Tester soft , tester web , tester game .v.v... Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nghiên cứu chế tạo robot hút bụi tự động
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2015, 11:51
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2015, 11:51
Hướng dẫn sử dụng Arduino cơ bản
gửi bởi tctuvan - 02 Tháng 10 2015, 17:17
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi tctuvan
02 Tháng 10 2015, 17:17
Ứng dụng Android quản lý thực đơn, đặt món, thanh toán trong một nhà hàng
gửi bởi tctuvan - 30 Tháng 9 2015, 01:03
0 Trả lời
723 Xem
gửi bởi tctuvan
30 Tháng 9 2015, 01:03
Một số bài tập môn hệ điều hành
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 9 2015, 19:24
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi tctuvan
17 Tháng 9 2015, 19:24
Khai phá dữ liệu với R
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 9 2015, 18:48
0 Trả lời
126 Xem
gửi bởi tctuvan
17 Tháng 9 2015, 18:48
Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 9 2015, 18:44
0 Trả lời
108 Xem
gửi bởi tctuvan
17 Tháng 9 2015, 18:44
Code phân tích xử lý ảnh: đọc điểm từ bảng điểm
gửi bởi tctuvan - 08 Tháng 7 2015, 11:54
0 Trả lời
124 Xem
gửi bởi tctuvan
08 Tháng 7 2015, 11:54
Phân tích thiết kế chương trình quản lý kho hàng
gửi bởi tctuvan - 29 Tháng 6 2015, 22:37
0 Trả lời
86 Xem
gửi bởi tctuvan
29 Tháng 6 2015, 22:37
Cách làm game với game maker 8
gửi bởi vanTuan321 - 03 Tháng 6 2015, 23:36
0 Trả lời
71 Xem
gửi bởi vanTuan321
03 Tháng 6 2015, 23:36
Đồ án lập trình game bằng ngôn ngữ c++ và mã nguồn mở opengl
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 5 2015, 23:55
0 Trả lời
215 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 5 2015, 23:55
Thuật toán mã hóa Ceasar, Vingen, đơn bảng Code C#
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:32
0 Trả lời
564 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:32
code JAVA máy tính tiền atm
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:31
0 Trả lời
215 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:31
Code Mã hóa và chữ ký điện tử cho email trên Android
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:30
0 Trả lời
81 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:30
Code Định vị vị trí hiện tài bằng GPS trên hệ điều hành android
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:23
0 Trả lời
295 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:23
Tìm hiểu Android và viết ứng dụng, trò chơi xếp hình (Tetris) (Có source code)
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:21
0 Trả lời
279 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:21
Chia sẻ code phần mềm theo dõi PC Keylogger C# để anh em tham khảo
gửi bởi tctuvan - 26 Tháng 4 2015, 17:30
0 Trả lời
304 Xem
gửi bởi tctuvan
26 Tháng 4 2015, 17:30
hoc ve lap trinh lam game voi phan mem game maker studio
gửi bởi vanTuan321 - 22 Tháng 4 2015, 09:41
4 Trả lời
117 Xem
gửi bởi tctuvan
25 Tháng 4 2015, 16:48
Lập trình game mobile với Corona SDK mobile game development IOS, Android
gửi bởi daigai - 17 Tháng 4 2015, 10:44
0 Trả lời
55 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 4 2015, 10:44
Beginning Android 4 games development Ebook cho các bạn học lập trình Android
gửi bởi daigai - 17 Tháng 4 2015, 10:24
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 4 2015, 10:24
code ứng dụng đọc mã vạch trên Android
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 4 2015, 13:41
0 Trả lời
78 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 4 2015, 13:41