Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống và quan điểm sinh thái, tiến hóa trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11 Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục: 60 14 10
gửi bởi bongtuyettrang_97 - 12 Tháng 9 2015, 19:30
0 Trả lời
98 Xem
gửi bởi bongtuyettrang_97
12 Tháng 9 2015, 19:30
Vận dụng tiếp cận hệ thống để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học Sinh thái học cấp độ trên cơ thể, Sinh học 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 10
gửi bởi vtuccm04 - 12 Tháng 9 2015, 19:28
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi vtuccm04
12 Tháng 9 2015, 19:28
Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học để tổ chức dạy học các cấp tổ chức sống trên cơ thể phần Sinh thái học – sinh học 12, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Chanoch - 12 Tháng 9 2015, 19:27
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi Chanoch
12 Tháng 9 2015, 19:27
Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học hàm số lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi congchua_timhoangtutrongmo_2006 - 12 Tháng 9 2015, 19:26
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi congchua_timhoangtutrongmo_2006
12 Tháng 9 2015, 19:26
Vận dụng thi pháp văn học trung đại vào dạy học thơ nôm đường luật ở lớp 10 - trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi yang_fung - 12 Tháng 9 2015, 19:25
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi yang_fung
12 Tháng 9 2015, 19:25
Vận dụng quy trình bài học trong mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) vào việc dạy học đọc hiểu văn bản nhật dụng ở lớp 7 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi maianhngoc1987 - 12 Tháng 9 2015, 19:23
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi maianhngoc1987
12 Tháng 9 2015, 19:23
Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi Noni_ieudychokeo - 12 Tháng 9 2015, 19:21
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi Noni_ieudychokeo
12 Tháng 9 2015, 19:21
Xây dựng hệ thống câu hỏi mở trong dạy học Ngữ văn trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi lyquocviet1989 - 12 Tháng 9 2015, 19:19
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi lyquocviet1989
12 Tháng 9 2015, 19:19
Xây dựng hệ thống câu hỏi hiệu quả trong dạy học tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi julianree - 12 Tháng 9 2015, 19:18
0 Trả lời
219 Xem
gửi bởi julianree
12 Tháng 9 2015, 19:18
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương "Từ trường" nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi chuyện Vật lí : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi phuongnam_land - 12 Tháng 9 2015, 19:16
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi phuongnam_land
12 Tháng 9 2015, 19:16
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương "Những định luật cơ bản của dòng điện không đổi" nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên Vật lý : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi van_6ngan_4tram_lan_nho - 12 Tháng 9 2015, 19:15
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi van_6ngan_4tram_lan_nho
12 Tháng 9 2015, 19:15
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương "Dao động cơ học" nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên Vật lý: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi h_a_t_only - 12 Tháng 9 2015, 19:14
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi h_a_t_only
12 Tháng 9 2015, 19:14
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập phần Phóng xạ và năng lượng liên kết, vật lý 12 Trung học phổ thông chương trình cơ bản theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh : Luận văn ThS. Giáo
gửi bởi hongthao_vn2001 - 12 Tháng 9 2015, 19:13
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi hongthao_vn2001
12 Tháng 9 2015, 19:13
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương “Dao động cơ” Vật lí 12 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng khiếu của học sinh trung học phổ thông Chuyên : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi romanticman_tran - 12 Tháng 9 2015, 19:12
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi romanticman_tran
12 Tháng 9 2015, 19:12
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Sóng ánh sáng – Vật lý 12 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng khiếu Vật lý của học sinh trung học phổ thông chuyên
gửi bởi Andrey - 12 Tháng 9 2015, 19:11
0 Trả lời
295 Xem
gửi bởi Andrey
12 Tháng 9 2015, 19:11
Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương hạt nhân nguyên tử - Vật lí 12 trung học phổ thông theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi babyvip_kute9x - 12 Tháng 9 2015, 19:10
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi babyvip_kute9x
12 Tháng 9 2015, 19:10
Xây dựng hệ thống bài tập theo chủ đề tổ hợp trong trường trung học phổ thông chuyên nhằm phát triển tư duy sáng tạo : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học: 60 14 10
gửi bởi Daley - 12 Tháng 9 2015, 19:08
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi Daley
12 Tháng 9 2015, 19:08
Xây dựng hệ thống bài tập theo các chủ đề được giải bằng phương pháp Vectơ, tọa độ trong hình học phẳng nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Scandleah - 12 Tháng 9 2015, 19:07
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi Scandleah
12 Tháng 9 2015, 19:07
Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi ke_da_tinh_050 - 12 Tháng 9 2015, 19:06
0 Trả lời
55 Xem
gửi bởi ke_da_tinh_050
12 Tháng 9 2015, 19:06
Xây dựng hệ thống bài tập nhằm củng cố và làm giàu vốn từ Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào (trình độ A) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Siarl - 12 Tháng 9 2015, 19:05
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi Siarl
12 Tháng 9 2015, 19:05