Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Proverbs denoting family relationships in English and Vietnamese: A contrastive analysis and teaching implications
gửi bởi hell_angel_nd259 - 23 Tháng 8 2015, 13:40
2 Trả lời
57 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 4 2017, 01:07
Power of exclusion of 18 autossomic STR loci in a Brazilian Middle–West region population sample
gửi bởi daigai - 05 Tháng 4 2017, 17:44
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 4 2017, 17:44
Construction of a library of cloned short tandem repeat (STR) alleles as universal templates for allelic ladder preparation
gửi bởi daigai - 02 Tháng 4 2017, 08:40
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 4 2017, 08:40
STR allele sequence variation: Current knowledge and future issues
gửi bởi daigai - 02 Tháng 4 2017, 08:39
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 4 2017, 08:39
Nghiên cứu các chữ Hán có chứa chữ "Ngọc" làm bộ thủ
gửi bởi wife_craigdavid197 - 25 Tháng 8 2015, 19:32
2 Trả lời
77 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 3 2017, 12:02
English compound nouns in a contrastive analysis with the Vietnamese equivalents and some implications for teaching and learning vocabulary in the textbook "English for the hotel and tourist industry"
gửi bởi kokotsk2003 - 24 Tháng 8 2015, 02:00
2 Trả lời
78 Xem
gửi bởi daigai
21 Tháng 2 2017, 22:10
Sử dụng hoạt động nhóm để cải thiện kỹ năng nói của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại
gửi bởi Pell - 26 Tháng 8 2015, 07:40
2 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 2 2017, 11:12
Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
gửi bởi tranngoclam1991 - 26 Tháng 8 2015, 04:00
2 Trả lời
57 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 13:07
The theory of planned behavior
gửi bởi daigai - 03 Tháng 1 2017, 22:38
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 1 2017, 22:38
Nghiên cứu so sánh về nghĩa của các thành ngữ có liên quan đến nước trong tiếng Việt và tiếng Anh
gửi bởi nquynhxuan - 29 Tháng 8 2015, 23:12
2 Trả lời
64 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 12 2016, 11:34
Đáp án bài tập Tiếng Anh 12
gửi bởi NguyenMaiLinh99 - 07 Tháng 12 2016, 10:22
3 Trả lời
108 Xem
gửi bởi tctuvan
08 Tháng 12 2016, 20:56
Nghiên cứu phó từ “才” trong tiếng Hán hiện đại và các cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
gửi bởi anhkeen - 25 Tháng 8 2015, 03:48
2 Trả lời
93 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 12 2016, 22:33
An investigation of the polysemy of open/close in English and mở/đóng in Vietnamese (from the cognitive perspective)
gửi bởi toan_noucamp - 24 Tháng 8 2015, 02:54
1 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 12 2016, 17:11
An investigation of gender differences in responding to compliments
gửi bởi Airleas - 24 Tháng 8 2015, 02:48
1 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 12 2016, 17:11
Nghiên cứu câu chữ "bi" trong tiếng Hán hiện đại và những vấn đề liên quan. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04
gửi bởi quynhanh_pengoc - 30 Tháng 8 2015, 05:54
1 Trả lời
87 Xem
gửi bởi 123456798
03 Tháng 12 2016, 20:17
Nghiên cứu cách chuyển dịch tên người tiếng Anh sang tiếng Hán
gửi bởi yeuanh_emnhe_16491 - 25 Tháng 8 2015, 18:00
2 Trả lời
56 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 12 2016, 21:38
An investigation into TOEIC listening comprehension problems of non-English major students
gửi bởi langthangvn33 - 24 Tháng 8 2015, 02:30
2 Trả lời
124 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2016, 11:30
Thái độ của người học đối với giáo viên bản ngữ và giáo viên người Việt
gửi bởi Hanley - 27 Tháng 8 2015, 11:32
2 Trả lời
66 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2016, 00:24
Thái độ của học sinh trường THPT Nguyễn Siêu về vai trò của học thuộc lòng trong chiến lược học từ vựng
gửi bởi Vinn - 27 Tháng 8 2015, 07:24
2 Trả lời
85 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 11 2016, 00:17
PDF The theory of reasoned action applied to brand loyalty
gửi bởi daigai - 07 Tháng 11 2016, 22:49
0 Trả lời
51 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 11 2016, 22:49