Tổng hợp các mã hack, mã cheat code trong game
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp các cách hack game, mã hack, mã cheat code cho mọi game

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Cheat code Ghost Recon ( series )
gửi bởi addthis - 12 Tháng 1 2014, 13:58
0 Trả lời
55 Xem
gửi bởi addthis
12 Tháng 1 2014, 13:58
Cheat code Tam Quốc Chí [series]
gửi bởi addthis - 12 Tháng 1 2014, 13:54
0 Trả lời
1601 Xem
gửi bởi addthis
12 Tháng 1 2014, 13:54
Cheat code Quake tất cả phiên bản
gửi bởi addthis - 12 Tháng 1 2014, 13:41
0 Trả lời
441 Xem
gửi bởi addthis
12 Tháng 1 2014, 13:41
Cheat code game Freedom Fighters
gửi bởi addthis - 12 Tháng 1 2014, 13:36
0 Trả lời
1770 Xem
gửi bởi addthis
12 Tháng 1 2014, 13:36
Cheat code Star Trek: Voyager Elite Force
gửi bởi addthis - 12 Tháng 1 2014, 13:32
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi addthis
12 Tháng 1 2014, 13:32
Cheat code Blood rayne 2
gửi bởi addthis - 12 Tháng 1 2014, 13:15
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi addthis
12 Tháng 1 2014, 13:15
Cheat code River City Ransom Ex
gửi bởi addthis - 11 Tháng 1 2014, 02:10
0 Trả lời
247 Xem
gửi bởi addthis
11 Tháng 1 2014, 02:10
Cheat code game Oni
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 23:13
0 Trả lời
338 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 23:13
Cheat code Tom Clancy's Splinter Cell
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 19:13
0 Trả lời
70 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 19:13
Cheat code Kingdom heart:Chain of Memories
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 17:19
0 Trả lời
71 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 17:19
Cheat code game TimeSplitters 3
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 17:15
0 Trả lời
73 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 17:15
Cheat code game Star Wars: Republic Commando
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 17:07
0 Trả lời
146 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 17:07
Cheat code The Elder Scrolls III: Tribunal
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 13:27
0 Trả lời
70 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 13:27
Cheat code game Insaniquarium Deluxe
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 02:19
1 Trả lời
2050 Xem
gửi bởi tctuvan
10 Tháng 1 2014, 12:54
Cheat code NBA Live 2003
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 11:53
0 Trả lời
65 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 11:53
Cheat code Empires: Dawn of the Modern World
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 11:50
0 Trả lời
391 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 11:50
Cheat code game Kohan 1,2,3
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 02:13
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 02:13
Cheat code game True Crime: New York City
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 02:05
0 Trả lời
81 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 02:05
Cheat code game Lamentation Sword
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 02:03
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 02:03
Cheat code Hitman: Blood Money
gửi bởi addthis - 10 Tháng 1 2014, 01:57
0 Trả lời
603 Xem
gửi bởi addthis
10 Tháng 1 2014, 01:57