Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Thực trạng giải quyết tranh chấp kinh tế tại Toà ỏn
gửi bởi toimainhoanh_bietlamsaoquen - 28 Tháng 3 2014, 14:25
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi toimainhoanh_bietlamsaoquen
28 Tháng 3 2014, 14:25
Thời hạn trong pháp luật tố tụng hình sự Việt nam
gửi bởi Steven - 27 Tháng 3 2014, 11:15
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi Steven
27 Tháng 3 2014, 11:15
Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra theo quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam
gửi bởi trangvasao9x - 27 Tháng 3 2014, 09:00
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi trangvasao9x
27 Tháng 3 2014, 09:00
Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới
gửi bởi creater_aipa - 27 Tháng 3 2014, 07:30
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi creater_aipa
27 Tháng 3 2014, 07:30
Đề án: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Toà kinh tế
gửi bởi over_like_1990 - 27 Tháng 3 2014, 05:25
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi over_like_1990
27 Tháng 3 2014, 05:25
Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Toà HC
gửi bởi MacBeth - 26 Tháng 3 2014, 12:25
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi MacBeth
26 Tháng 3 2014, 12:25
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa các nước
gửi bởi Clintwood - 26 Tháng 3 2014, 12:05
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi Clintwood
26 Tháng 3 2014, 12:05
Tài phán hành chính ở Việt nam
gửi bởi cobe_kobitnoi - 26 Tháng 3 2014, 07:15
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi cobe_kobitnoi
26 Tháng 3 2014, 07:15
Quản lý nội dung hợp đồng thuê trong quản lý Bất Động Sản
gửi bởi hen_xui - 26 Tháng 3 2014, 00:35
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi hen_xui
26 Tháng 3 2014, 00:35
ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
gửi bởi mainhomotnguoi_1992 - 22 Tháng 3 2014, 14:55
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi mainhomotnguoi_1992
22 Tháng 3 2014, 14:55
Báo cáo tổng hợp của công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu
gửi bởi lynkzzz - 22 Tháng 3 2014, 05:50
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi lynkzzz
22 Tháng 3 2014, 05:50
Tiểu luận: Luật kinh doanh đối với công ty cổ phần
gửi bởi duybeo_ngo_hihi - 20 Tháng 3 2014, 11:00
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi duybeo_ngo_hihi
20 Tháng 3 2014, 11:00
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN – QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG - PHÂN BIỆT GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN
gửi bởi kakapyl - 20 Tháng 3 2014, 04:50
0 Trả lời
43 Xem
gửi bởi kakapyl
20 Tháng 3 2014, 04:50
Tiểu luận: Quốc hội- cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã họi chủ nghĩa Việt Nam
gửi bởi Swithin - 20 Tháng 3 2014, 04:05
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi Swithin
20 Tháng 3 2014, 04:05
Tiểu luận: Chế độ chịu trách nhiệm của công ty và thành viên của công ty hợp danh
gửi bởi lo_lem_he_pho_2810 - 20 Tháng 3 2014, 03:35
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi lo_lem_he_pho_2810
20 Tháng 3 2014, 03:35
Tiểu luận: Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mĩ
gửi bởi luckylucky_myloveforyou2000 - 20 Tháng 3 2014, 03:30
0 Trả lời
53 Xem
gửi bởi luckylucky_myloveforyou2000
20 Tháng 3 2014, 03:30
Bài luận: Chức năng của Quốc hội theo pháp luật hiện hành
gửi bởi thuytien_hoavang - 20 Tháng 3 2014, 03:20
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi thuytien_hoavang
20 Tháng 3 2014, 03:20
Bài luận: Sự khác biệt giữa vai trò của luật thành văn và án lệ ở Anh và ở Mỹ
gửi bởi haivan13_6 - 20 Tháng 3 2014, 02:20
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi haivan13_6
20 Tháng 3 2014, 02:20
Tiểu luận: Tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
gửi bởi kid.heavensent - 20 Tháng 3 2014, 02:15
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi kid.heavensent
20 Tháng 3 2014, 02:15
Bài tập tình huống luật hình sự kèm lời giải
gửi bởi vuminhduc_vt - 30 Tháng 12 2013, 12:58
0 Trả lời
4363 Xem
gửi bởi vuminhduc_vt
30 Tháng 12 2013, 12:58