Tester soft , tester web , tester game .v.v... Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Lập trình GAME 3D VỚI UNITY TRÊN MÔI TRƯỜNG ANDROID
gửi bởi tctuvan - 26 Tháng 9 2014, 23:51
0 Trả lời
321 Xem
gửi bởi tctuvan
26 Tháng 9 2014, 23:51
Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 9 2014, 19:22
0 Trả lời
92 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 9 2014, 19:22
Code C# Đọc dữ liệu từ máy vân tay
gửi bởi daigai - 18 Tháng 8 2014, 16:12
0 Trả lời
94 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 8 2014, 16:12
Xây dựng game 3D Sword Man trên Android, IOS và Windows
gửi bởi tctuvan - 06 Tháng 8 2014, 23:10
0 Trả lời
507 Xem
gửi bởi tctuvan
06 Tháng 8 2014, 23:10
Lập trình Rockwell Automation
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 7 2014, 12:09
1 Trả lời
758 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 8 2014, 10:09
Các lệnh lập trình giản đồ thang cơ bản RSLogix 5000
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 7 2014, 11:53
0 Trả lời
1513 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 7 2014, 11:53
Báo cáo Đồ án Environmental survey project Aptech
gửi bởi tctuvan - 15 Tháng 7 2014, 21:55
0 Trả lời
2152 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 7 2014, 21:55
Full CODE Project Aptech Sem 2 - Computer Lab Management System
gửi bởi tctuvan - 15 Tháng 7 2014, 21:29
0 Trả lời
2170 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 7 2014, 21:29
Đồ án game đào vàng Java cho mobile
gửi bởi tctuvan - 03 Tháng 7 2014, 18:07
0 Trả lời
250 Xem
gửi bởi tctuvan
03 Tháng 7 2014, 18:07
Bài giảng cơ sở dữ liệu từ A-Z
gửi bởi tctuvan - 03 Tháng 7 2014, 18:04
0 Trả lời
68 Xem
gửi bởi tctuvan
03 Tháng 7 2014, 18:04
khóa học đặt hàng lập trình viên quốc tế TALENTEDGE - Ấn Độ
gửi bởi talentedgevn - 23 Tháng 5 2014, 14:21
0 Trả lời
230 Xem
gửi bởi talentedgevn
23 Tháng 5 2014, 14:21
Ebook Lập trình Visual Studio 2005
gửi bởi tctuvan - 04 Tháng 5 2014, 12:09
0 Trả lời
271 Xem
gửi bởi tctuvan
04 Tháng 5 2014, 12:09
Web Engineering – kiểm thử ứng dụng web
gửi bởi tctuvan - 03 Tháng 4 2014, 23:28
0 Trả lời
322 Xem
gửi bởi tctuvan
03 Tháng 4 2014, 23:28
Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm
gửi bởi tctuvan - 03 Tháng 4 2014, 23:23
0 Trả lời
196 Xem
gửi bởi tctuvan
03 Tháng 4 2014, 23:23
Những kiến thức cơ bản đầu tiên về Mobile Testing
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 09:51
1 Trả lời
684 Xem
gửi bởi tctuvan
03 Tháng 7 2013, 17:01
What is tested in the Software Testing?
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 15:18
0 Trả lời
380 Xem
gửi bởi keenli
03 Tháng 7 2013, 15:18
Mục đích của việc tạo Testcase
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 14:52
0 Trả lời
484 Xem
gửi bởi keenli
03 Tháng 7 2013, 14:52
Giới thiệu các loại Test .
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 14:45
0 Trả lời
379 Xem
gửi bởi keenli
03 Tháng 7 2013, 14:45
Chu trình sống & Các bước kiểm tra chất lượng của phần mềm
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 11:00
0 Trả lời
451 Xem
gửi bởi keenli
03 Tháng 7 2013, 11:00
Các loại kiểm thử phần mềm + quy trình test
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 10:50
0 Trả lời
1060 Xem
gửi bởi keenli
03 Tháng 7 2013, 10:50