Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
An analysis of President Barack Obama’s speech at President Nelson Mandela’s memorial, from critical discourse analysis perspectives
gửi bởi chips_tulip - 24 Tháng 8 2015, 08:36
2 Trả lời
52 Xem
gửi bởi daigai
21 Tháng 4 2018, 17:17
Nghiên cứu về từ ngữ có thành tố "Nước, Lửa" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu chúng với các từ ngữ tương đương trong tiếng Việt)
gửi bởi mimoon126 - 24 Tháng 8 2015, 23:06
2 Trả lời
64 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 4 2018, 22:15
Đặc điểm và cách sử dụng của lớp từ ngữ xưng hô tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt
gửi bởi daigai - 26 Tháng 2 2018, 23:00
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 23:00
Đánh giá bản dịch Việt - Anh tác phẩm “Oxford thương yêu”
gửi bởi Willhard - 23 Tháng 8 2015, 20:40
4 Trả lời
214 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 13:43
Nghiên cứu khó khăn trong nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất bắt đầu học tiếng pháp - khoa ngôn ngữ và văn hóa pháp - Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia hà nội
gửi bởi [email protected] - 30 Tháng 8 2015, 02:00
1 Trả lời
70 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 12:01
Evaluating the Vietnamese version of the book "Chicken Soup for Mother and Daughter Soul" by Jack Candfield and Mark Victor Hasen using Julliane House s model
gửi bởi phuonghuong70 - 23 Tháng 8 2015, 20:50
2 Trả lời
132 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 12 2017, 00:52
A study on marriage related English and Vietnamese proverbs (From linguistic- cultural perspective)
gửi bởi xingauxinh - 24 Tháng 8 2015, 15:18
2 Trả lời
78 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 11 2017, 23:30
An Evaluation of the Vietnamese Translated Version of “The Call of the Wild” by Nguyen Cung Ai and Vu Tuan Phuong
gửi bởi toidayeumotthienthan_hk - 24 Tháng 8 2015, 09:06
2 Trả lời
63 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 11 2017, 13:50
Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ “够” trong tiếng Hán hiện đại
gửi bởi dark_street212 - 25 Tháng 8 2015, 18:08
4 Trả lời
333 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 11 2017, 10:35
L'étude des difficultés en compréhension orale des étudiants " vrais débutants" en première année au département de langue et de civilisation francaises
gửi bởi rica17 - 07 Tháng 11 2017, 13:42
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi rica17
07 Tháng 11 2017, 13:42
A translation quality assessment of the Vietnamese version of the nover the notebook by petal Lê (2010) using peter newmark s model
gửi bởi anhbuon_viem123456789 - 24 Tháng 8 2015, 11:06
2 Trả lời
88 Xem
gửi bởi rica17
29 Tháng 10 2017, 01:08
Translation as cultural transfer: the case of translating idioms of food and drink
gửi bởi vophilong76 - 23 Tháng 8 2015, 05:40
2 Trả lời
75 Xem
gửi bởi rica17
14 Tháng 10 2017, 22:34
Nghiên cứu những khó khăn trong diễn đạt nói của sinh viên năm thứ nhất khoa Pháp đầu vào tiếng Anh (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp - ĐHNN - ĐHQGHN)
gửi bởi ductamtcnh3 - 30 Tháng 8 2015, 05:00
2 Trả lời
97 Xem
gửi bởi rica17
11 Tháng 9 2017, 10:23
Những khó khăn trong diễn đạt nói tiếng Pháp của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Thái Bình
gửi bởi Cord - 30 Tháng 8 2015, 03:54
2 Trả lời
92 Xem
gửi bởi rica17
10 Tháng 9 2017, 23:01
Những yếu tố ảnh hưởng kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên Anh năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
gửi bởi onijuka_love - 27 Tháng 8 2015, 22:56
2 Trả lời
119 Xem
gửi bởi rica17
31 Tháng 8 2017, 11:07
The syntactic and lexical features of English and Vietnamese newspaper headlines: a contrastive analysis
gửi bởi Gilbert - 23 Tháng 8 2015, 04:10
2 Trả lời
84 Xem
gửi bởi rica17
22 Tháng 8 2017, 17:51
:A translation quality assessment of the Vietnamese version of Part 7 "Nightmare" in the nover "Twilight" using J. House's model
gửi bởi ductrinh_86 - 24 Tháng 8 2015, 10:54
2 Trả lời
84 Xem
gửi bởi rica17
21 Tháng 8 2017, 22:19
Đánh giá bản dịch Việt – Anh của truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp dựa trên mô hình của J.House
gửi bởi khungtroimongmo_20102005 - 23 Tháng 8 2015, 20:20
2 Trả lời
88 Xem
gửi bởi rica17
16 Tháng 8 2017, 21:32
Cấu tạo từ ghép chính phụ trong tiếng Nhật và tiếng Việt
gửi bởi hooker - 25 Tháng 8 2015, 20:48
3 Trả lời
98 Xem
gửi bởi maieri
10 Tháng 8 2017, 17:57
Câu điều kiện trong tiếng Nhật (Có đối chiếu với đơn vị tương đương trong tiếng Việt)
gửi bởi joana_trieu - 24 Tháng 8 2015, 04:00
2 Trả lời
121 Xem
gửi bởi rica17
10 Tháng 8 2017, 11:00