Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Đề án: Dãy số thời gian trong việc phân tích và dự đoán thống kê về du lịch
gửi bởi nhoxtrieu - 25 Tháng 4 2014, 15:30
0 Trả lời
206 Xem
gửi bởi nhoxtrieu
25 Tháng 4 2014, 15:30
Tính GDP của khu vực I theo phương pháp sản xuất thời kỳ 1999-2002
gửi bởi Jayronn - 25 Tháng 4 2014, 15:00
0 Trả lời
195 Xem
gửi bởi Jayronn
25 Tháng 4 2014, 15:00
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suát Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 1995 - 2004 và dự đoán đến năm 2007
gửi bởi [email protected] - 24 Tháng 4 2014, 02:45
0 Trả lời
207 Xem
gửi bởi [email protected]
24 Tháng 4 2014, 02:45
Đề án: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động của kim ngạch xuất khẩu dệt may thời kỳ 1996-2003 và dự báo 2004
gửi bởi mitu_nguyen - 23 Tháng 4 2014, 17:20
0 Trả lời
209 Xem
gửi bởi mitu_nguyen
23 Tháng 4 2014, 17:20
Đề án: Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000
gửi bởi chauthanh2790 - 23 Tháng 4 2014, 16:45
0 Trả lời
199 Xem
gửi bởi chauthanh2790
23 Tháng 4 2014, 16:45
Biến động giá cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM
gửi bởi Ghost_luv - 22 Tháng 4 2014, 08:05
0 Trả lời
196 Xem
gửi bởi Ghost_luv
22 Tháng 4 2014, 08:05
Giải pháp phát triển các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Bảo Việt
gửi bởi peconpe_chuaduociu - 19 Tháng 4 2014, 19:20
0 Trả lời
212 Xem
gửi bởi peconpe_chuaduociu
19 Tháng 4 2014, 19:20
Nghiên cứu khả năng chống oxi hóa của một số thực vật trên mỡ cá basa
gửi bởi thomastc - 19 Tháng 4 2014, 16:48
0 Trả lời
276 Xem
gửi bởi thomastc
19 Tháng 4 2014, 16:48
Các nguyên lý cơ học
gửi bởi stupid_dirty_cat - 19 Tháng 4 2014, 09:40
0 Trả lời
217 Xem
gửi bởi stupid_dirty_cat
19 Tháng 4 2014, 09:40
Các định lý tổng quát của động lực học
gửi bởi Trevor - 19 Tháng 4 2014, 09:30
0 Trả lời
202 Xem
gửi bởi Trevor
19 Tháng 4 2014, 09:30
HợP chuyển động của vật rắn
gửi bởi Healleah - 19 Tháng 4 2014, 09:20
0 Trả lời
194 Xem
gửi bởi Healleah
19 Tháng 4 2014, 09:20
Chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định - - chuyển động tổng quát của vật rắn
gửi bởi borain_2008 - 19 Tháng 4 2014, 09:15
0 Trả lời
190 Xem
gửi bởi borain_2008
19 Tháng 4 2014, 09:15
Chuyển động song phẳng Của vật rắn
gửi bởi Stanburh - 19 Tháng 4 2014, 09:10
0 Trả lời
210 Xem
gửi bởi Stanburh
19 Tháng 4 2014, 09:10
Chuyển động tổng hợp của điểm
gửi bởi huy_mu - 19 Tháng 4 2014, 09:05
0 Trả lời
64 Xem
gửi bởi huy_mu
19 Tháng 4 2014, 09:05
Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh mét một trục cố định của vật rắn
gửi bởi barabp - 19 Tháng 4 2014, 09:00
0 Trả lời
67 Xem
gửi bởi barabp
19 Tháng 4 2014, 09:00
Động học
gửi bởi nguyen_ngoc777 - 19 Tháng 4 2014, 08:55
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi nguyen_ngoc777
19 Tháng 4 2014, 08:55
Trọng tâm của vật rắn
gửi bởi bell_poupee - 19 Tháng 4 2014, 08:50
0 Trả lời
60 Xem
gửi bởi bell_poupee
19 Tháng 4 2014, 08:50
Trình bày về vai trò của tri thức địa phương trong bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.
gửi bởi spiderman_hqc - 19 Tháng 4 2014, 07:15
0 Trả lời
63 Xem
gửi bởi spiderman_hqc
19 Tháng 4 2014, 07:15
Điện cực NANO Au trong xác định As(III), As(V), Hg(II) và Cr(VI) theo phương pháp Von-ampe
gửi bởi 30_03 - 18 Tháng 4 2014, 21:40
0 Trả lời
60 Xem
gửi bởi 30_03
18 Tháng 4 2014, 21:40
Xây dựng mô hình thí nghiệm động cơ sử dụng nhiên liệu từ hạt Jatropha
gửi bởi linhxinh_sweetcandy - 18 Tháng 4 2014, 20:45
0 Trả lời
50 Xem
gửi bởi linhxinh_sweetcandy
18 Tháng 4 2014, 20:45