Tổng hợp các mã hack, mã cheat code trong game
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp các cách hack game, mã hack, mã cheat code cho mọi game

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
cheat code Call For Heroes - Pompolic Wars
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:20
0 Trả lời
678 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:20
Cheat code Klingon Honour Guard
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:17
0 Trả lời
1522 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:17
Cheat code Enemy Infestation
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:13
0 Trả lời
1520 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:13
Cheat code Cabela's Dangerous Hunts
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:05
0 Trả lời
2096 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:05
Cheat code Lords of Magic: Special Edition
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 13:35
0 Trả lời
213 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 13:35
Cheat code Elven Legacy
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 13:28
0 Trả lời
179 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 13:28
Cheat code Mount and Blade
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 13:23
0 Trả lời
604 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 13:23
Cheat code Gothic 3
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:52
0 Trả lời
345 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:52
Cheat code Gothic II
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:47
0 Trả lời
289 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:47
Cheat code Emergency: Fighters for Life
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:44
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:44
Cheat code Dead Space
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:39
0 Trả lời
116 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:39
Cheat code Drakensang: The Dark Eye
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:37
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:37
Cheat code Dark Messiah of might and magic
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:17
0 Trả lời
155 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:17
Cheat code Cryostasis: The Sleep Of Reason
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 00:09
0 Trả lời
121 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 00:09
Cách đua Drag mà không bị hỏng máy Blown Engine trong Need for Speed 2
gửi bởi tctuvan - 18 Tháng 1 2014, 12:15
0 Trả lời
147 Xem
gửi bởi tctuvan
18 Tháng 1 2014, 12:15
Cheat code Damnation
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:34
1 Trả lời
86 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 1 2014, 17:21
Cheat code Sacred II – Fallen Angel
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:58
0 Trả lời
648 Xem
gửi bởi addthis
15 Tháng 1 2014, 16:58
Cheat code Saints Row 2
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:53
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi addthis
15 Tháng 1 2014, 16:53
Cheat code Fallout 3
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 18:30
1 Trả lời
583 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 1 2014, 21:12
Cheat code Fantasy Wars
gửi bởi addthis - 14 Tháng 1 2014, 18:28
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi addthis
14 Tháng 1 2014, 18:28