Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT
gửi bởi Fridolf - 26 Tháng 7 2014, 23:22
0 Trả lời
103 Xem
gửi bởi Fridolf
26 Tháng 7 2014, 23:22
Tự học tiếng Nhật part 1
gửi bởi isabel_wu - 26 Tháng 7 2014, 23:16
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi isabel_wu
26 Tháng 7 2014, 23:16
Bảng Hán tự thông dụng
gửi bởi daigai - 17 Tháng 7 2014, 10:03
0 Trả lời
659 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 7 2014, 10:03
TESOL and Culture - DWIGHT ATKINSON
gửi bởi daigai - 18 Tháng 6 2014, 10:43
0 Trả lời
105 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 6 2014, 10:43
Great Expectations: The TESOL Practicum as a Professional Learning Experience - Le Van Canh
gửi bởi daigai - 18 Tháng 6 2014, 10:39
0 Trả lời
75 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 6 2014, 10:39
What Writing Tasks Do TESOL Professors Require? Hyonsuk Cho
gửi bởi daigai - 18 Tháng 6 2014, 10:35
0 Trả lời
74 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 6 2014, 10:35
How Vietnamese Attitudes can be Recognized and Confused: Cross-Cultural Perception and Speech Prosody Analysis
gửi bởi daigai - 18 Tháng 6 2014, 10:00
0 Trả lời
68 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 6 2014, 10:00
Vietnam Consumers behavior & lifestyle 2013
gửi bởi daigai - 14 Tháng 6 2014, 17:05
0 Trả lời
62 Xem
gửi bởi daigai
14 Tháng 6 2014, 17:05
Impulse Buying Behavior of Apparel Purchasers
gửi bởi tctuvan - 02 Tháng 6 2014, 16:23
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi tctuvan
02 Tháng 6 2014, 16:23
Store Design and Visual Merchandising - Creating Storage Space That Encourages Buying
gửi bởi daigai - 29 Tháng 5 2014, 10:20
0 Trả lời
229 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 5 2014, 10:20
Mind mapping for teaching the students writing skill
gửi bởi daigai - 26 Tháng 5 2014, 10:08
0 Trả lời
176 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2014, 10:08
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh - lý thị ánh nguyệt - english as a foreign language adult learners’ learning strategy problems a case study at vinh long community college
gửi bởi daigai - 26 Tháng 5 2014, 09:58
0 Trả lời
194 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2014, 09:58
Some solutions to teachers of English in improving the quality and effectiveness of teaching speaking skills to the first year non-major students of English at College of Sciences, Thai Nguyen Univers
gửi bởi daigai - 26 Tháng 5 2014, 09:43
0 Trả lời
308 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2014, 09:43
An investigation tinto the reality of teaching reading to the second - year students at national Economics university
gửi bởi tctuvan - 24 Tháng 5 2014, 12:12
0 Trả lời
212 Xem
gửi bởi tctuvan
24 Tháng 5 2014, 12:12
Some strategies for dealing with unfamiliar words in reading comprehension for students of English faculty, Hanoi open university
gửi bởi tctuvan - 24 Tháng 5 2014, 12:10
0 Trả lời
201 Xem
gửi bởi tctuvan
24 Tháng 5 2014, 12:10
Bài giảng trọng âm và phát âm tiếng ANh
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:54
0 Trả lời
224 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:54
Việc tự học ngữ pháp Tiếng Nhật của sinh viên năm thứ 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản –Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:49
0 Trả lời
207 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:49
implementing communication strategies in listenning/speaking classes at the cfl – can tho university
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:42
0 Trả lời
219 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:42
learners’ attitudes towards error-related issues in efl writing classes
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:38
0 Trả lời
187 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:38
Thiết kế bài thi đánh giá môn Tiếng Anh
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:31
0 Trả lời
208 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:31