Tester soft , tester web , tester game .v.v... Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nghiên cứu chế tạo robot hút bụi tự động
gửi bởi daigai - 12 Tháng 10 2015, 11:51
0 Trả lời
193 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 10 2015, 11:51
Hướng dẫn sử dụng Arduino cơ bản
gửi bởi tctuvan - 02 Tháng 10 2015, 17:17
0 Trả lời
230 Xem
gửi bởi tctuvan
02 Tháng 10 2015, 17:17
Ứng dụng Android quản lý thực đơn, đặt món, thanh toán trong một nhà hàng
gửi bởi tctuvan - 30 Tháng 9 2015, 01:03
0 Trả lời
589 Xem
gửi bởi tctuvan
30 Tháng 9 2015, 01:03
Một số bài tập môn hệ điều hành
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 9 2015, 19:24
0 Trả lời
73 Xem
gửi bởi tctuvan
17 Tháng 9 2015, 19:24
Khai phá dữ liệu với R
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 9 2015, 18:48
0 Trả lời
102 Xem
gửi bởi tctuvan
17 Tháng 9 2015, 18:48
Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu
gửi bởi tctuvan - 17 Tháng 9 2015, 18:44
0 Trả lời
88 Xem
gửi bởi tctuvan
17 Tháng 9 2015, 18:44
Code phân tích xử lý ảnh: đọc điểm từ bảng điểm
gửi bởi tctuvan - 08 Tháng 7 2015, 11:54
0 Trả lời
96 Xem
gửi bởi tctuvan
08 Tháng 7 2015, 11:54
Phân tích thiết kế chương trình quản lý kho hàng
gửi bởi tctuvan - 29 Tháng 6 2015, 22:37
0 Trả lời
72 Xem
gửi bởi tctuvan
29 Tháng 6 2015, 22:37
Cách làm game với game maker 8
gửi bởi vanTuan321 - 03 Tháng 6 2015, 23:36
0 Trả lời
60 Xem
gửi bởi vanTuan321
03 Tháng 6 2015, 23:36
Đồ án lập trình game bằng ngôn ngữ c++ và mã nguồn mở opengl
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 5 2015, 23:55
0 Trả lời
173 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 5 2015, 23:55
Thuật toán mã hóa Ceasar, Vingen, đơn bảng Code C#
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:32
0 Trả lời
467 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:32
code JAVA máy tính tiền atm
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:31
0 Trả lời
190 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:31
Code Mã hóa và chữ ký điện tử cho email trên Android
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:30
0 Trả lời
69 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:30
Code Định vị vị trí hiện tài bằng GPS trên hệ điều hành android
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:23
0 Trả lời
246 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:23
Tìm hiểu Android và viết ứng dụng, trò chơi xếp hình (Tetris) (Có source code)
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 5 2015, 23:21
0 Trả lời
241 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 5 2015, 23:21
Chia sẻ code phần mềm theo dõi PC Keylogger C# để anh em tham khảo
gửi bởi tctuvan - 26 Tháng 4 2015, 17:30
0 Trả lời
245 Xem
gửi bởi tctuvan
26 Tháng 4 2015, 17:30
hoc ve lap trinh lam game voi phan mem game maker studio
gửi bởi vanTuan321 - 22 Tháng 4 2015, 09:41
4 Trả lời
104 Xem
gửi bởi tctuvan
25 Tháng 4 2015, 16:48
Lập trình game mobile với Corona SDK mobile game development IOS, Android
gửi bởi daigai - 17 Tháng 4 2015, 10:44
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 4 2015, 10:44
Beginning Android 4 games development Ebook cho các bạn học lập trình Android
gửi bởi daigai - 17 Tháng 4 2015, 10:24
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 4 2015, 10:24
code ứng dụng đọc mã vạch trên Android
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 4 2015, 13:41
0 Trả lời
62 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 4 2015, 13:41