Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Application of House’s Model for Translation Quality Assessment in Assessing the English Version of the Vietnam’s Criminal Procedure Code no. 19/2003/QH11
gửi bởi twin.fish69 - 24 Tháng 8 2015, 03:24
2 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 5 2017, 10:31
Khảo sát sự quan tâm của sinh viên và giáo viên đối với ngữ điệu tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
gửi bởi nguyenthuy_2603 - 28 Tháng 8 2015, 21:08
3 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 4 2017, 22:13
Những yếu tố làm giảm hứng thú trong việc học nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại trường Cao đẳng Hải Dương
gửi bởi glassrain_ngocxit - 28 Tháng 8 2015, 01:00
2 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 4 2017, 13:50
English idioms containing the word
gửi bởi Baxter - 24 Tháng 8 2015, 02:06
2 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 4 2017, 22:47
Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của mốt số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt
gửi bởi Irvin - 25 Tháng 8 2015, 22:00
2 Trả lời
40 Xem
gửi bởi daigai
15 Tháng 4 2017, 23:23
100 câu hỏi và các cách trả lời phỏng vấn tiếng anh
gửi bởi SamSamNguyen - 12 Tháng 4 2017, 23:07
1 Trả lời
20 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 4 2017, 23:55
Metaphors in Modern English and Vietnamese Poetry: A Study from Cognitive approach
gửi bởi thuong_nho_nguoi_dung_hehe - 23 Tháng 8 2015, 18:40
2 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 4 2017, 17:05
Proverbs denoting family relationships in English and Vietnamese: A contrastive analysis and teaching implications
gửi bởi hell_angel_nd259 - 23 Tháng 8 2015, 13:40
2 Trả lời
46 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 4 2017, 01:07
Power of exclusion of 18 autossomic STR loci in a Brazilian Middle–West region population sample
gửi bởi daigai - 05 Tháng 4 2017, 17:44
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 4 2017, 17:44
Construction of a library of cloned short tandem repeat (STR) alleles as universal templates for allelic ladder preparation
gửi bởi daigai - 02 Tháng 4 2017, 08:40
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 4 2017, 08:40
STR allele sequence variation: Current knowledge and future issues
gửi bởi daigai - 02 Tháng 4 2017, 08:39
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 4 2017, 08:39
Nghiên cứu các chữ Hán có chứa chữ "Ngọc" làm bộ thủ
gửi bởi wife_craigdavid197 - 25 Tháng 8 2015, 19:32
2 Trả lời
71 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 3 2017, 12:02
English compound nouns in a contrastive analysis with the Vietnamese equivalents and some implications for teaching and learning vocabulary in the textbook "English for the hotel and tourist industry"
gửi bởi kokotsk2003 - 24 Tháng 8 2015, 02:00
2 Trả lời
60 Xem
gửi bởi daigai
21 Tháng 2 2017, 22:10
Sử dụng hoạt động nhóm để cải thiện kỹ năng nói của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại
gửi bởi Pell - 26 Tháng 8 2015, 07:40
2 Trả lời
48 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 2 2017, 11:12
Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
gửi bởi tranngoclam1991 - 26 Tháng 8 2015, 04:00
2 Trả lời
50 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 13:07
The theory of planned behavior
gửi bởi daigai - 03 Tháng 1 2017, 22:38
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 1 2017, 22:38
Nghiên cứu so sánh về nghĩa của các thành ngữ có liên quan đến nước trong tiếng Việt và tiếng Anh
gửi bởi nquynhxuan - 29 Tháng 8 2015, 23:12
2 Trả lời
55 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 12 2016, 11:34
Đáp án bài tập Tiếng Anh 12
gửi bởi NguyenMaiLinh99 - 07 Tháng 12 2016, 10:22
3 Trả lời
84 Xem
gửi bởi tctuvan
08 Tháng 12 2016, 20:56
Nghiên cứu phó từ “才” trong tiếng Hán hiện đại và các cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
gửi bởi anhkeen - 25 Tháng 8 2015, 03:48
2 Trả lời
78 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 12 2016, 22:33
An investigation of the polysemy of open/close in English and mở/đóng in Vietnamese (from the cognitive perspective)
gửi bởi toan_noucamp - 24 Tháng 8 2015, 02:54
1 Trả lời
45 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 12 2016, 17:11