chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Mẫu sổ sách theo hình thức Nhật ký - Sổ cái (file Excel)
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:43
0 Trả lời
863 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:43
Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Nhật ký chung [Excel] theo quyết định 48
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:37
0 Trả lời
885 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:37
Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ [Excel]
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:21
0 Trả lời
928 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:21
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam DOC
gửi bởi bay19810808 - 01 Tháng 7 2014, 18:36
0 Trả lời
696 Xem
gửi bởi bay19810808
01 Tháng 7 2014, 18:36
BÀI TẬP TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG
gửi bởi daigai - 01 Tháng 10 2016, 00:37
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 10 2016, 00:37
Giáo trình mô phỏng kiểm toán - Đại học kỹ thuật và công nghệ Hutech
gửi bởi daigai - 08 Tháng 9 2016, 11:20
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 9 2016, 11:20
Giáo trình kiểm toán - Đại học dân lập kỹ thuật và công nghệ
gửi bởi daigai - 08 Tháng 9 2016, 11:15
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 9 2016, 11:15
Cách ghi sổ mua hàng hoá đủ bộ
gửi bởi 4T2016 - 10 Tháng 8 2016, 13:19
1 Trả lời
10 Xem
gửi bởi tctuvan
10 Tháng 8 2016, 15:56
Bộ đề câu hỏi đúng sai kiểm toán tài chình + đáp án
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 12 2015, 13:45
3 Trả lời
1392 Xem
gửi bởi chi_rubi
06 Tháng 8 2016, 23:40
80 câu hỏi trắc nghiệm Kế toán Tài Chính
gửi bởi daigai - 18 Tháng 6 2016, 01:27
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 6 2016, 01:27
Ebook PDF: Kế toán tài chính võ văn nhị
gửi bởi daigai - 27 Tháng 5 2016, 23:58
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 5 2016, 23:58
Văn bản , hồ sơ làm báo cáo thuế hàng tháng
gửi bởi acbtaxconsulting - 27 Tháng 5 2016, 09:51
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi acbtaxconsulting
27 Tháng 5 2016, 09:51
Link tải Tài liệu ôn thi vào BIG 4 - PWC
gửi bởi tctuvan - 22 Tháng 8 2015, 21:57
2 Trả lời
1216 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 5 2016, 11:33
quy trình luân chuyển chúng từ của chu trình bán hàng-thu tiền công ty tnhh công nghệ quốc nghĩa
gửi bởi daigai - 21 Tháng 3 2016, 16:30
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi daigai
21 Tháng 3 2016, 16:30
Đề thi kiểm toán và lời giải
gửi bởi daigai - 10 Tháng 10 2013, 12:44
2 Trả lời
18119 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 3 2016, 22:50
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Nam Định
gửi bởi daigai - 11 Tháng 1 2016, 23:37
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 1 2016, 23:37
vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải
gửi bởi daigai - 11 Tháng 1 2016, 23:28
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 1 2016, 23:28
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải ở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ
gửi bởi daigai - 11 Tháng 1 2016, 23:12
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 1 2016, 23:12
Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
gửi bởi tctuvan - 29 Tháng 12 2015, 11:19
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi tctuvan
29 Tháng 12 2015, 11:19
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập và đúng sai giải thích môn lý thuyết kiểm toán (có đáp án)
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 12 2015, 13:26
0 Trả lời
1932 Xem
gửi bởi tctuvan
16 Tháng 12 2015, 13:26