Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Hệ thống thông tin di động GSM và hướng phát triển GPRS
gửi bởi be_nhoc_be_nho - 20 Tháng 3 2014, 20:40
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi be_nhoc_be_nho
20 Tháng 3 2014, 20:40
Sử dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
gửi bởi chuyentinhbienxanh_dt2412 - 20 Tháng 3 2014, 14:40
0 Trả lời
74 Xem
gửi bởi chuyentinhbienxanh_dt2412
20 Tháng 3 2014, 14:40
Công nghệ chế biến khí trong nhà máy Dinh Cố
gửi bởi aloha_everyone - 20 Tháng 3 2014, 12:50
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi aloha_everyone
20 Tháng 3 2014, 12:50
CHẤT THẢI PHÓNG XẠ MỨC ĐỘ THẤP, CHẤT THẢI PHÓNG XẠ MỨC ĐỘ CAO CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
gửi bởi k4kt2_sonadezi - 20 Tháng 3 2014, 02:25
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi k4kt2_sonadezi
20 Tháng 3 2014, 02:25
KIỂM TOÁN HỆ THỐNG LÀM LẠNH CẤP ĐÔNG
gửi bởi ngvuhung1988 - 20 Tháng 3 2014, 02:10
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi ngvuhung1988
20 Tháng 3 2014, 02:10
Phân tích lợi nhuận tại Công ty CP XD nền móng Jikon
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 3 2014, 23:18
0 Trả lời
65 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 3 2014, 23:18
Thiết kế bộ lọc FIR thông dải bằng phương pháp cửa sổ
gửi bởi tctuvan - 14 Tháng 3 2014, 15:56
0 Trả lời
197 Xem
gửi bởi tctuvan
14 Tháng 3 2014, 15:56
Báo cáo Khử nhiễu kênh thoại trên DSP
gửi bởi tctuvan - 13 Tháng 3 2014, 10:31
0 Trả lời
64 Xem
gửi bởi tctuvan
13 Tháng 3 2014, 10:31
Đồ án môn động cơ đốt trong ZIL 130 lắp trên xe tải (TM+CAD)
gửi bởi tctuvan - 12 Tháng 3 2014, 18:04
2 Trả lời
143 Xem
gửi bởi tctuvan
13 Tháng 3 2014, 10:18
NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ ÉP MÍA
gửi bởi tctuvan - 12 Tháng 3 2014, 23:58
0 Trả lời
84 Xem
gửi bởi tctuvan
12 Tháng 3 2014, 23:58
Lọc thích nghi với thuật toán LMS và ứng dụng trong cân bằng kênh
gửi bởi daigai - 12 Tháng 3 2014, 23:01
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 3 2014, 23:01
Tiểu luận sản xuất Xanthan Gum
gửi bởi tctuvan - 12 Tháng 3 2014, 11:53
0 Trả lời
80 Xem
gửi bởi tctuvan
12 Tháng 3 2014, 11:53
Cải thiện hiệu năng mạng hình lưới không dây qua kỹ thuật định tuyến QoS
gửi bởi sok_angle - 07 Tháng 3 2014, 21:03
2 Trả lời
172 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 3 2014, 22:49
Nghiên cứu xác định định hướng không gian của thiết bị bay theo các phép đo từ trường trái đất
gửi bởi caosonhung_caosonhung - 07 Tháng 3 2014, 21:06
2 Trả lời
119 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 3 2014, 22:44
Ứng dụng viễn thám và GIS để phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất đô thị quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
gửi bởi daigai - 10 Tháng 3 2014, 22:58
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 3 2014, 22:58
Giáo trình Xử lý nền móng công trình trên nền đất yếu
gửi bởi daigai - 10 Tháng 3 2014, 21:55
1 Trả lời
191 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 3 2014, 21:59
Đánh giá tác động môi trường cảng cá lạch vạn bằng phương pháp ma trận
gửi bởi daigai - 09 Tháng 3 2014, 22:32
0 Trả lời
122 Xem
gửi bởi daigai
09 Tháng 3 2014, 22:32
Tìm hiểu về phương pháp ma trận sử dụng trong đánh giá tác động môi trường
gửi bởi tctuvan - 09 Tháng 3 2014, 16:11
0 Trả lời
108 Xem
gửi bởi tctuvan
09 Tháng 3 2014, 16:11
Các đặc điểm hệ sinh thái và tiềm năng sinh học của tràm chim đồng tháp
gửi bởi tctuvan - 09 Tháng 3 2014, 00:28
0 Trả lời
201 Xem
gửi bởi tctuvan
09 Tháng 3 2014, 00:28
Méo phi tuyến trong các hệ thống vô tuyến số M-QAM
gửi bởi Gard - 07 Tháng 3 2014, 22:02
0 Trả lời
174 Xem
gửi bởi Gard
07 Tháng 3 2014, 22:02