Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
gửi bởi namtuocbongdem_1816 - 09 Tháng 2 2015, 21:36
2 Trả lời
138 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 4 2016, 09:09
Chủ trương “kháng chiến – kiến quốc” của trung ương đảng ngày 25 - 11 - 1945
gửi bởi daigai - 05 Tháng 4 2016, 01:13
0 Trả lời
110 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 4 2016, 01:13
Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì
gửi bởi daigai - 02 Tháng 4 2016, 17:12
0 Trả lời
181 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 4 2016, 17:12
Nghiên cứu sự biến đổi mùa khí hậu vùng Đông Bắc Việt Nam
gửi bởi dongxuanhathu44 - 27 Tháng 10 2015, 21:30
4 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 4 2016, 10:54
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại Thành phố Vĩnh Yên đến môi trường Sông Phan và đề xuất các giải pháp quản lý
gửi bởi chuonggio_tinhyeucuatoi - 28 Tháng 10 2015, 20:20
2 Trả lời
39 Xem
gửi bởi daigai
31 Tháng 3 2016, 00:40
Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
gửi bởi Phuc_Truong - 28 Tháng 10 2015, 05:40
2 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 3 2016, 12:17
Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và thực trạng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay
gửi bởi hangnga3138768 - 20 Tháng 1 2015, 04:41
2 Trả lời
160 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 3 2016, 23:18
Lý luận về tích luỹ tư bản và vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam
gửi bởi tapu_kute123 - 20 Tháng 1 2015, 07:37
2 Trả lời
635 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 3 2016, 23:06
diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ có mối quan hệ với nhau hay không?
gửi bởi daigai - 26 Tháng 3 2016, 17:08
0 Trả lời
616 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 3 2016, 17:08
NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Cộng sản Việt Nam
gửi bởi daigai - 23 Tháng 3 2016, 23:06
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 3 2016, 23:06
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
gửi bởi daigai - 23 Tháng 3 2016, 23:04
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 3 2016, 23:04
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)
gửi bởi tctuvan - 19 Tháng 3 2016, 17:28
0 Trả lời
144 Xem
gửi bởi tctuvan
19 Tháng 3 2016, 17:28
Xây dựng chương trình truyền thông môi trường cho cộng đồng Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc
gửi bởi tieuquy_h1k - 28 Tháng 10 2015, 03:50
2 Trả lời
101 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 3 2016, 14:38
Mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị, những giải pháp trong giai đoạn cách mạng nước ta hiện nay
gửi bởi ntcmar - 20 Tháng 1 2015, 08:41
3 Trả lời
523 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 3 2016, 19:29
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái rừng khộp vùng Tây Nguyên
gửi bởi damnha_nt - 29 Tháng 10 2015, 08:20
3 Trả lời
41 Xem
gửi bởi nguyenantam
17 Tháng 3 2016, 17:48
Phát triển con người toàn diện Từ học thuyết Mác đến tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 3 2016, 23:48
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 3 2016, 23:48
Xác định trữ lượng các bon ở các trạng thái rừng khộp tại tỉnh Gia Lai
gửi bởi sat_thu_mac_ao_ngu107 - 28 Tháng 10 2015, 03:40
2 Trả lời
30 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 3 2016, 23:04
Đánh giá sơ bộ chất lượng nước một số sông tỉnh Bắc Ninh, dự báo diễn biến chất lượng nước, đề xuất các biện pháp quản lý tài nguyên nước mặt một cách bền vững
gửi bởi gaynhoxuong_dk_90 - 29 Tháng 10 2015, 16:10
2 Trả lời
32 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 3 2016, 21:23
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển
gửi bởi Lewis - 29 Tháng 10 2015, 07:10
2 Trả lời
71 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 3 2016, 00:22
Xích Markov, du động ngẫu nhiên và ứng dụng
gửi bởi vitga_11a2 - 27 Tháng 10 2015, 02:40
2 Trả lời
28 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 3 2016, 23:28