chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Mẫu sổ sách theo hình thức Nhật ký - Sổ cái (file Excel)
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:43
0 Trả lời
901 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:43
Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Nhật ký chung [Excel] theo quyết định 48
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:37
0 Trả lời
910 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:37
Mẫu sổ sách theo Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ [Excel]
gửi bởi tctuvan - 01 Tháng 1 2015, 17:21
0 Trả lời
960 Xem
gửi bởi tctuvan
01 Tháng 1 2015, 17:21
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam DOC
gửi bởi bay19810808 - 01 Tháng 7 2014, 18:36
0 Trả lời
707 Xem
gửi bởi bay19810808
01 Tháng 7 2014, 18:36
Câu hỏi ôn tập kiểm toán
gửi bởi daigai - 03 Tháng 5 2017, 13:19
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 5 2017, 13:19
PDF ACCA P7, F7 Financial Reporting – BPP Revision Kit 2017
gửi bởi daigai - 25 Tháng 4 2017, 23:01
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi daigai
25 Tháng 4 2017, 23:01
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:33
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:33
Thực trạng quy trình kiểm toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:30
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:30
Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:27
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:27
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH Kiểm toán AFA
gửi bởi daigai - 03 Tháng 4 2017, 10:24
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 4 2017, 10:24
bài tập tình huống môn kiểm toán căn bản có lời giải
gửi bởi daigai - 08 Tháng 12 2016, 13:40
0 Trả lời
474 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 12 2016, 13:40
sản xuất rượu để xuất khẩu thì phải nộp loại thuế nào?
gửi bởi rica17 - 04 Tháng 12 2016, 23:29
1 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
04 Tháng 12 2016, 23:37
Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại Ernst & Young!
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2016, 18:15
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2016, 18:15
Bài giải chi tiết Sách Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NLKT) ĐH Kinh Tế TP HCm
gửi bởi tctuvan - 09 Tháng 4 2015, 10:37
2 Trả lời
2450 Xem
gửi bởi tctuvan
24 Tháng 11 2016, 22:17
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận
gửi bởi hoatuongvi123 - 01 Tháng 10 2014, 00:12
1 Trả lời
162 Xem
gửi bởi Ozomdy
24 Tháng 10 2016, 11:10
BÀI TẬP TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG
gửi bởi daigai - 01 Tháng 10 2016, 00:37
0 Trả lời
45 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 10 2016, 00:37
Giáo trình mô phỏng kiểm toán - Đại học kỹ thuật và công nghệ Hutech
gửi bởi daigai - 08 Tháng 9 2016, 11:20
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 9 2016, 11:20
Giáo trình kiểm toán - Đại học dân lập kỹ thuật và công nghệ
gửi bởi daigai - 08 Tháng 9 2016, 11:15
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigai
08 Tháng 9 2016, 11:15
Cách ghi sổ mua hàng hoá đủ bộ
gửi bởi 4T2016 - 10 Tháng 8 2016, 13:19
1 Trả lời
29 Xem
gửi bởi tctuvan
10 Tháng 8 2016, 15:56
Bộ đề câu hỏi đúng sai kiểm toán tài chình + đáp án
gửi bởi tctuvan - 16 Tháng 12 2015, 13:45
3 Trả lời
1914 Xem
gửi bởi chi_rubi
06 Tháng 8 2016, 23:40