Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
gửi bởi hq_trang09 - 29 Tháng 10 2015, 00:10
2 Trả lời
62 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 2 2017, 11:14
TRÌNH BÀY LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MAC LENIN VỀ TIỀN CÔNG VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ Ở VIỆT NAM
gửi bởi daigai - 09 Tháng 2 2017, 23:37
0 Trả lời
62 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 2 2017, 23:37
Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
gửi bởi socnau_hoxam - 29 Tháng 10 2015, 14:00
2 Trả lời
94 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 2 2017, 10:53
Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm BTEX trong không khí tại nút giao thông Giảng Võ - Đê La Thành
gửi bởi pns_gtvt - 29 Tháng 10 2015, 03:50
4 Trả lời
103 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 1 2017, 10:33
Ứng dụng mô hình Hydrus - 1D để mô phỏng sự di chuyển của kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong đất lúa xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội
gửi bởi kiss_wind_07 - 28 Tháng 10 2015, 03:10
2 Trả lời
68 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 1 2017, 17:56
Khảo sát quá trình tách và một số đặc trưng của Canxi Hydroxyapatite từ xương động vật
gửi bởi o0o_meoiu_o0o - 30 Tháng 10 2015, 11:00
2 Trả lời
93 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 17:47
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
gửi bởi Jar - 28 Tháng 10 2015, 04:40
2 Trả lời
55 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 12 2016, 21:27
Bản chất của lạm phát trong nền kinh tế – luận chứng tính năng tác dụng và tác hại của lạm phát khi nền kinh tế suy thoái mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp trong điều kiện của Việt Nam hiện nay
gửi bởi boy_saygoodbye - 20 Tháng 1 2015, 08:31
1 Trả lời
505 Xem
gửi bởi NgocDo1984
21 Tháng 12 2016, 00:39
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái rừng khộp vùng Tây Nguyên
gửi bởi damnha_nt - 29 Tháng 10 2015, 08:20
5 Trả lời
86 Xem
gửi bởi daigai
20 Tháng 12 2016, 10:47
Phân tích mâu thuẫn lợi ích vùng bờ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
gửi bởi cat_tom - 28 Tháng 10 2015, 00:40
3 Trả lời
72 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 12 2016, 21:05
Lực lượng vũ nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào?
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:29
0 Trả lời
49 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:29
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:29
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:29
phân tích mưu kế đánh giặc của ông cha ta.
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:28
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:28
Phân tích những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc giữ nước của Tổ tiên ta
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:28
0 Trả lời
53 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:28
nội dung chủ yếu cần tập trung khi kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đối với vùng núi biên giới
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:27
0 Trả lời
65 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:27
tính tất yếu phải kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh ở nước ta hiện nay
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:26
0 Trả lời
68 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:26
Nghiên cứu, đề xuất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên khu vực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai
gửi bởi giaiky2007 - 28 Tháng 10 2015, 23:00
2 Trả lời
51 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 12 2016, 10:04
Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch các điểm tập kết thu gom rác thải sinh hoạt quận Ba Đình, Hà Nội
gửi bởi loveyouandloveme_168 - 28 Tháng 10 2015, 22:50
2 Trả lời
65 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2016, 22:09
Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch (CDM)
gửi bởi Curran - 28 Tháng 10 2015, 00:00
2 Trả lời
42 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2016, 16:52
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây
gửi bởi quang_gio - 09 Tháng 2 2015, 20:34
2 Trả lời
121 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2016, 17:09