Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Mệnh đề điều kiện được sử dụng làm phương tiện rào đón trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt: nghiên cứu trên bình diện dụng học
gửi bởi Cranleah - 23 Tháng 8 2015, 23:30
1 Trả lời
48 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 6 2018, 12:01
Hedging devices in English and Vietnamese economic research articles (ERAs.)
gửi bởi kute_0o0 - 23 Tháng 8 2015, 23:10
1 Trả lời
57 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 6 2018, 11:53
PDF International Handbook of Teacher Education: Volume 1
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:56
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:56
PDF International Handbook of Teacher Education: Volume 2
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:53
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:53
PDF International Handbook of Teachers and Teaching Volume 3
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:50
0 Trả lời
7 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:50
Nghiên cứu các nghĩa của giới từ "in" trong tiếng Anh và các nghĩa tương đương trong tiếng Việt dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận.
gửi bởi tungonline24gio - 24 Tháng 8 2015, 15:30
2 Trả lời
65 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:21
Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt
gửi bởi thac_mac_muon_hoi_0723 - 25 Tháng 8 2015, 21:48
2 Trả lời
55 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 6 2018, 00:05
An analysis of President Barack Obama’s speech at President Nelson Mandela’s memorial, from critical discourse analysis perspectives
gửi bởi chips_tulip - 24 Tháng 8 2015, 08:36
2 Trả lời
55 Xem
gửi bởi daigai
21 Tháng 4 2018, 17:17
Nghiên cứu về từ ngữ có thành tố "Nước, Lửa" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu chúng với các từ ngữ tương đương trong tiếng Việt)
gửi bởi mimoon126 - 24 Tháng 8 2015, 23:06
2 Trả lời
100 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 4 2018, 22:15
Đặc điểm và cách sử dụng của lớp từ ngữ xưng hô tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt
gửi bởi daigai - 26 Tháng 2 2018, 23:00
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 23:00
Đánh giá bản dịch Việt - Anh tác phẩm “Oxford thương yêu”
gửi bởi Willhard - 23 Tháng 8 2015, 20:40
4 Trả lời
218 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 13:43
Nghiên cứu khó khăn trong nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất bắt đầu học tiếng pháp - khoa ngôn ngữ và văn hóa pháp - Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia hà nội
gửi bởi [email protected] - 30 Tháng 8 2015, 02:00
1 Trả lời
71 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 12:01
Evaluating the Vietnamese version of the book "Chicken Soup for Mother and Daughter Soul" by Jack Candfield and Mark Victor Hasen using Julliane House s model
gửi bởi phuonghuong70 - 23 Tháng 8 2015, 20:50
2 Trả lời
133 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 12 2017, 00:52
A study on marriage related English and Vietnamese proverbs (From linguistic- cultural perspective)
gửi bởi xingauxinh - 24 Tháng 8 2015, 15:18
2 Trả lời
83 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 11 2017, 23:30
An Evaluation of the Vietnamese Translated Version of “The Call of the Wild” by Nguyen Cung Ai and Vu Tuan Phuong
gửi bởi toidayeumotthienthan_hk - 24 Tháng 8 2015, 09:06
2 Trả lời
63 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 11 2017, 13:50
Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ “够” trong tiếng Hán hiện đại
gửi bởi dark_street212 - 25 Tháng 8 2015, 18:08
4 Trả lời
384 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 11 2017, 10:35
L'étude des difficultés en compréhension orale des étudiants " vrais débutants" en première année au département de langue et de civilisation francaises
gửi bởi rica17 - 07 Tháng 11 2017, 13:42
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi rica17
07 Tháng 11 2017, 13:42
A translation quality assessment of the Vietnamese version of the nover the notebook by petal Lê (2010) using peter newmark s model
gửi bởi anhbuon_viem123456789 - 24 Tháng 8 2015, 11:06
2 Trả lời
90 Xem
gửi bởi rica17
29 Tháng 10 2017, 01:08
Translation as cultural transfer: the case of translating idioms of food and drink
gửi bởi vophilong76 - 23 Tháng 8 2015, 05:40
2 Trả lời
79 Xem
gửi bởi rica17
14 Tháng 10 2017, 22:34
Nghiên cứu những khó khăn trong diễn đạt nói của sinh viên năm thứ nhất khoa Pháp đầu vào tiếng Anh (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp - ĐHNN - ĐHQGHN)
gửi bởi ductamtcnh3 - 30 Tháng 8 2015, 05:00
2 Trả lời
98 Xem
gửi bởi rica17
11 Tháng 9 2017, 10:23