Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tự học tiếng Pháp tập 2 part 2
gửi bởi killgirl_9x29 - 28 Tháng 7 2014, 09:50
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi killgirl_9x29
28 Tháng 7 2014, 09:50
Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 1
gửi bởi Alvan - 28 Tháng 7 2014, 09:10
0 Trả lời
72 Xem
gửi bởi Alvan
28 Tháng 7 2014, 09:10
Tự học tiếng Pháp tập 1 part 4
gửi bởi Avery - 28 Tháng 7 2014, 08:40
0 Trả lời
73 Xem
gửi bởi Avery
28 Tháng 7 2014, 08:40
Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại part 5
gửi bởi sailor_moon - 27 Tháng 7 2014, 21:00
0 Trả lời
91 Xem
gửi bởi sailor_moon
27 Tháng 7 2014, 21:00
Từ vựng tiếng hàn
gửi bởi phalebietkhoc2003 - 27 Tháng 7 2014, 20:30
0 Trả lời
92 Xem
gửi bởi phalebietkhoc2003
27 Tháng 7 2014, 20:30
Ngữ pháp tiếng Hoa part 1
gửi bởi Ardell - 27 Tháng 7 2014, 20:00
0 Trả lời
100 Xem
gửi bởi Ardell
27 Tháng 7 2014, 20:00
Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại part 10
gửi bởi xzeropillot - 27 Tháng 7 2014, 19:30
0 Trả lời
100 Xem
gửi bởi xzeropillot
27 Tháng 7 2014, 19:30
Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại part 6
gửi bởi Kris - 27 Tháng 7 2014, 19:00
0 Trả lời
106 Xem
gửi bởi Kris
27 Tháng 7 2014, 19:00
Ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt part 4
gửi bởi toilapn - 27 Tháng 7 2014, 18:30
0 Trả lời
99 Xem
gửi bởi toilapn
27 Tháng 7 2014, 18:30
Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại part 7
gửi bởi nhibecky_annie - 27 Tháng 7 2014, 18:00
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi nhibecky_annie
27 Tháng 7 2014, 18:00
Ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt part 5
gửi bởi hoangkhws - 27 Tháng 7 2014, 17:30
0 Trả lời
100 Xem
gửi bởi hoangkhws
27 Tháng 7 2014, 17:30
Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại part 8
gửi bởi quangtrungks7a - 27 Tháng 7 2014, 17:00
0 Trả lời
100 Xem
gửi bởi quangtrungks7a
27 Tháng 7 2014, 17:00
Giáo trình tự học tiếng Hàn cho mọi người - Phần trung cấp part 3
gửi bởi anh_peo - 27 Tháng 7 2014, 16:30
0 Trả lời
151 Xem
gửi bởi anh_peo
27 Tháng 7 2014, 16:30
Tự học tiếng Nhật part 4
gửi bởi Rosselyn - 27 Tháng 7 2014, 16:00
0 Trả lời
113 Xem
gửi bởi Rosselyn
27 Tháng 7 2014, 16:00
GIÁO TRÌNH TIẾNG HOA (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC )
gửi bởi haihcmuns_06 - 27 Tháng 7 2014, 15:30
0 Trả lời
126 Xem
gửi bởi haihcmuns_06
27 Tháng 7 2014, 15:30
Tự học tiếng Nhật part 10
gửi bởi lyquocviet1989 - 27 Tháng 7 2014, 15:00
0 Trả lời
99 Xem
gửi bởi lyquocviet1989
27 Tháng 7 2014, 15:00
Tiếng Đức dành cho người Việt part 1
gửi bởi Stanwode - 27 Tháng 7 2014, 14:30
0 Trả lời
110 Xem
gửi bởi Stanwode
27 Tháng 7 2014, 14:30
Tự học tiếng Pháp tập 1 part 1
gửi bởi Satordi - 27 Tháng 7 2014, 14:00
0 Trả lời
114 Xem
gửi bởi Satordi
27 Tháng 7 2014, 14:00
Tự học tiếng Nhật part 5
gửi bởi Afi - 27 Tháng 7 2014, 13:30
0 Trả lời
105 Xem
gửi bởi Afi
27 Tháng 7 2014, 13:30
Tự học tiếng Pháp tập 2 part 1
gửi bởi hayvedaybenanh_yeuem_207 - 27 Tháng 7 2014, 13:00
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi hayvedaybenanh_yeuem_207
27 Tháng 7 2014, 13:00