Tester soft , tester web , tester game .v.v... Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Test plan for Mobile testing
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 09:59
0 Trả lời
435 Xem
gửi bởi keenli
03 Tháng 7 2013, 09:59
Game Testing
gửi bởi keenli - 03 Tháng 7 2013, 09:30
0 Trả lời
521 Xem
gửi bởi keenli
03 Tháng 7 2013, 09:30