Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Shin nihongo no kiso II
gửi bởi datloiyeuem_trenchiechonngotngao - 28 Tháng 7 2014, 20:00
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi datloiyeuem_trenchiechonngotngao
28 Tháng 7 2014, 20:00
Giáo trình tự học tiếng Hàn cho mọi người part 3
gửi bởi goldenchip_1987 - 28 Tháng 7 2014, 19:30
0 Trả lời
89 Xem
gửi bởi goldenchip_1987
28 Tháng 7 2014, 19:30
Tiếng Đức dành cho người Việt part 4
gửi bởi Enrico - 28 Tháng 7 2014, 19:00
0 Trả lời
85 Xem
gửi bởi Enrico
28 Tháng 7 2014, 19:00
TỪ ĐIỂN PHÁP VIỆT - NXB TP.HCM
gửi bởi style_more - 28 Tháng 7 2014, 18:30
0 Trả lời
100 Xem
gửi bởi style_more
28 Tháng 7 2014, 18:30
Giáo trình hay học tiếng Hoa
gửi bởi doantuyen_kkk - 28 Tháng 7 2014, 18:00
0 Trả lời
82 Xem
gửi bởi doantuyen_kkk
28 Tháng 7 2014, 18:00
Tự học tiếng Pháp tập 2 part 10
gửi bởi Ordwald - 28 Tháng 7 2014, 17:30
0 Trả lời
86 Xem
gửi bởi Ordwald
28 Tháng 7 2014, 17:30
Tự học tiếng Pháp tập 2 part 6
gửi bởi PIG_PIG - 28 Tháng 7 2014, 17:00
0 Trả lời
85 Xem
gửi bởi PIG_PIG
28 Tháng 7 2014, 17:00
Tự học tiếng Pháp tập 2 part 5
gửi bởi monster_reborn1611 - 28 Tháng 7 2014, 16:30
0 Trả lời
74 Xem
gửi bởi monster_reborn1611
28 Tháng 7 2014, 16:30
Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu tập 1 part 4
gửi bởi Alcott - 28 Tháng 7 2014, 16:00
0 Trả lời
81 Xem
gửi bởi Alcott
28 Tháng 7 2014, 16:00
Ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt part 7
gửi bởi trungkienairvn - 28 Tháng 7 2014, 15:30
0 Trả lời
71 Xem
gửi bởi trungkienairvn
28 Tháng 7 2014, 15:30
Ngữ pháp tiếng Pháp part 2
gửi bởi traisanhdieu_tim_gaikute_001 - 28 Tháng 7 2014, 15:00
0 Trả lời
80 Xem
gửi bởi traisanhdieu_tim_gaikute_001
28 Tháng 7 2014, 15:00
Ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt part 8
gửi bởi greenagervn - 28 Tháng 7 2014, 14:30
0 Trả lời
78 Xem
gửi bởi greenagervn
28 Tháng 7 2014, 14:30
Ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt part 10
gửi bởi mntvinh - 28 Tháng 7 2014, 14:00
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi mntvinh
28 Tháng 7 2014, 14:00
GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CƠ BẢN QUYỂN 2
gửi bởi copedangyeu_tt - 28 Tháng 7 2014, 13:30
0 Trả lời
95 Xem
gửi bởi copedangyeu_tt
28 Tháng 7 2014, 13:30
Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu tập 1 part 2
gửi bởi tearsnuna - 28 Tháng 7 2014, 13:00
0 Trả lời
89 Xem
gửi bởi tearsnuna
28 Tháng 7 2014, 13:00
Ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người Việt part 9
gửi bởi Barnabas - 28 Tháng 7 2014, 12:30
0 Trả lời
90 Xem
gửi bởi Barnabas
28 Tháng 7 2014, 12:30
Tiếng Đức dành cho người Việt part 2
gửi bởi Gr­mur - 28 Tháng 7 2014, 12:00
0 Trả lời
92 Xem
gửi bởi Gr­mur
28 Tháng 7 2014, 12:00
Tự học tiếng Pháp tập 1 part 3
gửi bởi Amott - 28 Tháng 7 2014, 11:30
0 Trả lời
89 Xem
gửi bởi Amott
28 Tháng 7 2014, 11:30
GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CƠ BẢN - QUYỂN 3
gửi bởi namtay_namsung_bantrungtimem - 28 Tháng 7 2014, 11:00
0 Trả lời
92 Xem
gửi bởi namtay_namsung_bantrungtimem
28 Tháng 7 2014, 11:00
GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CƠ BẢN - QUYỂN 6
gửi bởi Badden - 28 Tháng 7 2014, 10:30
0 Trả lời
86 Xem
gửi bởi Badden
28 Tháng 7 2014, 10:30