Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Eviewer 10 Phần mềm kinh tế lượng cho các chuyên gia
gửi bởi icongnghe - 15 Tháng 2 2019, 09:25
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi icongnghe
15 Tháng 2 2019, 09:25
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình ở nông thôn
gửi bởi rica17 - 15 Tháng 10 2017, 16:44
0 Trả lời
100 Xem
gửi bởi rica17
15 Tháng 10 2017, 16:44
Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - Hệ số tương quan Spearman
gửi bởi rica17 - 06 Tháng 7 2017, 08:25
0 Trả lời
95 Xem
gửi bởi rica17
06 Tháng 7 2017, 08:25
Giải BÀI TẬP Biến GiẢ 01
gửi bởi daigai - 17 Tháng 12 2016, 21:56
0 Trả lời
98 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 12 2016, 21:56
Giải BÀI TẬP ĐA CỘNG TUYẾN 01
gửi bởi daigai - 17 Tháng 12 2016, 21:54
0 Trả lời
80 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 12 2016, 21:54
BÀI TẬP HỒI QUY BỘI 01
gửi bởi daigai - 17 Tháng 12 2016, 21:53
0 Trả lời
77 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 12 2016, 21:53
Giải BÀI TẬP HỒI QUY ĐƠN 01
gửi bởi daigai - 17 Tháng 12 2016, 21:50
0 Trả lời
121 Xem
gửi bởi daigai
17 Tháng 12 2016, 21:50
Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên
gửi bởi daigai - 25 Tháng 5 2016, 09:54
0 Trả lời
59 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 5 2016, 09:54
Các loại tích phân stieltjes và kỳ vọng của biến ngẫu nhiên
gửi bởi daigai - 22 Tháng 5 2016, 20:43
0 Trả lời
60 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 5 2016, 20:43
anh (chị) nào học tốt môn kt lượng giải giúp e bài này vs ạ.bọn e gặp khó khăn ở khâu tìm số liệu ạ. e cảm ơn mọi ng nhiều ạ
gửi bởi susu17 - 04 Tháng 5 2016, 20:10
4 Trả lời
96 Xem
gửi bởi susu17
05 Tháng 5 2016, 22:10
bài tập kinh tế lượng ứng dụng phần mềm eview
gửi bởi vesau8x - 04 Tháng 2 2009, 21:25
5 Trả lời
12921 Xem
gửi bởi tctuvan
05 Tháng 5 2016, 16:57
Bài tham khảo về điều tra số liệu bằng Eview
gửi bởi daigia - 04 Tháng 2 2009, 08:37
1 Trả lời
2218 Xem
gửi bởi thuongyeu83
05 Tháng 5 2016, 10:21
Giáo Trình Kinh Tế Lượng - Ramu Ramnathan Fullbright
gửi bởi tctuvan - 03 Tháng 1 2016, 23:07
1 Trả lời
179 Xem
gửi bởi VuTuyetAnh
25 Tháng 2 2016, 20:49
you too nghĩa là gì nhỉ
gửi bởi daigia721 - 07 Tháng 2 2016, 23:27
1 Trả lời
392 Xem
gửi bởi tctuvan
07 Tháng 2 2016, 23:28
Gujarati: Basic Econometrics, Fourth Edition
gửi bởi tctuvan - 03 Tháng 1 2016, 22:53
0 Trả lời
75 Xem
gửi bởi tctuvan
03 Tháng 1 2016, 22:53
tài liệu kinh tế lượng
gửi bởi nguoi_ta_co_the_an_nua_bu - 28 Tháng 2 2009, 21:46
1 Trả lời
2042 Xem
gửi bởi daigai
14 Tháng 12 2015, 11:20
Bài tập số 2: Mô hình hồi quy đơn - GV. Phạm Văn Minh
gửi bởi daigai - 14 Tháng 12 2015, 11:19
0 Trả lời
240 Xem
gửi bởi daigai
14 Tháng 12 2015, 11:19
Khắc phục hiện tượng tự tương quan - Kinh tế lượng
gửi bởi langtu87_kr - 08 Tháng 11 2013, 05:55
2 Trả lời
1188 Xem
gửi bởi tctuvan
06 Tháng 10 2015, 15:04
bài tập kinh tế lượng sử dụng phần mềm eviews
gửi bởi tctuvan - 26 Tháng 9 2015, 21:45
0 Trả lời
455 Xem
gửi bởi tctuvan
26 Tháng 9 2015, 21:45
bài tập kinh tế lượng
gửi bởi boring_boy - 05 Tháng 2 2009, 09:34
1 Trả lời
51300 Xem
gửi bởi tctuvan
13 Tháng 11 2014, 22:26