Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
An investigation of gender differences in responding to compliments
gửi bởi Airleas - 24 Tháng 8 2015, 02:48
1 Trả lời
47 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 12 2016, 17:11
Nghiên cứu câu chữ "bi" trong tiếng Hán hiện đại và những vấn đề liên quan. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04
gửi bởi quynhanh_pengoc - 30 Tháng 8 2015, 05:54
1 Trả lời
79 Xem
gửi bởi 123456798
03 Tháng 12 2016, 20:17
Nghiên cứu cách chuyển dịch tên người tiếng Anh sang tiếng Hán
gửi bởi yeuanh_emnhe_16491 - 25 Tháng 8 2015, 18:00
2 Trả lời
53 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 12 2016, 21:38
An investigation into TOEIC listening comprehension problems of non-English major students
gửi bởi langthangvn33 - 24 Tháng 8 2015, 02:30
2 Trả lời
110 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2016, 11:30
Thái độ của người học đối với giáo viên bản ngữ và giáo viên người Việt
gửi bởi Hanley - 27 Tháng 8 2015, 11:32
2 Trả lời
51 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2016, 00:24
Thái độ của học sinh trường THPT Nguyễn Siêu về vai trò của học thuộc lòng trong chiến lược học từ vựng
gửi bởi Vinn - 27 Tháng 8 2015, 07:24
2 Trả lời
71 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 11 2016, 00:17
PDF The theory of reasoned action applied to brand loyalty
gửi bởi daigai - 07 Tháng 11 2016, 22:49
0 Trả lời
39 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 11 2016, 22:49
Evaluation of factors for carrier selection in the China Pearl River delta
gửi bởi daigai - 06 Tháng 11 2016, 22:17
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 11 2016, 22:17
BekaertHodrick_TB_Ch03 - Chapter 3 Forward Markets and Transaction Exchange Risk
gửi bởi daigai - 05 Tháng 11 2016, 23:00
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 11 2016, 23:00
BekaertHodrick_TB_Ch20 - Chapter 20 Foreign Currency Futures and Options
gửi bởi daigai - 05 Tháng 11 2016, 22:57
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 11 2016, 22:57
skkn Một số phương pháp dạy kỹ năng nói tiếng anh có hiệu quả
gửi bởi daigai - 02 Tháng 11 2016, 22:19
1 Trả lời
96 Xem
gửi bởi milucuccu
03 Tháng 11 2016, 05:25
Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt
gửi bởi Criston - 25 Tháng 8 2015, 16:56
2 Trả lời
79 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 11 2016, 10:25
Đánh giá mức độ tham chiếu của hai bản tiếng Anh và tiếng Việt của tác phẩm Lolita
gửi bởi haiduongxanh_2012_timban - 27 Tháng 8 2015, 06:00
3 Trả lời
38 Xem
gửi bởi miehanu
31 Tháng 10 2016, 20:21
Nghiên cứu giáo trình “Le nouvel espaces 1” trong việc dạy ngoại ngữ của Học viện Quân y
gửi bởi maianhngoc1987 - 30 Tháng 8 2015, 01:54
2 Trả lời
271 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 10 2016, 11:44
Giảng dạy các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái trong tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam
gửi bởi dothanhphuc_1992 - 25 Tháng 8 2015, 21:24
2 Trả lời
57 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 9 2016, 23:49
现代汉语连词“而”研究(与越南语连词“mà”对比) Nghiên cứu về liên từ “而” trong tiếng Hán hiện đại Đối chiều với liên từ “MÀ” trong tiếng Việt
gửi bởi gau_bong484 - 25 Tháng 8 2015, 17:32
2 Trả lời
65 Xem
gửi bởi rica17
20 Tháng 9 2016, 23:11
Market power in the Russian banking industry
gửi bởi daigai - 07 Tháng 9 2016, 11:07
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 9 2016, 11:07
Developing test-taking strategies for TOEIC Reading Comprehension Tests: A study on non-major English students at University of Economic – Technical Industries
gửi bởi strawberry_shortcake2702 - 24 Tháng 8 2015, 00:48
3 Trả lời
68 Xem
gửi bởi hoatuyet1014
06 Tháng 9 2016, 13:51
Những yếu tố ảnh hưởng đến việc đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành du lịch của học sinh năm thứ hai Trường trung cấp Thương Mại TW5
gửi bởi saudoi_thienthu - 27 Tháng 8 2015, 23:08
3 Trả lời
74 Xem
gửi bởi hoatuyet1014
06 Tháng 9 2016, 13:24
Ebook Cognitive Psychology, A Student's Handbook, 6th Edition - Michael W. Eysenck
gửi bởi daigai - 16 Tháng 8 2016, 22:00
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 8 2016, 22:00