Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Xây dựng mô hình phù hợp để xử lý ô nhiễm nước mặt bằng thủy sinh thực vật tại Đầm Và (đoạn chảy qua KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội) : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
gửi bởi thien_than_bong_toi_sesshoumaru - 12 Tháng 9 2015, 15:46
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi thien_than_bong_toi_sesshoumaru
12 Tháng 9 2015, 15:46
Xây dựng các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khu mỏ Khe Sim – Lộ Trí – Đèo Nai: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm
gửi bởi tiasangcuoichieu_nd84 - 12 Tháng 9 2015, 15:45
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi tiasangcuoichieu_nd84
12 Tháng 9 2015, 15:45
Vận dụng các giá trị tài nguyên sinh học vào phát triển du lịch bền vững tại Khu Di sản Thiên Nhiên Thế giới vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
gửi bởi nhocxinh_trasua - 12 Tháng 9 2015, 15:43
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi nhocxinh_trasua
12 Tháng 9 2015, 15:43
Triển vọng phát triển năng lượng sinh học của tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững
gửi bởi Yardley - 12 Tháng 9 2015, 15:41
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi Yardley
12 Tháng 9 2015, 15:41
Tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
gửi bởi zichan255181 - 12 Tháng 9 2015, 15:40
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi zichan255181
12 Tháng 9 2015, 15:40
Tìm hiểu phương pháp đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do tác động của biển đổi khí hậu tới lĩnh vực tài nguyên nước & môi trường : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
gửi bởi Arryo - 12 Tháng 9 2015, 15:39
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi Arryo
12 Tháng 9 2015, 15:39
Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
gửi bởi hathivnmp3 - 12 Tháng 9 2015, 15:38
0 Trả lời
166 Xem
gửi bởi hathivnmp3
12 Tháng 9 2015, 15:38
Thực trạng đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn dựa trên tiếp cận sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nước vườn Quốc gia Xuân Thủy: Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
gửi bởi arc_tv77 - 12 Tháng 9 2015, 15:35
0 Trả lời
39 Xem
gửi bởi arc_tv77
12 Tháng 9 2015, 15:35
Sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên ven biển vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ huyện Giao Thuỷ - tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững
gửi bởi shady_1994 - 12 Tháng 9 2015, 15:34
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi shady_1994
12 Tháng 9 2015, 15:34
Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước sông Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
gửi bởi Tiis - 12 Tháng 9 2015, 15:33
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi Tiis
12 Tháng 9 2015, 15:33
Quy hoạch môi trường làng nghề Tề Lỗ huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc
gửi bởi leminhdungifc - 12 Tháng 9 2015, 15:32
0 Trả lời
128 Xem
gửi bởi leminhdungifc
12 Tháng 9 2015, 15:32
Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại các doanh nghiệp sản xuất giầy ở Việt Nam thực trạng và khả năng áp dụng : Luận văn ThS. Khoa học Môi trường và bảo vệ môi trường
gửi bởi haihcmuns_06 - 12 Tháng 9 2015, 15:31
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi haihcmuns_06
12 Tháng 9 2015, 15:31
Phương thức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng dựa vào cộng đồng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
gửi bởi Rickie - 12 Tháng 9 2015, 15:30
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi Rickie
12 Tháng 9 2015, 15:30
Phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Tam Đảo trong bảo tồn đa dạng sinh học : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững
gửi bởi anhsemaibenem006 - 12 Tháng 9 2015, 15:29
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi anhsemaibenem006
12 Tháng 9 2015, 15:29
Phân tích mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và bảo tồn đất ngập nước: trường hợp thực tế đối với vùng đất ngập nước thuộc vùng của sông Hồng: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm)
gửi bởi h2o_eye - 12 Tháng 9 2015, 15:28
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi h2o_eye
12 Tháng 9 2015, 15:28
Phân tích hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng của người dân tái định cư Cân Tôm 2, thủy điện A Lưới, Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững: Chương trình đào tạo thí điểm
gửi bởi sweetie_whiskey - 12 Tháng 9 2015, 15:27
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi sweetie_whiskey
12 Tháng 9 2015, 15:27
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn y tế cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
gửi bởi Gairbhith - 12 Tháng 9 2015, 15:25
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi Gairbhith
12 Tháng 9 2015, 15:25
Xác định điều kiện hình thành và tồn tại nước trên mặt đáy ống dẫn dầu nằm ngang : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02
gửi bởi thienthan_tudo2001 - 12 Tháng 9 2015, 15:24
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi thienthan_tudo2001
12 Tháng 9 2015, 15:24
Tính toán phát thải và lắng ướt axit áp dụng cho vùng miền Bắc Việt Nam : Luận văn ThS. Vật lý
gửi bởi anvit_ihmv - 12 Tháng 9 2015, 15:22
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi anvit_ihmv
12 Tháng 9 2015, 15:22
Tìm hiểu chương trình tính chất lượng nước và quỹ đạo dầu tràn. Xây dựng chương trình kết nối kết quả tính toán với GIS
gửi bởi nho_yeu_heo_koan - 12 Tháng 9 2015, 15:21
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi nho_yeu_heo_koan
12 Tháng 9 2015, 15:21