Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối công nghiệp hóa xả hội chủ nghĩa
gửi bởi daigai - 16 Tháng 3 2017, 13:28
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 3 2017, 13:28
Đánh giá tình hình xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
gửi bởi angel_pig199514 - 29 Tháng 10 2015, 11:00
4 Trả lời
109 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 3 2017, 00:34
Xây dựng mô hình cộng đồng phát triển bền vững theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên trường hợp hợp tác xã Nấm Chùa Hang – Đồng Hỷ - Thái Nguyên
gửi bởi yeuem_honloinoi_9x - 09 Tháng 2 2015, 18:33
6 Trả lời
144 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 3 2017, 10:21
Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hàng Đậu
gửi bởi forever_yeunguoitrongimlang - 09 Tháng 2 2015, 20:42
1 Trả lời
199 Xem
gửi bởi giangvu12a1
26 Tháng 2 2017, 17:09
Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
gửi bởi Nk_no1 - 28 Tháng 10 2015, 22:30
2 Trả lời
72 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 2 2017, 19:01
Nghiên cứu dự báo ảnh hưởng của quy hoạch phát triển khu kinh tế Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh đến môi trường và đề xuất giải pháp phát triển bền vững
gửi bởi chang_trai_than_thien284 - 28 Tháng 10 2015, 23:50
2 Trả lời
82 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 2 2017, 18:52
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khử đến sự giải phóng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong mẫu đất lúa xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
gửi bởi hq_trang09 - 29 Tháng 10 2015, 00:10
2 Trả lời
72 Xem
gửi bởi daigai
23 Tháng 2 2017, 11:14
TRÌNH BÀY LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MAC LENIN VỀ TIỀN CÔNG VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ Ở VIỆT NAM
gửi bởi daigai - 09 Tháng 2 2017, 23:37
0 Trả lời
83 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 2 2017, 23:37
Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
gửi bởi socnau_hoxam - 29 Tháng 10 2015, 14:00
2 Trả lời
105 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 2 2017, 10:53
Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm BTEX trong không khí tại nút giao thông Giảng Võ - Đê La Thành
gửi bởi pns_gtvt - 29 Tháng 10 2015, 03:50
4 Trả lời
122 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 1 2017, 10:33
Ứng dụng mô hình Hydrus - 1D để mô phỏng sự di chuyển của kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong đất lúa xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội
gửi bởi kiss_wind_07 - 28 Tháng 10 2015, 03:10
2 Trả lời
83 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 1 2017, 17:56
Khảo sát quá trình tách và một số đặc trưng của Canxi Hydroxyapatite từ xương động vật
gửi bởi o0o_meoiu_o0o - 30 Tháng 10 2015, 11:00
2 Trả lời
106 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 17:47
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
gửi bởi Jar - 28 Tháng 10 2015, 04:40
2 Trả lời
65 Xem
gửi bởi daigai
24 Tháng 12 2016, 21:27
Bản chất của lạm phát trong nền kinh tế – luận chứng tính năng tác dụng và tác hại của lạm phát khi nền kinh tế suy thoái mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp trong điều kiện của Việt Nam hiện nay
gửi bởi boy_saygoodbye - 20 Tháng 1 2015, 08:31
1 Trả lời
517 Xem
gửi bởi NgocDo1984
21 Tháng 12 2016, 00:39
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái rừng khộp vùng Tây Nguyên
gửi bởi damnha_nt - 29 Tháng 10 2015, 08:20
5 Trả lời
99 Xem
gửi bởi daigai
20 Tháng 12 2016, 10:47
Phân tích mâu thuẫn lợi ích vùng bờ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
gửi bởi cat_tom - 28 Tháng 10 2015, 00:40
3 Trả lời
84 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 12 2016, 21:05
Lực lượng vũ nhân dân Việt Nam bao gồm những lực lượng nào?
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:29
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:29
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:29
0 Trả lời
39 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:29
phân tích mưu kế đánh giặc của ông cha ta.
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:28
0 Trả lời
74 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:28
Phân tích những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc giữ nước của Tổ tiên ta
gửi bởi daigai - 04 Tháng 12 2016, 11:28
0 Trả lời
69 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 11:28