Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán.
Các bạn cần các tài liệu học tập Kế toán thì vào đây: Tài liệu Kế toán & Kiểm toán
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ là công ty niêm yết đại chúng có cần phải trình bày thông tin về bộ phận không?
gửi bởi Baudier - 22 Tháng 12 2014, 21:34
1 Trả lời
92 Xem
gửi bởi ha_vy_87
22 Tháng 12 2014, 21:34
Tại sao 2 khoản ngoại trừ này lại không phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ?
gửi bởi vdc2004hoan - 22 Tháng 12 2014, 21:33
1 Trả lời
133 Xem
gửi bởi Windsor
22 Tháng 12 2014, 21:33
các khoản trả trước và nhận tiền trước có gốc ngoại tệ không đánh giá lại cuối năm?
gửi bởi qwe_jkl - 22 Tháng 12 2014, 21:32
1 Trả lời
247 Xem
gửi bởi darksmith_1992
22 Tháng 12 2014, 21:32
Chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại khoản công nợ ứng trước người bán và người mua trả trước
gửi bởi girl_fan_f4 - 22 Tháng 12 2014, 21:31
1 Trả lời
221 Xem
gửi bởi a_iloveyou_a2000
22 Tháng 12 2014, 21:31
khi lập dự phòng thì khoản chi phí lợi thế thương mại có phân bổ vào lợi nhuận chưa phân phối để xác định giá trị cần lập dự phòng không?
gửi bởi love_noilongcogaikhongyeu - 22 Tháng 12 2014, 21:30
1 Trả lời
186 Xem
gửi bởi kim_thao124
22 Tháng 12 2014, 21:30
Đánh giá lại tài sản, tổ chức định giá chỉ đánh giá giá trị tài sản mang đi góp vốn bằng 15% nguyên giá ban đầu
gửi bởi ellavip2000 - 22 Tháng 12 2014, 20:33
1 Trả lời
122 Xem
gửi bởi soi_tucach
22 Tháng 12 2014, 20:33
Chênh lệch tỷ giá lúc phát sinh việc góp vốn thực tế
gửi bởi Celeste - 22 Tháng 12 2014, 20:32
1 Trả lời
231 Xem
gửi bởi bonghongthuytinh_8x2007
22 Tháng 12 2014, 20:32
Vì sao quyền sử dụng đất không có thời hạn lại không được trích khấu hao?
gửi bởi truongmanhcuong1991 - 22 Tháng 12 2014, 20:31
1 Trả lời
266 Xem
gửi bởi luv_mylove
22 Tháng 12 2014, 20:31
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
gửi bởi Glendale - 22 Tháng 12 2014, 20:30
0 Trả lời
84 Xem
gửi bởi Glendale
22 Tháng 12 2014, 20:30
Cơ sở nào để xác định tổng giá trị có thể thu hồi từ các TSCĐ
gửi bởi hoalanhe2005 - 22 Tháng 12 2014, 19:38
1 Trả lời
193 Xem
gửi bởi ducon.congnuong
22 Tháng 12 2014, 19:38
Thời điểm ghi nhận tài sản cố định vô hình?
gửi bởi khoadang01062005 - 22 Tháng 12 2014, 19:37
1 Trả lời
128 Xem
gửi bởi domdomdidem_lilywillow
22 Tháng 12 2014, 19:37
Chi phí đi vay để mua sắm này có được vốn hóa vào giá trị tài sản không
gửi bởi phaply_k19 - 22 Tháng 12 2014, 19:36
1 Trả lời
124 Xem
gửi bởi fly_into_the_dream_91
22 Tháng 12 2014, 19:36
Hạch toán cho thuê máy móc chưa bán được
gửi bởi Freddy - 22 Tháng 12 2014, 19:35
1 Trả lời
177 Xem
gửi bởi nhung48hb
22 Tháng 12 2014, 19:35
Công ty tôi hàng năm đều phát sinh những khoản quà tặng, khuyến mại và tiêu dùng nội bộ
gửi bởi hell_angel_nd259 - 22 Tháng 12 2014, 19:34
1 Trả lời
237 Xem
gửi bởi Fearnleah
22 Tháng 12 2014, 19:34
Chênh lệch Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn
gửi bởi Jorgen - 22 Tháng 12 2014, 19:33
1 Trả lời
250 Xem
gửi bởi color_cosmo
22 Tháng 12 2014, 19:33
Hạch toán nợ cổ tức năm trước, trả năm sau?
gửi bởi haihcmuns_06 - 22 Tháng 12 2014, 19:32
1 Trả lời
273 Xem
gửi bởi Clarke
22 Tháng 12 2014, 19:32
Chi phí lãi vay này có được vốn hóa - ghi tăng nguyên giá Tài sản Cố định?
gửi bởi Caddell - 22 Tháng 12 2014, 19:31
1 Trả lời
234 Xem
gửi bởi pure_love_2801
22 Tháng 12 2014, 19:31
Hạch toán góp vốn cùng xây dựng nhà xưởng dùng để sản xuất
gửi bởi Dubhghall - 22 Tháng 12 2014, 19:30
1 Trả lời
257 Xem
gửi bởi riu_hbt
22 Tháng 12 2014, 19:30
Bài giảng Tổng quan về kế toán ngân hàng
gửi bởi girl_sieu_way_25193 - 30 Tháng 6 2014, 11:31
0 Trả lời
226 Xem
gửi bởi girl_sieu_way_25193
30 Tháng 6 2014, 11:31
Định khoản đối với vốn điều lệ
gửi bởi hoacomay90b - 21 Tháng 3 2014, 11:06
4 Trả lời
903 Xem
gửi bởi hoacomay90b
21 Tháng 3 2014, 11:35