Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán.
Các bạn cần các tài liệu học tập Kế toán thì vào đây: Tài liệu Kế toán & Kiểm toán
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Chênh lệch tỷ giá lúc phát sinh việc góp vốn thực tế
gửi bởi Celeste - 22 Tháng 12 2014, 20:32
1 Trả lời
217 Xem
gửi bởi bonghongthuytinh_8x2007
22 Tháng 12 2014, 20:32
Vì sao quyền sử dụng đất không có thời hạn lại không được trích khấu hao?
gửi bởi truongmanhcuong1991 - 22 Tháng 12 2014, 20:31
1 Trả lời
253 Xem
gửi bởi luv_mylove
22 Tháng 12 2014, 20:31
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
gửi bởi Glendale - 22 Tháng 12 2014, 20:30
0 Trả lời
72 Xem
gửi bởi Glendale
22 Tháng 12 2014, 20:30
Cơ sở nào để xác định tổng giá trị có thể thu hồi từ các TSCĐ
gửi bởi hoalanhe2005 - 22 Tháng 12 2014, 19:38
1 Trả lời
160 Xem
gửi bởi ducon.congnuong
22 Tháng 12 2014, 19:38
Thời điểm ghi nhận tài sản cố định vô hình?
gửi bởi khoadang01062005 - 22 Tháng 12 2014, 19:37
1 Trả lời
114 Xem
gửi bởi domdomdidem_lilywillow
22 Tháng 12 2014, 19:37
Chi phí đi vay để mua sắm này có được vốn hóa vào giá trị tài sản không
gửi bởi phaply_k19 - 22 Tháng 12 2014, 19:36
1 Trả lời
108 Xem
gửi bởi fly_into_the_dream_91
22 Tháng 12 2014, 19:36
Hạch toán cho thuê máy móc chưa bán được
gửi bởi Freddy - 22 Tháng 12 2014, 19:35
1 Trả lời
159 Xem
gửi bởi nhung48hb
22 Tháng 12 2014, 19:35
Công ty tôi hàng năm đều phát sinh những khoản quà tặng, khuyến mại và tiêu dùng nội bộ
gửi bởi hell_angel_nd259 - 22 Tháng 12 2014, 19:34
1 Trả lời
225 Xem
gửi bởi Fearnleah
22 Tháng 12 2014, 19:34
Chênh lệch Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn
gửi bởi Jorgen - 22 Tháng 12 2014, 19:33
1 Trả lời
232 Xem
gửi bởi color_cosmo
22 Tháng 12 2014, 19:33
Hạch toán nợ cổ tức năm trước, trả năm sau?
gửi bởi haihcmuns_06 - 22 Tháng 12 2014, 19:32
1 Trả lời
257 Xem
gửi bởi Clarke
22 Tháng 12 2014, 19:32
Chi phí lãi vay này có được vốn hóa - ghi tăng nguyên giá Tài sản Cố định?
gửi bởi Caddell - 22 Tháng 12 2014, 19:31
1 Trả lời
222 Xem
gửi bởi pure_love_2801
22 Tháng 12 2014, 19:31
Hạch toán góp vốn cùng xây dựng nhà xưởng dùng để sản xuất
gửi bởi Dubhghall - 22 Tháng 12 2014, 19:30
1 Trả lời
242 Xem
gửi bởi riu_hbt
22 Tháng 12 2014, 19:30
Bài giảng Tổng quan về kế toán ngân hàng
gửi bởi girl_sieu_way_25193 - 30 Tháng 6 2014, 11:31
0 Trả lời
203 Xem
gửi bởi girl_sieu_way_25193
30 Tháng 6 2014, 11:31
Định khoản đối với vốn điều lệ
gửi bởi hoacomay90b - 21 Tháng 3 2014, 11:06
4 Trả lời
888 Xem
gửi bởi hoacomay90b
21 Tháng 3 2014, 11:35
Mẫu Tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI mới nhất
gửi bởi tctuvan - 25 Tháng 1 2014, 18:14
0 Trả lời
514 Xem
gửi bởi tctuvan
25 Tháng 1 2014, 18:14
Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
gửi bởi tctuvan - 25 Tháng 1 2014, 18:11
0 Trả lời
641 Xem
gửi bởi tctuvan
25 Tháng 1 2014, 18:11
Nữ làm lãnh đạo
gửi bởi tctuvan - 29 Tháng 3 2009, 21:23
5 Trả lời
5775 Xem
gửi bởi linhcuncon
05 Tháng 7 2013, 13:59
tăng lương khi suy thoái kinh tế
gửi bởi vesau8x - 27 Tháng 3 2009, 08:59
7 Trả lời
2004 Xem
gửi bởi david
29 Tháng 3 2009, 22:10
tình huống kinh tế cơ bản
gửi bởi no no - 26 Tháng 3 2009, 19:40
3 Trả lời
1511 Xem
gửi bởi no no
29 Tháng 3 2009, 20:46