Tester soft , tester web , tester game .v.v... Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
code tra cứu thông tin các tuyến xe bus trên hệ điều hành android
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 4 2015, 13:40
0 Trả lời
653 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 4 2015, 13:40
Tổng quan Android Xây dựng ứng dụng trên Android Demo [Phone Book Safe Manager]
gửi bởi tctuvan - 13 Tháng 4 2015, 23:18
0 Trả lời
105 Xem
gửi bởi tctuvan
13 Tháng 4 2015, 23:18
Code Project Aptech Sem 1 - Xây Dựng Website Du Lịch Việt Nam bằng ASP JavaScript
gửi bởi tctuvan - 15 Tháng 7 2014, 21:48
3 Trả lời
2436 Xem
gửi bởi 10chaichuaxin
13 Tháng 4 2015, 17:40
Code C để kiểm tra một số bất kỳ có phải là số nguyên tố hay không
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2015, 10:03
1 Trả lời
57 Xem
gửi bởi tctuvan
03 Tháng 4 2015, 10:04
Ngôn ngữ lập trình nào đem lại giá trị cao nhất trong những năm tới đây?
gửi bởi tctuvan - 15 Tháng 3 2015, 10:59
0 Trả lời
109 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 3 2015, 10:59
All C++ Function Lập trình Windowphone
gửi bởi tctuvan - 09 Tháng 3 2015, 18:52
0 Trả lời
69 Xem
gửi bởi tctuvan
09 Tháng 3 2015, 18:52
Dự án ANDROID : ẨM THỰC VIỆT NAM
gửi bởi daigia721 - 01 Tháng 2 2015, 15:46
0 Trả lời
185 Xem
gửi bởi daigia721
01 Tháng 2 2015, 15:46
Hướng dẫn xử lý ảnh với Matlab
gửi bởi tctuvan - 15 Tháng 1 2015, 21:30
0 Trả lời
142 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 1 2015, 21:30
Ebook Hướng dẫn học matlab dành cho môn xử lý ảnh
gửi bởi tctuvan - 15 Tháng 1 2015, 21:28
0 Trả lời
134 Xem
gửi bởi tctuvan
15 Tháng 1 2015, 21:28
Tìm hiểu về android Sqlite - xây dụng ứng dụng nghe nhạc
gửi bởi daigai - 05 Tháng 1 2015, 23:53
0 Trả lời
473 Xem
gửi bởi daigai
05 Tháng 1 2015, 23:53
WinHex 18.0 Full - Phần mềm biên tập mã Hex
gửi bởi daigai - 04 Tháng 1 2015, 22:48
0 Trả lời
421 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 1 2015, 22:48
Phần mềm karaoke online 3D list pro - Android
1, 2 gửi bởi conanit - 29 Tháng 12 2014, 13:13
16 Trả lời
281 Xem
gửi bởi conanit
02 Tháng 1 2015, 18:18
Giáo trình Lập trình IOS cho Iphone Ipad (Trọn bộ - ĐH KHTN)
gửi bởi daigai - 03 Tháng 12 2014, 00:31
0 Trả lời
123 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 12 2014, 00:31
Giáo trình Lập trình Window Phone (Trọn bộ) - ĐH KHTN
gửi bởi daigai - 03 Tháng 12 2014, 00:01
0 Trả lời
76 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 12 2014, 00:01
Giáo trình Lập trình Java - ĐH Công nghệ
gửi bởi daigai - 02 Tháng 12 2014, 23:31
0 Trả lời
190 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 12 2014, 23:31
Giáo trình Lập trình Android - Trọn bộ ĐH Khoa học Tự nhiên
gửi bởi daigai - 02 Tháng 12 2014, 22:24
1 Trả lời
119 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 12 2014, 23:10
Giáo trình Tự học ngôn ngữ lập trình C#
gửi bởi britney_jean46 - 22 Tháng 4 2014, 17:39
1 Trả lời
214 Xem
gửi bởi tctuvan
02 Tháng 12 2014, 23:09
Giáo trình Lập trình Visual Studio 2005
gửi bởi tctuvan - 24 Tháng 11 2014, 23:48
0 Trả lời
79 Xem
gửi bởi tctuvan
24 Tháng 11 2014, 23:48
Tìm hiểu ngôn ngữ Prolog và bài toán Puzzle
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 11 2014, 21:56
0 Trả lời
564 Xem
gửi bởi tctuvan
17 Tháng 11 2014, 21:56
Đồ án làm game với UNITY 3D
gửi bởi tctuvan - 26 Tháng 9 2014, 23:56
0 Trả lời
450 Xem
gửi bởi tctuvan
26 Tháng 9 2014, 23:56