Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Phân tích, bình luận quy định về tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2005
gửi bởi Brandan - 07 Tháng 4 2014, 22:35
2 Trả lời
94 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 2 2017, 10:40
Bài tập án phí luật tố tụng dân sự và câu hỏi nhận định kinh tế luật
gửi bởi rica17 - 20 Tháng 1 2017, 22:37
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi rica17
20 Tháng 1 2017, 22:37
Đề thi Pháp Luật Đại Cương ĐHBKHN K60 có lời giải gợi ý
gửi bởi daigai - 18 Tháng 1 2017, 11:25
0 Trả lời
45 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 1 2017, 11:25
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
gửi bởi lypele_1990 - 10 Tháng 9 2015, 12:12
2 Trả lời
63 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 16:48
bạn nào có bản án về nuôi con nuôi không ?
gửi bởi zichzach79 - 19 Tháng 12 2016, 18:52
7 Trả lời
41 Xem
gửi bởi daigai
31 Tháng 12 2016, 23:04
LUẬT NUÔI CON NUÔI 52/2010/QH12
gửi bởi daigai - 31 Tháng 12 2016, 13:39
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi daigai
31 Tháng 12 2016, 13:39
Một số vấn đề về chấm dứt việc nuôi con nuôi
gửi bởi daigai - 31 Tháng 12 2016, 13:38
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
31 Tháng 12 2016, 13:38
Đấu tranh phòng, chống tội trốn thuế
gửi bởi chuatehacam_92 - 06 Tháng 9 2015, 16:30
2 Trả lời
59 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 12 2016, 16:59
Hội đồng nhân dân trong nhà nước pháp quyền
gửi bởi lehuynhngocnhu_hironsame - 10 Tháng 9 2015, 07:18
2 Trả lời
31 Xem
gửi bởi rica17
26 Tháng 12 2016, 11:51
Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Tòa án Nhân dân
gửi bởi Gofried - 08 Tháng 9 2015, 06:30
3 Trả lời
81 Xem
gửi bởi rica17
25 Tháng 12 2016, 12:08
Xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
gửi bởi rt_ht - 07 Tháng 9 2015, 20:18
3 Trả lời
66 Xem
gửi bởi vinnycoi
15 Tháng 12 2016, 08:43
So sánh pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam và Nhật Bản
gửi bởi lucky_star200070 - 08 Tháng 9 2015, 00:12
3 Trả lời
79 Xem
gửi bởi vinnycoi
14 Tháng 12 2016, 14:15
Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
gửi bởi Arvel - 08 Tháng 9 2015, 01:14
3 Trả lời
335 Xem
gửi bởi khsv
14 Tháng 12 2016, 14:11
Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
gửi bởi tranvantam_tranvantam - 08 Tháng 9 2015, 01:12
3 Trả lời
71 Xem
gửi bởi khsv
14 Tháng 12 2016, 14:09
Pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với doanh nghiệp ở Việt Nam
gửi bởi cobeyeukieu70411 - 08 Tháng 9 2015, 05:18
2 Trả lời
63 Xem
gửi bởi daigai
14 Tháng 12 2016, 10:42
Vai trò và chức năng của thiết chế ba bên trong quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay
1, 2 gửi bởi be_boy_17_6_1991 - 09 Tháng 9 2015, 17:39
11 Trả lời
871 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 12 2016, 10:29
Tội khủng bố trong luật hình sự Việt Nam
gửi bởi Laurent - 06 Tháng 9 2015, 03:40
2 Trả lời
59 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 12 2016, 10:42
Pháp luật quốc tế về chống khủng bố một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật : 60 38 60
gửi bởi paperazy13 - 08 Tháng 9 2015, 20:40
1 Trả lời
62 Xem
gửi bởi nguyen86
08 Tháng 12 2016, 09:32
Pháp luật quốc tế về chống khủng bố và việc hoàn thiện bộ luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
gửi bởi Honon - 08 Tháng 9 2015, 20:44
1 Trả lời
42 Xem
gửi bởi nguyen86
08 Tháng 12 2016, 09:31
Pháp luật quốc tế về chống khủng bố, một số vấn để lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 5 05 12
gửi bởi Tyrone - 08 Tháng 9 2015, 20:42
1 Trả lời
64 Xem
gửi bởi vinnycoi
08 Tháng 12 2016, 09:26