Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học phép biến hình lớp 11 trung học phổ thông ( ban nâng cao): Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Osmund - 12 Tháng 9 2015, 19:48
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi Osmund
12 Tháng 9 2015, 19:48
Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học một số kiến thức chương "Động lực học chất điểm" Vật lí 10 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi bachelor.girll - 12 Tháng 9 2015, 19:47
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi bachelor.girll
12 Tháng 9 2015, 19:47
Vận dụng phương pháp dạy học khám phá (có hướng dẫn) trong dạy học phần tọa độ trong không gian - Hình học 12 Trung học phổ thông hiện hành - Ban nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi nguyen_cuong - 12 Tháng 9 2015, 19:45
0 Trả lời
76 Xem
gửi bởi nguyen_cuong
12 Tháng 9 2015, 19:45
Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Sinh thái học - Sinh học 9 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi copecodon_1411 - 12 Tháng 9 2015, 19:43
0 Trả lời
122 Xem
gửi bởi copecodon_1411
12 Tháng 9 2015, 19:43
Xây dựng chương trình và hướng dẫn học sinh tự học đại số giải tích ở trung học phổ thông nội dung "Phương trình lượng giác" : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi myanh882006 - 12 Tháng 9 2015, 19:42
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi myanh882006
12 Tháng 9 2015, 19:42
Xây dựng chương trình nhà trường phần Phi kim lớp 10 Hóa học 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi daobathuy - 12 Tháng 9 2015, 19:41
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daobathuy
12 Tháng 9 2015, 19:41
Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn chương "Các định luật bào toàn" Vật lý 10 trung học phổ thông ban nâng cao nhằm đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh và rút kinh nghiệm cho hoạt động dạy của giáo viên Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 1
gửi bởi ngochuyen_1393 - 12 Tháng 9 2015, 19:40
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi ngochuyen_1393
12 Tháng 9 2015, 19:40
Xây dựng các bài tổng kết chương sinh học 11 theo quan điểm cấu trúc hệ thống : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi lovely_yoyo - 12 Tháng 9 2015, 19:38
0 Trả lời
71 Xem
gửi bởi lovely_yoyo
12 Tháng 9 2015, 19:38
Xây dựng các bài giảng nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12 ban cơ bản thông qua nội dung phương trình mũ và lôgarit : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Rawiella - 12 Tháng 9 2015, 19:37
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi Rawiella
12 Tháng 9 2015, 19:37
Xây dựng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện bằng phần mềm Cmap Tools để dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi le_tuandt_2503 - 12 Tháng 9 2015, 19:36
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi le_tuandt_2503
12 Tháng 9 2015, 19:36
Xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan rèn kỹ năng thực hành hóa học cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi vietthanhpv - 12 Tháng 9 2015, 19:35
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi vietthanhpv
12 Tháng 9 2015, 19:35
Xây dựng bài giảng điện tử môn học Phương pháp dạy học Hóa học thuộc chương trình đào tạo cử nhân sư phạm của Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi winnie30101992 - 12 Tháng 9 2015, 19:33
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi winnie30101992
12 Tháng 9 2015, 19:33
Xây dựng bài giảng điện tử hóa học hữu cơ lớp 12, chương trình nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10
gửi bởi usa_star - 12 Tháng 9 2015, 19:32
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi usa_star
12 Tháng 9 2015, 19:32
Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống và quan điểm sinh thái, tiến hóa trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11 Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục: 60 14 10
gửi bởi bongtuyettrang_97 - 12 Tháng 9 2015, 19:30
0 Trả lời
89 Xem
gửi bởi bongtuyettrang_97
12 Tháng 9 2015, 19:30
Vận dụng tiếp cận hệ thống để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học Sinh thái học cấp độ trên cơ thể, Sinh học 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 10
gửi bởi vtuccm04 - 12 Tháng 9 2015, 19:28
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi vtuccm04
12 Tháng 9 2015, 19:28
Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học để tổ chức dạy học các cấp tổ chức sống trên cơ thể phần Sinh thái học – sinh học 12, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Chanoch - 12 Tháng 9 2015, 19:27
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi Chanoch
12 Tháng 9 2015, 19:27
Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học hàm số lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi congchua_timhoangtutrongmo_2006 - 12 Tháng 9 2015, 19:26
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi congchua_timhoangtutrongmo_2006
12 Tháng 9 2015, 19:26
Vận dụng thi pháp văn học trung đại vào dạy học thơ nôm đường luật ở lớp 10 - trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi yang_fung - 12 Tháng 9 2015, 19:25
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi yang_fung
12 Tháng 9 2015, 19:25
Vận dụng quy trình bài học trong mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) vào việc dạy học đọc hiểu văn bản nhật dụng ở lớp 7 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi maianhngoc1987 - 12 Tháng 9 2015, 19:23
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi maianhngoc1987
12 Tháng 9 2015, 19:23
Vận dụng quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương vào dạy học tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi Noni_ieudychokeo - 12 Tháng 9 2015, 19:21
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi Noni_ieudychokeo
12 Tháng 9 2015, 19:21