Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Đánh giá hiện trạng môi trường tại một số làng nghề chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
gửi bởi cop_con86 - 29 Tháng 10 2015, 18:40
1 Trả lời
51 Xem
gửi bởi plainlytin
24 Tháng 8 2016, 18:52
Giáo trình Phép tính biến phân
gửi bởi thienthannho_vn2009 - 14 Tháng 10 2015, 18:17
2 Trả lời
52 Xem
gửi bởi daigai
15 Tháng 8 2016, 22:34
Lý thuyết toán tử và phương trình tích phân kỳ dị
gửi bởi abctrang_girl - 14 Tháng 10 2015, 18:18
2 Trả lời
134 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 8 2016, 17:04
Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải làng bún Tiền ngoài, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phục vụ sản xuất nông nghiệp
gửi bởi my_love1304 - 28 Tháng 10 2015, 16:10
2 Trả lời
66 Xem
gửi bởi daigai
31 Tháng 7 2016, 10:49
Nghiên cứu khả năng chuyển đổi bèo tây thành ethanol sinh học
gửi bởi dinhxuanthoai_swg - 28 Tháng 10 2015, 19:10
3 Trả lời
44 Xem
gửi bởi Ngocthuy1993
26 Tháng 7 2016, 11:25
Phép tính tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý.
gửi bởi coccon83 - 15 Tháng 10 2015, 01:36
2 Trả lời
165 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 7 2016, 12:10
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CN MÁC-LÊNIN
gửi bởi daigai - 22 Tháng 7 2016, 22:36
0 Trả lời
114 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 7 2016, 22:36
Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng theo hướng bền vững tại vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
gửi bởi redman001vn - 29 Tháng 10 2015, 18:00
2 Trả lời
54 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 7 2016, 16:58
Bài tập vật lý đại cương 2 kèm hướng dẫn giải
gửi bởi tctuvan - 11 Tháng 7 2016, 01:31
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi tctuvan
11 Tháng 7 2016, 01:31
Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale
gửi bởi t_rex - 27 Tháng 10 2015, 06:00
2 Trả lời
50 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 7 2016, 10:51
Nghiên cứu quá trình giải phóng asen từ trầm tích trẻ ven sông
gửi bởi chu_teu_coi - 28 Tháng 10 2015, 14:00
2 Trả lời
40 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 7 2016, 23:27
Bài tập Kinh tế chính trị kèm lời giải
gửi bởi daigai - 23 Tháng 6 2016, 22:19
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 6 2016, 22:19
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần xi măng Sông Đà
gửi bởi hotgay_boy90 - 09 Tháng 2 2015, 21:37
2 Trả lời
208 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 6 2016, 13:56
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 1
gửi bởi daigai - 19 Tháng 6 2016, 13:44
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 6 2016, 13:44
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố Thái Nguyên
gửi bởi Jamie - 28 Tháng 10 2015, 20:40
2 Trả lời
65 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 6 2016, 11:31
Cương lĩnh dân tộc của Lênin và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta ngày nay
gửi bởi daigai - 16 Tháng 6 2016, 11:42
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 6 2016, 11:42
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
gửi bởi daigai - 02 Tháng 6 2016, 11:57
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 6 2016, 11:57
SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI
gửi bởi daigai - 25 Tháng 5 2016, 10:34
0 Trả lời
466 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 5 2016, 10:34
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp ứng phó
gửi bởi luudieuha - 29 Tháng 10 2015, 16:40
1 Trả lời
42 Xem
gửi bởi sangbui2010
24 Tháng 5 2016, 01:45
Đánh giá thực trạng thu gom xử lý và xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật quy mô phòng thí nghiệm - áp dụng tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội và Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên
gửi bởi hainhinguyena1 - 29 Tháng 10 2015, 09:50
2 Trả lời
67 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 5 2016, 17:00