Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán.
Các bạn cần các tài liệu học tập Kế toán thì vào đây: Tài liệu Kế toán & Kiểm toán
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Hạch toán khoản đầu tư chưa góp đủ vào công ty khác
gửi bởi bichhangvo - 22 Tháng 12 2014, 22:43
1 Trả lời
157 Xem
gửi bởi truc20061990
22 Tháng 12 2014, 22:43
Lãi thu được từ việc bán hàng chậm thanh toán thì thuộc dòng tiền kinh doanh hay dòng tiền đầu tư?
gửi bởi behattieu_xiteen - 22 Tháng 12 2014, 22:42
1 Trả lời
184 Xem
gửi bởi Placido
22 Tháng 12 2014, 22:42
Có CPA Việt Nam thì có cần phải đạt được chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do BTC để làm kế toán trưởng
gửi bởi death_devil97 - 22 Tháng 12 2014, 22:41
1 Trả lời
171 Xem
gửi bởi Guyon
22 Tháng 12 2014, 22:41
Tỷ Góp vốn phần trăm theo USD chênh lệch với VNĐ
gửi bởi doantuyen_kkk - 22 Tháng 12 2014, 22:40
1 Trả lời
238 Xem
gửi bởi voungvan
22 Tháng 12 2014, 22:40
tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty có được tính vào chi phí kinh doanh và được trừ khi tính thuế TNDN ?
gửi bởi baby_sanhdieu99 - 22 Tháng 12 2014, 22:39
1 Trả lời
151 Xem
gửi bởi Traveon
22 Tháng 12 2014, 22:39
Hạch toán xuất hóa đơn bán máy móc và hóa đơn cho cả phần dịch vụ
gửi bởi heocon_lovelove - 22 Tháng 12 2014, 22:38
1 Trả lời
205 Xem
gửi bởi Charlton
22 Tháng 12 2014, 22:38
Quỹ dự trữ vốn điều lệ ở Công ty cổ phần hạch toán vào tài khoản nào?
gửi bởi baove_moitruong1208 - 22 Tháng 12 2014, 22:37
1 Trả lời
226 Xem
gửi bởi nhypy
22 Tháng 12 2014, 22:37
khoản đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo phương pháp nào? Giá gốc hay vốn chủ sở hữu?
gửi bởi juicy_fruit1210 - 22 Tháng 12 2014, 22:36
1 Trả lời
139 Xem
gửi bởi Dezmond
22 Tháng 12 2014, 22:36
Các Xí nghiệp hoạt động kinh doanh khác biệt, lập báo cáo tổng hợp có lọai trừ doanh thu nội bộ và giá vốn nội bộ không?
gửi bởi Huntingtun - 22 Tháng 12 2014, 22:35
1 Trả lời
178 Xem
gửi bởi anhkhongbuon_nhunganhsekhoc152
22 Tháng 12 2014, 22:35
không rõ số liệu của chi nhánh trước khi chuyển sang hạch toán phụ thuộc sẽ xử lý như thế nào?
gửi bởi conanghamchoi_31292 - 22 Tháng 12 2014, 22:34
1 Trả lời
236 Xem
gửi bởi 55_66
22 Tháng 12 2014, 22:34
hạch toán doanh thu và giá vốn của việc cho thuê nhà xây dựng dở
gửi bởi vitieu_bao5 - 22 Tháng 12 2014, 22:33
1 Trả lời
181 Xem
gửi bởi hoabien8x
22 Tháng 12 2014, 22:33
hạch toán doanh thu 1 lần hay phải phân bổ theo thời gian thuê nhiều năm?
gửi bởi duongvq2003 - 22 Tháng 12 2014, 22:32
1 Trả lời
212 Xem
gửi bởi korea_huy
22 Tháng 12 2014, 22:32
Báo cáo tài chính đơn vị cấp trên và báo cáo tài chính tổng hợp
gửi bởi coccon83 - 22 Tháng 12 2014, 22:31
1 Trả lời
214 Xem
gửi bởi angel_sun1996
22 Tháng 12 2014, 22:31
giá trị dùng để nhân với tỷ lệ phạt là giá trị hợp đồng trước thuế hay sau thuế?
gửi bởi tiasangcuoichieu_nd84 - 22 Tháng 12 2014, 22:30
1 Trả lời
165 Xem
gửi bởi sevenlove_8k
22 Tháng 12 2014, 22:30
báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ là công ty niêm yết đại chúng có cần phải trình bày thông tin về bộ phận không?
gửi bởi Baudier - 22 Tháng 12 2014, 21:34
1 Trả lời
80 Xem
gửi bởi ha_vy_87
22 Tháng 12 2014, 21:34
Tại sao 2 khoản ngoại trừ này lại không phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ?
gửi bởi vdc2004hoan - 22 Tháng 12 2014, 21:33
1 Trả lời
119 Xem
gửi bởi Windsor
22 Tháng 12 2014, 21:33
các khoản trả trước và nhận tiền trước có gốc ngoại tệ không đánh giá lại cuối năm?
gửi bởi qwe_jkl - 22 Tháng 12 2014, 21:32
1 Trả lời
233 Xem
gửi bởi darksmith_1992
22 Tháng 12 2014, 21:32
Chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại khoản công nợ ứng trước người bán và người mua trả trước
gửi bởi girl_fan_f4 - 22 Tháng 12 2014, 21:31
1 Trả lời
207 Xem
gửi bởi a_iloveyou_a2000
22 Tháng 12 2014, 21:31
khi lập dự phòng thì khoản chi phí lợi thế thương mại có phân bổ vào lợi nhuận chưa phân phối để xác định giá trị cần lập dự phòng không?
gửi bởi love_noilongcogaikhongyeu - 22 Tháng 12 2014, 21:30
1 Trả lời
174 Xem
gửi bởi kim_thao124
22 Tháng 12 2014, 21:30
Đánh giá lại tài sản, tổ chức định giá chỉ đánh giá giá trị tài sản mang đi góp vốn bằng 15% nguyên giá ban đầu
gửi bởi ellavip2000 - 22 Tháng 12 2014, 20:33
1 Trả lời
109 Xem
gửi bởi soi_tucach
22 Tháng 12 2014, 20:33