chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Mẫu sổ sách theo hình thức Nhật ký - Sổ cái (file Excel)
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:43
0 Trả lời
916 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:43
Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Nhật ký chung [Excel] theo quyết định 48
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:37
0 Trả lời
926 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:37
Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ [Excel]
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:21
0 Trả lời
976 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:21
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam DOC
gửi bởi bay19810808 - 01 Tháng 7 2014, 18:36
0 Trả lời
722 Xem
gửi bởi bay19810808
01 Tháng 7 2014, 18:36
Bài giải chi tiết Sách Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NLKT) ĐH Kinh Tế TP HCm
gửi bởi tctuvan - 09 Tháng 4 2015, 10:37
5 Trả lời
2706 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 1 2018, 22:42
kế toán chi phí hợp đồng xây dựng. liên hệ thực tế tại công ty cổ phần nam hải
gửi bởi rica17 - 02 Tháng 11 2017, 23:24
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi rica17
02 Tháng 11 2017, 23:24
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu
gửi bởi rica17 - 26 Tháng 10 2017, 00:29
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi rica17
26 Tháng 10 2017, 00:29
Đề thi và đáp án Kiểm Toán căn bản ĐH Kinh Tế TP HCM
gửi bởi rica17 - 13 Tháng 10 2017, 12:09
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi rica17
13 Tháng 10 2017, 12:09
QUY TRÌNH KHÓA SỔ ĐIỀU CHỈNH VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
gửi bởi rica17 - 15 Tháng 7 2017, 01:18
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi rica17
15 Tháng 7 2017, 01:18
Câu hỏi ôn tập kiểm toán
gửi bởi daigai - 03 Tháng 5 2017, 13:19
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 5 2017, 13:19
PDF ACCA P7, F7 Financial Reporting – BPP Revision Kit 2017
gửi bởi daigai - 25 Tháng 4 2017, 23:01
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 4 2017, 23:01
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:33
0 Trả lời
62 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:33
Thực trạng quy trình kiểm toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:30
0 Trả lời
51 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:30
Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:27
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:27
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH Kiểm toán AFA
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:24
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:24
bài tập tình huống môn kiểm toán căn bản có lời giải
gửi bởi daigai - 08 Tháng 12 2016, 13:40
0 Trả lời
670 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 12 2016, 13:40
sản xuất rượu để xuất khẩu thì phải nộp loại thuế nào?
gửi bởi rica17 - 04 Tháng 12 2016, 23:29
1 Trả lời
58 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 23:37
Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại Ernst & Young!
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2016, 18:15
0 Trả lời
55 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2016, 18:15
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận
gửi bởi hoatuongvi123 - 01 Tháng 10 2014, 00:12
1 Trả lời
190 Xem
gửi bởi Ozomdy
24 Tháng 10 2016, 11:10
BÀI TẬP TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG
gửi bởi daigai - 01 Tháng 10 2016, 00:37
0 Trả lời
64 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 10 2016, 00:37