Tổng hợp các mã hack, mã cheat code trong game
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp các cách hack game, mã hack, mã cheat code cho mọi game

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Cheat code game XS
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:26
0 Trả lời
2198 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:26
Cheat code Brothers in Arms - Road to Hill 30
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:23
0 Trả lời
3007 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:23
cheat code Call For Heroes - Pompolic Wars
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:20
0 Trả lời
683 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:20
Cheat code Klingon Honour Guard
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:17
0 Trả lời
1527 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:17
Cheat code Enemy Infestation
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:13
0 Trả lời
1532 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:13
Cheat code Cabela's Dangerous Hunts
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 17:05
0 Trả lời
2101 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 17:05
Cheat code Lords of Magic: Special Edition
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 13:35
0 Trả lời
218 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 13:35
Cheat code Elven Legacy
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 13:28
0 Trả lời
184 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 13:28
Cheat code Mount and Blade
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 13:23
0 Trả lời
755 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 13:23
Cheat code Gothic 3
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:52
0 Trả lời
363 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:52
Cheat code Gothic II
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:47
0 Trả lời
310 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:47
Cheat code Emergency: Fighters for Life
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:44
0 Trả lời
154 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:44
Cheat code Dead Space
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:39
0 Trả lời
122 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:39
Cheat code Drakensang: The Dark Eye
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:37
0 Trả lời
123 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:37
Cheat code Dark Messiah of might and magic
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 11:17
0 Trả lời
163 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 11:17
Cheat code Cryostasis: The Sleep Of Reason
gửi bởi addthis - 19 Tháng 1 2014, 00:09
0 Trả lời
125 Xem
gửi bởi addthis
19 Tháng 1 2014, 00:09
Cách đua Drag mà không bị hỏng máy Blown Engine trong Need for Speed 2
gửi bởi tctuvan - 18 Tháng 1 2014, 12:15
0 Trả lời
152 Xem
gửi bởi tctuvan
18 Tháng 1 2014, 12:15
Cheat code Damnation
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:34
1 Trả lời
91 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 1 2014, 17:21
Cheat code Sacred II – Fallen Angel
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:58
0 Trả lời
702 Xem
gửi bởi addthis
15 Tháng 1 2014, 16:58
Cheat code Saints Row 2
gửi bởi addthis - 15 Tháng 1 2014, 16:53
0 Trả lời
197 Xem
gửi bởi addthis
15 Tháng 1 2014, 16:53