Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước
gửi bởi Clintwood - 26 Tháng 3 2014, 12:05
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi Clintwood
26 Tháng 3 2014, 12:05
Tài phán hành chính ở Việt nam
gửi bởi cobe_kobitnoi - 26 Tháng 3 2014, 07:15
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi cobe_kobitnoi
26 Tháng 3 2014, 07:15
Quản lý nội dung hợp đồng thuê trong quản lý Bất Động Sản
gửi bởi hen_xui - 26 Tháng 3 2014, 00:35
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi hen_xui
26 Tháng 3 2014, 00:35
ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
gửi bởi mainhomotnguoi_1992 - 22 Tháng 3 2014, 14:55
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi mainhomotnguoi_1992
22 Tháng 3 2014, 14:55
Báo cáo tổng hợp của công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu
gửi bởi lynkzzz - 22 Tháng 3 2014, 05:50
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi lynkzzz
22 Tháng 3 2014, 05:50
Tiểu luận: Luật kinh doanh đối với công ty cổ phần
gửi bởi duybeo_ngo_hihi - 20 Tháng 3 2014, 11:00
0 Trả lời
39 Xem
gửi bởi duybeo_ngo_hihi
20 Tháng 3 2014, 11:00
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN – QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG - PHÂN BIỆT GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN
gửi bởi kakapyl - 20 Tháng 3 2014, 04:50
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi kakapyl
20 Tháng 3 2014, 04:50
Tiểu luận: Quốc hội- cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã họi chủ nghĩa Việt Nam
gửi bởi Swithin - 20 Tháng 3 2014, 04:05
0 Trả lời
44 Xem
gửi bởi Swithin
20 Tháng 3 2014, 04:05
Tiểu luận: Chế độ chịu trách nhiệm của công ty và thành viên của công ty hợp danh
gửi bởi lo_lem_he_pho_2810 - 20 Tháng 3 2014, 03:35
0 Trả lời
39 Xem
gửi bởi lo_lem_he_pho_2810
20 Tháng 3 2014, 03:35
Tiểu luận: Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mĩ
gửi bởi luckylucky_myloveforyou2000 - 20 Tháng 3 2014, 03:30
0 Trả lời
60 Xem
gửi bởi luckylucky_myloveforyou2000
20 Tháng 3 2014, 03:30
Bài luận: Chức năng của Quốc hội theo pháp luật hiện hành
gửi bởi thuytien_hoavang - 20 Tháng 3 2014, 03:20
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi thuytien_hoavang
20 Tháng 3 2014, 03:20
Bài luận: Sự khác biệt giữa vai trò của luật thành văn và án lệ ở Anh và ở Mỹ
gửi bởi haivan13_6 - 20 Tháng 3 2014, 02:20
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi haivan13_6
20 Tháng 3 2014, 02:20
Tiểu luận: Tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
gửi bởi kid.heavensent - 20 Tháng 3 2014, 02:15
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi kid.heavensent
20 Tháng 3 2014, 02:15
Bài tập tình huống luật hình sự kèm lời giải
gửi bởi vuminhduc_vt - 30 Tháng 12 2013, 12:58
0 Trả lời
4510 Xem
gửi bởi vuminhduc_vt
30 Tháng 12 2013, 12:58
Pháp luật về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới góc độ hoạt động đầu tư nước ngoài
gửi bởi Oidhche - 10 Tháng 12 2013, 03:02
0 Trả lời
127 Xem
gửi bởi Oidhche
10 Tháng 12 2013, 03:02