Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ tư duy trong dạy học chương Anđehit – xeton – axit cacboxylic lớp 11 THPT
gửi bởi daigai - 04 Tháng 11 2018, 23:57
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 11 2018, 23:57
Vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học về anđehit, xeton, axit cacboxylic – chương trình hóa học lớp 11
gửi bởi daigai - 04 Tháng 11 2018, 23:47
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 11 2018, 23:47
A study on using chants, songs and games to develop language in teaching English to students at Doan Xa primary school. M.A Thesis Linguistics: 60 140 111
gửi bởi sara_menoshe - 27 Tháng 8 2015, 14:08
2 Trả lời
76 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 10 2018, 15:47
Cảnh huống ngôn ngữ ở Thái Nguyên
gửi bởi daigai - 28 Tháng 9 2018, 10:06
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 9 2018, 10:06
Nghiên cứu về thuật ngữ luật đầu tư trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch Hán - Việt
gửi bởi daigai - 25 Tháng 9 2018, 10:44
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 9 2018, 10:44
Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo mỹ phẩm của tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt
gửi bởi daigai - 25 Tháng 9 2018, 10:40
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 9 2018, 10:40
Phát triển động lực học kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh của học sinh trường THPT Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
gửi bởi Aronos - 28 Tháng 8 2015, 03:00
3 Trả lời
64 Xem
gửi bởi hoanglong2503
02 Tháng 9 2018, 10:35
Nghiên cứu về động lực học kỹ năng đọc hiểu của học sinh trường THCS Quảng Định
gửi bởi hi_sam - 29 Tháng 8 2015, 18:24
3 Trả lời
58 Xem
gửi bởi hoanglong2503
02 Tháng 9 2018, 08:30
Innovation in customs procedures from pre-check to post-check
gửi bởi ngoctantstc - 30 Tháng 6 2016, 12:50
1 Trả lời
52 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 7 2018, 23:18
Nghiên cứu câu chữ "bi" trong tiếng Hán hiện đại và những vấn đề liên quan
gửi bởi quynhanh_pengoc - 30 Tháng 8 2015, 05:54
2 Trả lời
150 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 7 2018, 23:10
Typical cultural features in English and Vietnamese fables about philosophy of life: a contrastive analysis
gửi bởi meocat1986 - 23 Tháng 8 2015, 06:30
1 Trả lời
56 Xem
gửi bởi leeyoungjun
29 Tháng 7 2018, 12:39
Sử dụng phương pháp dạy học giao nhiệm vụ để tăng cường sự tham gia của học sinh trong các giờ học nói
gửi bởi disomvet0i - 26 Tháng 8 2015, 00:00
2 Trả lời
66 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 7 2018, 10:43
The relationship between liquidity, corporate governance, and firm valuation: Evidence from Russia
gửi bởi daigai - 24 Tháng 6 2018, 14:58
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 6 2018, 14:58
Mệnh đề điều kiện được sử dụng làm phương tiện rào đón trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt: nghiên cứu trên bình diện dụng học
gửi bởi Cranleah - 23 Tháng 8 2015, 23:30
1 Trả lời
93 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 6 2018, 12:01
Hedging devices in English and Vietnamese economic research articles (ERAs.)
gửi bởi kute_0o0 - 23 Tháng 8 2015, 23:10
1 Trả lời
72 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 6 2018, 11:53
PDF International Handbook of Teacher Education: Volume 1
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:56
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:56
PDF International Handbook of Teacher Education: Volume 2
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:53
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:53
PDF International Handbook of Teachers and Teaching Volume 3
gửi bởi daigai - 06 Tháng 6 2018, 11:50
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:50
Nghiên cứu các nghĩa của giới từ "in" trong tiếng Anh và các nghĩa tương đương trong tiếng Việt dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận.
gửi bởi tungonline24gio - 24 Tháng 8 2015, 15:30
2 Trả lời
111 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 6 2018, 11:21
Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt
gửi bởi thac_mac_muon_hoi_0723 - 25 Tháng 8 2015, 21:48
2 Trả lời
82 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 6 2018, 00:05