43
An investigation tinto the reality of teaching reading to the second - year students at national Economics university
gửi bởi tctuvan - 24 Tháng 5 2014, 12:12
0 Trả lời
196 Xem
gửi bởi tctuvan
24 Tháng 5 2014, 12:12
Some strategies for dealing with unfamiliar words in reading comprehension for students of English faculty, Hanoi open university
gửi bởi tctuvan - 24 Tháng 5 2014, 12:10
0 Trả lời
196 Xem
gửi bởi tctuvan
24 Tháng 5 2014, 12:10
Bài giảng trọng âm và phát âm tiếng ANh
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:54
0 Trả lời
216 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:54
Việc tự học ngữ pháp Tiếng Nhật của sinh viên năm thứ 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản –Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:49
0 Trả lời
201 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:49
implementing communication strategies in listenning/speaking classes at the cfl – can tho university
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:42
0 Trả lời
215 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:42
learners’ attitudes towards error-related issues in efl writing classes
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:38
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:38
Thiết kế bài thi đánh giá môn Tiếng Anh
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:31
0 Trả lời
203 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:31
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh - effects of metacognitve strategy instruction on students’ reading comprehension
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:28
0 Trả lời
187 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:28
using highlighting of hyperlinked annotations to improve students’ intentional vocabulary learning
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:22
0 Trả lời
184 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:22
Red tour’s internal and external environment and the impact of factors to organization​
gửi bởi tctuvan - 08 Tháng 4 2014, 00:21
0 Trả lời
184 Xem
gửi bởi tctuvan
08 Tháng 4 2014, 00:21