Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Xây dựng hệ thống bài tập chương "Dòng điện xoay chiều" - Vật lý 12 theo hướng phát triển tư duy học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi bily_pro - 12 Tháng 9 2015, 19:04
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi bily_pro
12 Tháng 9 2015, 19:04
Xây dựng hệ thống bài tập chương "Chất khí" Vật lý lớp 10 cơ bản theo hướng tiếp cận hoạt động cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi boyvip_9x_cold - 12 Tháng 9 2015, 19:03
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi boyvip_9x_cold
12 Tháng 9 2015, 19:03
Xây dựng hệ thống bài tập chữa lỗi câu cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật Hải Dương theo quan điểm giao tiếp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Jennis - 12 Tháng 9 2015, 19:01
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi Jennis
12 Tháng 9 2015, 19:01
Xây dựng hệ thống bài giảng nhằm phát triển năng lực tự học thông qua dạy học phương trình lượng giác cho học sinh lớp 11 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi lapnick_kophai_timboy_nt - 12 Tháng 9 2015, 18:59
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi lapnick_kophai_timboy_nt
12 Tháng 9 2015, 18:59
Xây dựng E-book học phần hóa vô cơ 2 hỗ trợ tự học cho sinh viên ngành hóa sinh trường Cao đẳng Sư phạm : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi baove_moitruong1208 - 12 Tháng 9 2015, 18:58
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi baove_moitruong1208
12 Tháng 9 2015, 18:58
Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần 1, 2 Sinh học lớp 10 ban cơ bản theo hướng tích cực hợp truyền thông đa phương tiện : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi vu_luong - 12 Tháng 9 2015, 18:56
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi vu_luong
12 Tháng 9 2015, 18:56
Xây dựng quy trình giảng dạy phần ứng dụng đạo hàm lớp 12 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi sweet_love2091987 - 12 Tháng 9 2015, 18:54
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi sweet_love2091987
12 Tháng 9 2015, 18:54
Xây dựng quy trình giảng dạy phần tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi jupi1402 - 12 Tháng 9 2015, 18:53
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi jupi1402
12 Tháng 9 2015, 18:53
Xây dựng quy trình giảng dạy phần phương trình mũ và logarít lớp 12 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi boythanhdat_2012 - 12 Tháng 9 2015, 18:52
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi boythanhdat_2012
12 Tháng 9 2015, 18:52
Xây dựng quy trình giảng dạy phần hàm số lượng giác - phương trình lượng giác lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi m3_0j_c0_4y_d0j_l4y_c0n - 12 Tháng 9 2015, 18:51
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi m3_0j_c0_4y_d0j_l4y_c0n
12 Tháng 9 2015, 18:51
Xây dựng nội dung và một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho sinh viên trong dạy học hóa học đại cương trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi a3_htk - 12 Tháng 9 2015, 18:50
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi a3_htk
12 Tháng 9 2015, 18:50
Xây dựng một số giáo án dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong chương trình lớp 11 (Ban nâng cao) theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi lanhgia007 - 12 Tháng 9 2015, 18:48
0 Trả lời
176 Xem
gửi bởi lanhgia007
12 Tháng 9 2015, 18:48
Xây dựng một số bài giảng dạy học chủ đề phương trình lượng giác nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi duigachammuoi - 12 Tháng 9 2015, 18:47
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi duigachammuoi
12 Tháng 9 2015, 18:47
Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập phần Điện học Vật lí 9 trung học cơ sở nhằm phát huy tính tích cực của học sinh: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi my_fa - 12 Tháng 9 2015, 18:46
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi my_fa
12 Tháng 9 2015, 18:46
Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương VII: Lượng tử ánh sáng, Vật lý 12 ban cơ bản trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi Hans - 12 Tháng 9 2015, 18:45
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi Hans
12 Tháng 9 2015, 18:45
Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương " Động lực học vật rắn " thuộc chương trình vật lí lớp 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi thaogau1278 - 12 Tháng 9 2015, 18:44
0 Trả lời
158 Xem
gửi bởi thaogau1278
12 Tháng 9 2015, 18:44
Xây dựng hệ thống và hướng dẫn giải bài tập chương "Sóng cơ và sóng âm" Vật lí 12 dành cho học sinh lớp chọn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi thuydiep_051098 - 12 Tháng 9 2015, 18:42
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi thuydiep_051098
12 Tháng 9 2015, 18:42
Xây dựng hệ thống và hướng dẫn giải bài tập chương "sóng cơ và sóng âm" vật lý lớp 12 cơ bản theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi pe.kull - 12 Tháng 9 2015, 18:41
0 Trả lời
66 Xem
gửi bởi pe.kull
12 Tháng 9 2015, 18:41
Xây dựng hệ thống và hướng dẫn giải bài tập chương "Dao động cơ" Vật lý lớp 12 trung học phổ thông, chương trình cơ bản theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi kan8184 - 12 Tháng 9 2015, 18:40
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi kan8184
12 Tháng 9 2015, 18:40
Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần hóa hữu cơ dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học phổ thông không chuyên : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi yeuroibo_chuyennhophaikoanh_7761 - 12 Tháng 9 2015, 18:39
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi yeuroibo_chuyennhophaikoanh_7761
12 Tháng 9 2015, 18:39