Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Evaluating the Vietnamese version of the book "Chicken Soup for Mother and Daughter Soul" by Jack Candfield and Mark Victor Hasen using Julliane House s model
gửi bởi phuonghuong70 - 23 Tháng 8 2015, 20:50
2 Trả lời
126 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 12 2017, 00:52
Evaluating the English version of the novel “Beloved Oxford”
gửi bởi Willhard - 23 Tháng 8 2015, 20:40
2 Trả lời
100 Xem
gửi bởi rica17
26 Tháng 11 2017, 11:21
A study on marriage related English and Vietnamese proverbs (From linguistic- cultural perspective)
gửi bởi xingauxinh - 24 Tháng 8 2015, 15:18
2 Trả lời
61 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 11 2017, 23:30
An Evaluation of the Vietnamese Translated Version of “The Call of the Wild” by Nguyen Cung Ai and Vu Tuan Phuong
gửi bởi toidayeumotthienthan_hk - 24 Tháng 8 2015, 09:06
2 Trả lời
57 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 11 2017, 13:50
Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ “够” trong tiếng Hán hiện đại
gửi bởi dark_street212 - 25 Tháng 8 2015, 18:08
4 Trả lời
286 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 11 2017, 10:35
L'étude des difficultés en compréhension orale des étudiants " vrais débutants" en première année au département de langue et de civilisation francaises
gửi bởi rica17 - 07 Tháng 11 2017, 13:42
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi rica17
07 Tháng 11 2017, 13:42
A translation quality assessment of the Vietnamese version of the nover the notebook by petal Lê (2010) using peter newmark s model
gửi bởi anhbuon_viem123456789 - 24 Tháng 8 2015, 11:06
2 Trả lời
77 Xem
gửi bởi rica17
29 Tháng 10 2017, 01:08
Translation as cultural transfer: the case of translating idioms of food and drink
gửi bởi vophilong76 - 23 Tháng 8 2015, 05:40
2 Trả lời
60 Xem
gửi bởi rica17
14 Tháng 10 2017, 22:34
Nghiên cứu những khó khăn trong diễn đạt nói của sinh viên năm thứ nhất khoa Pháp đầu vào tiếng Anh (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp - ĐHNN - ĐHQGHN)
gửi bởi ductamtcnh3 - 30 Tháng 8 2015, 05:00
2 Trả lời
83 Xem
gửi bởi rica17
11 Tháng 9 2017, 10:23
Những khó khăn trong diễn đạt nói tiếng Pháp của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Thái Bình
gửi bởi Cord - 30 Tháng 8 2015, 03:54
2 Trả lời
84 Xem
gửi bởi rica17
10 Tháng 9 2017, 23:01
Những yếu tố ảnh hưởng kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên Anh năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
gửi bởi onijuka_love - 27 Tháng 8 2015, 22:56
2 Trả lời
106 Xem
gửi bởi rica17
31 Tháng 8 2017, 11:07
The syntactic and lexical features of English and Vietnamese newspaper headlines: a contrastive analysis
gửi bởi Gilbert - 23 Tháng 8 2015, 04:10
2 Trả lời
73 Xem
gửi bởi rica17
22 Tháng 8 2017, 17:51
:A translation quality assessment of the Vietnamese version of Part 7 "Nightmare" in the nover "Twilight" using J. House's model
gửi bởi ductrinh_86 - 24 Tháng 8 2015, 10:54
2 Trả lời
72 Xem
gửi bởi rica17
21 Tháng 8 2017, 22:19
Đánh giá bản dịch Việt – Anh của truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp dựa trên mô hình của J.House
gửi bởi khungtroimongmo_20102005 - 23 Tháng 8 2015, 20:20
2 Trả lời
74 Xem
gửi bởi rica17
16 Tháng 8 2017, 21:32
Cấu tạo từ ghép chính phụ trong tiếng Nhật và tiếng Việt
gửi bởi hooker - 25 Tháng 8 2015, 20:48
3 Trả lời
91 Xem
gửi bởi maieri
10 Tháng 8 2017, 17:57
Câu điều kiện trong tiếng Nhật (Có đối chiếu với đơn vị tương đương trong tiếng Việt)
gửi bởi joana_trieu - 24 Tháng 8 2015, 04:00
2 Trả lời
105 Xem
gửi bởi rica17
10 Tháng 8 2017, 11:00
Trợ từ cuối câu trong tiếng Nhật và một số đề xuất về phương pháp giảng dạy trợ từ cuối câu cho người Việt Nam học tiếng Nhật - chú trọng vào "Ne, Yo, Yone"
gửi bởi huu.letrong - 25 Tháng 8 2015, 21:00
1 Trả lời
83 Xem
gửi bởi maieri
09 Tháng 8 2017, 23:33
Approach to competency-based training need analysis (TNA) in the public sector of Luc Nam district, Bac Giang province (Vietnam)
gửi bởi doluong_quynhnhu - 30 Tháng 6 2016, 19:50
2 Trả lời
68 Xem
gửi bởi rica17
14 Tháng 7 2017, 15:48
A translation quality assessment of the first three chapters of the novel
gửi bởi thienduong_vangem_at89 - 24 Tháng 8 2015, 10:42
2 Trả lời
76 Xem
gửi bởi rica17
21 Tháng 6 2017, 13:41
Đề thi cao học tiếng anh 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
gửi bởi daigai - 12 Tháng 6 2017, 21:28
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 6 2017, 21:28