Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tiểu luận: hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động Chào bán chứng khoán ở Việt Nam
gửi bởi guita.nguyen - 30 Tháng 3 2014, 11:50
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi guita.nguyen
30 Tháng 3 2014, 11:50
Tiểu luận: Cơ sở của việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
gửi bởi tim_em56 - 30 Tháng 3 2014, 11:40
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi tim_em56
30 Tháng 3 2014, 11:40
Tiểu luận: Những nội dung cơ bản của pháp luật về dịch vụ logictics ở Việt Nam
gửi bởi 131_47 - 30 Tháng 3 2014, 11:35
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi 131_47
30 Tháng 3 2014, 11:35
Tiểu luận: Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
gửi bởi phu0ngthj3ugj4 - 30 Tháng 3 2014, 11:30
0 Trả lời
46 Xem
gửi bởi phu0ngthj3ugj4
30 Tháng 3 2014, 11:30
Tiểu luận: Rủi ro pháp lý trong các doanh nghiệp Việt Nam
gửi bởi nguyen_hoang - 30 Tháng 3 2014, 11:10
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi nguyen_hoang
30 Tháng 3 2014, 11:10
Quyền giám sát tối cao của Quốc hội
gửi bởi kienqbth - 30 Tháng 3 2014, 03:40
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi kienqbth
30 Tháng 3 2014, 03:40
Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng tại Công Ty Tài Chính Bưu Điện
gửi bởi thuyhienzzz - 30 Tháng 3 2014, 02:20
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi thuyhienzzz
30 Tháng 3 2014, 02:20
Tiểu luận: Hệ thống Cơ quan Quản lý Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
gửi bởi lantrank_vn - 29 Tháng 3 2014, 18:45
0 Trả lời
85 Xem
gửi bởi lantrank_vn
29 Tháng 3 2014, 18:45
Tiểu luận: Đánh giá hiện trạng môi trường đất và các quy định pháp luật để bảo vệ môi trường đất
gửi bởi hellangel_85 - 29 Tháng 3 2014, 18:05
0 Trả lời
50 Xem
gửi bởi hellangel_85
29 Tháng 3 2014, 18:05
Sự điều chỉnh pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
gửi bởi nudeman200026 - 28 Tháng 3 2014, 18:50
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi nudeman200026
28 Tháng 3 2014, 18:50
Những vấn đề pháp lý về phá sản doanh nghiệp
gửi bởi lanhgia007 - 28 Tháng 3 2014, 17:45
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi lanhgia007
28 Tháng 3 2014, 17:45
Thực trạng giải quyết tranh chấp kinh tế tại Toà ỏn
gửi bởi toimainhoanh_bietlamsaoquen - 28 Tháng 3 2014, 14:25
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi toimainhoanh_bietlamsaoquen
28 Tháng 3 2014, 14:25
Thời hạn trong pháp luật tố tụng hình sự Việt nam
gửi bởi Steven - 27 Tháng 3 2014, 11:15
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi Steven
27 Tháng 3 2014, 11:15
Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra theo quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam
gửi bởi trangvasao9x - 27 Tháng 3 2014, 09:00
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi trangvasao9x
27 Tháng 3 2014, 09:00
Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới
gửi bởi creater_aipa - 27 Tháng 3 2014, 07:30
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi creater_aipa
27 Tháng 3 2014, 07:30
Đề án: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Toà kinh tế
gửi bởi over_like_1990 - 27 Tháng 3 2014, 05:25
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi over_like_1990
27 Tháng 3 2014, 05:25
Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Toà HC
gửi bởi MacBeth - 26 Tháng 3 2014, 12:25
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi MacBeth
26 Tháng 3 2014, 12:25
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước
gửi bởi Clintwood - 26 Tháng 3 2014, 12:05
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi Clintwood
26 Tháng 3 2014, 12:05
Tài phán hành chính ở Việt nam
gửi bởi cobe_kobitnoi - 26 Tháng 3 2014, 07:15
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi cobe_kobitnoi
26 Tháng 3 2014, 07:15
Quản lý nội dung hợp đồng thuê trong quản lý Bất Động Sản
gửi bởi hen_xui - 26 Tháng 3 2014, 00:35
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi hen_xui
26 Tháng 3 2014, 00:35