Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Innovation in customs procedures from pre-check to post-check
gửi bởi ngoctantstc - 30 Tháng 6 2016, 12:50
1 Trả lời
41 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 7 2018, 23:18
Nghiên cứu câu chữ "bi" trong tiếng Hán hiện đại và những vấn đề liên quan
gửi bởi quynhanh_pengoc - 30 Tháng 8 2015, 05:54
2 Trả lời
143 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 7 2018, 23:10
Typical cultural features in English and Vietnamese fables about philosophy of life: a contrastive analysis
gửi bởi meocat1986 - 23 Tháng 8 2015, 06:30
1 Trả lời
48 Xem
gửi bởi leeyoungjun
29 Tháng 7 2018, 12:39
Sử dụng phương pháp dạy học giao nhiệm vụ để tăng cường sự tham gia của học sinh trong các giờ học nói
gửi bởi disomvet0i - 26 Tháng 8 2015, 00:00
2 Trả lời
59 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 7 2018, 10:43
The relationship between liquidity, corporate governance, and firm valuation: Evidence from Russia
gửi bởi daigai - 24 Tháng 6 2018, 14:58
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 6 2018, 14:58
Mệnh đề điều kiện được sử dụng làm phương tiện rào đón trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt: nghiên cứu trên bình diện dụng học
gửi bởi Cranleah - 23 Tháng 8 2015, 23:30
1 Trả lời
88 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 6 2018, 12:01
Hedging devices in English and Vietnamese economic research articles (ERAs.)
gửi bởi kute_0o0 - 23 Tháng 8 2015, 23:10
1 Trả lời
68 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 6 2018, 11:53
PDF International Handbook of Teacher Education: Volume 1
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:56
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:56
PDF International Handbook of Teacher Education: Volume 2
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:53
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:53
PDF International Handbook of Teachers and Teaching Volume 3
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:50
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:50
Nghiên cứu các nghĩa của giới từ "in" trong tiếng Anh và các nghĩa tương đương trong tiếng Việt dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận.
gửi bởi tungonline24gio - 24 Tháng 8 2015, 15:30
2 Trả lời
93 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:21
Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt
gửi bởi thac_mac_muon_hoi_0723 - 25 Tháng 8 2015, 21:48
2 Trả lời
77 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 6 2018, 00:05
An analysis of President Barack Obama’s speech at President Nelson Mandela’s memorial, from critical discourse analysis perspectives
gửi bởi chips_tulip - 24 Tháng 8 2015, 08:36
2 Trả lời
66 Xem
gửi bởi daigai
21 Tháng 4 2018, 17:17
Nghiên cứu về từ ngữ có thành tố "Nước, Lửa" trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu chúng với các từ ngữ tương đương trong tiếng Việt)
gửi bởi mimoon126 - 24 Tháng 8 2015, 23:06
2 Trả lời
119 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 4 2018, 22:15
Đặc điểm và cách sử dụng của lớp từ ngữ xưng hô tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt
gửi bởi daigai - 26 Tháng 2 2018, 23:00
0 Trả lời
52 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 23:00
Đánh giá bản dịch Việt - Anh tác phẩm “Oxford thương yêu”
gửi bởi Willhard - 23 Tháng 8 2015, 20:40
4 Trả lời
241 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 13:43
Nghiên cứu khó khăn trong nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất bắt đầu học tiếng pháp - khoa ngôn ngữ và văn hóa pháp - Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia hà nội
gửi bởi [email protected] - 30 Tháng 8 2015, 02:00
1 Trả lời
83 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 2 2018, 12:01
Evaluating the Vietnamese version of the book "Chicken Soup for Mother and Daughter Soul" by Jack Candfield and Mark Victor Hasen using Julliane House s model
gửi bởi phuonghuong70 - 23 Tháng 8 2015, 20:50
2 Trả lời
147 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 12 2017, 00:52
A study on marriage related English and Vietnamese proverbs (From linguistic- cultural perspective)
gửi bởi xingauxinh - 24 Tháng 8 2015, 15:18
2 Trả lời
96 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 11 2017, 23:30
An Evaluation of the Vietnamese Translated Version of “The Call of the Wild” by Nguyen Cung Ai and Vu Tuan Phuong
gửi bởi toidayeumotthienthan_hk - 24 Tháng 8 2015, 09:06
2 Trả lời
76 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 11 2017, 13:50