Tổng hợp các mã hack, mã cheat code trong game
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp các cách hack game, mã hack, mã cheat code cho mọi game

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Cheat code Sacred II – Fallen Angel
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:58
0 Trả lời
734 Xem
gửi bởi addthis
15 Tháng 1 2014, 16:58
Cheat code Saints Row 2
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:53
0 Trả lời
219 Xem
gửi bởi addthis
15 Tháng 1 2014, 16:53
Cheat code Fallout 3
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 18:30
1 Trả lời
761 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 1 2014, 21:12
Cheat code Fantasy Wars
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 18:28
0 Trả lời
113 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 18:28
Cheat code Race Driver: Grid
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 18:20
0 Trả lời
107 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 18:20
Cheat code Mirror's Edge
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 18:16
0 Trả lời
125 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 18:16
Cheat code NecroVision
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 18:04
0 Trả lời
128 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 18:04
Cheat code Bioshock 1
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:56
0 Trả lời
203 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:56
Cheat code Wanted: Weapons of Fate
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:52
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:52
Cheat code Velvet Assassin
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:48
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:48
Cheat code Tom Clancy's HAWX
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:45
0 Trả lời
132 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:45
Cheat code The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:40
0 Trả lời
119 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:40
Cheat code Battlestations: Pacific
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:37
0 Trả lời
109 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:37
Cheat code Prototype
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:32
0 Trả lời
248 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:32
Cheat code The Sim 3
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:30
0 Trả lời
396 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:30
Cheat code Street Fighter IV
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:28
0 Trả lời
119 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:28
Cheat code Call of Juarez: Bound in Blood
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:22
0 Trả lời
112 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:22
Cheat code Ninja Blade
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:19
0 Trả lời
575 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:19
Cheat code Dirt 2
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:16
0 Trả lời
110 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:16
Cheat code Mass Effect 2
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 17:13
0 Trả lời
139 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 17:13