Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán.
Các bạn cần các tài liệu học tập Kế toán thì vào đây: Tài liệu Kế toán & Kiểm toán
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Người làm kế toán và người làm kiểm toán không nên nhận quà hoặc tặng quà? hay không được?
gửi bởi kittytramanh - 24 Tháng 1 2015, 04:41
1 Trả lời
248 Xem
gửi bởi bupbwbaby2006
24 Tháng 1 2015, 04:41
7 chuẩn mực kiểm toán
gửi bởi yumibe90_noitophu - 24 Tháng 1 2015, 04:40
1 Trả lời
101 Xem
gửi bởi nho_1988
24 Tháng 1 2015, 04:40
Hạch toán đơn vị nước ngoài tài trợ
gửi bởi sweet_candy_039 - 24 Tháng 1 2015, 04:39
1 Trả lời
137 Xem
gửi bởi All
24 Tháng 1 2015, 04:39
trợ lý kiểm toán viên 4 năm và thi đậu KTV thì có được ký báo cáo ngay không?
gửi bởi TheLiem_TheLiem - 24 Tháng 1 2015, 04:38
1 Trả lời
186 Xem
gửi bởi baogionguoitrolai2002
24 Tháng 1 2015, 04:38
doanh nghiệp có không quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
gửi bởi sweet_xiyuan - 24 Tháng 1 2015, 04:37
1 Trả lời
200 Xem
gửi bởi phat_hung
24 Tháng 1 2015, 04:37
Thi CPA nợ môn
gửi bởi marianc_2807 - 24 Tháng 1 2015, 04:36
1 Trả lời
269 Xem
gửi bởi minhluanvn2006
24 Tháng 1 2015, 04:36
Sau 1 năm tôi dự thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán, năm nay tôi muốn chuyển sang thi hành nghề kế toán
gửi bởi ngado10285 - 24 Tháng 1 2015, 03:44
1 Trả lời
140 Xem
gửi bởi Biaiardo
24 Tháng 1 2015, 03:44
Kinh nghiêm hơn 5 năm, nhưng tốt nghiệp thạc sỹ chưa đủ có được dự thi kiểm toán viên
gửi bởi mysteriousm62 - 24 Tháng 1 2015, 03:43
1 Trả lời
221 Xem
gửi bởi gialang00719
24 Tháng 1 2015, 03:43
công ty bảo hiểm có sản phẩm bảo hiểm nghề nghiệp kiểm toán hay không
gửi bởi natalie_tran_rbn - 24 Tháng 1 2015, 03:42
1 Trả lời
231 Xem
gửi bởi my_ngoc60
24 Tháng 1 2015, 03:42
hai báo cáo kiểm toán nhưng kèm theo 2 Báo cáo tài chính có số liệu khác nhau
gửi bởi quataoxanh0_0 - 24 Tháng 1 2015, 03:41
1 Trả lời
149 Xem
gửi bởi Cale
24 Tháng 1 2015, 03:41
hành nghề Kiểm toán tại Việt Nam chúng tôi phải xúc tiến thủ tục thế nào?
gửi bởi nabela328 - 24 Tháng 1 2015, 03:40
1 Trả lời
157 Xem
gửi bởi tpnguyen210388
24 Tháng 1 2015, 03:40
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân người nước ngoài góp vốn với tỉ lệ 49%, cá nhân người Việt Nam góp 51%
gửi bởi hanhphuc.72611 - 24 Tháng 1 2015, 03:39
1 Trả lời
203 Xem
gửi bởi xoaixanh_cham_muoiot_girl87
24 Tháng 1 2015, 03:39
Ký hợp đồng dịch vụ và trả phí để được kiểm tra file 2 công ty con
gửi bởi s2_heart_to_heart_s2 - 24 Tháng 1 2015, 03:38
1 Trả lời
234 Xem
gửi bởi Lavan
24 Tháng 1 2015, 03:38
Không được ủy quyền cho Giám đốc kiểm toán ký báo cáo kiểm toán thay cho Giám đốc công ty kiểm toán đó
gửi bởi ctdesuong - 24 Tháng 1 2015, 03:37
1 Trả lời
193 Xem
gửi bởi love_170103_honey
24 Tháng 1 2015, 03:37
Theo chuẩn mực kiểm toán số 1000 thì “Trường hợp đơn vị được kiểm toán chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Báo cá
gửi bởi Ingram - 24 Tháng 1 2015, 03:36
1 Trả lời
171 Xem
gửi bởi Gilroy
24 Tháng 1 2015, 03:36
Căn cứ theo quy định tại Mục 10, Quy định chung, Chuẩn mực kiểm toán số 210 về Hợp đồng kiểm toán có quy định:
gửi bởi babyfatpig - 24 Tháng 1 2015, 03:35
1 Trả lời
225 Xem
gửi bởi vjtc0n_0nline_l0ne
24 Tháng 1 2015, 03:35
Công ty S chuyên nghiên cứu và thực hiện tự động hóa dây chuyền sản xuất. Niên độ kế toán hiện hành: 01/01 đến 3
gửi bởi atv_24h - 24 Tháng 1 2015, 03:34
1 Trả lời
187 Xem
gửi bởi coffee_love_1010
24 Tháng 1 2015, 03:34
Theo điều kiện dự thi KTV hiện hành là Quyết định số 94/2007/Q Đ-BTC và Thông tư số 171/2009/TT-BTC thì điều kiện dự
gửi bởi dieuthao94 - 24 Tháng 1 2015, 03:33
1 Trả lời
186 Xem
gửi bởi saobangcodon_hs
24 Tháng 1 2015, 03:33
Tôi là kiểm toán viên đã đạt kết quả thi Kiểm toán viên tháng 8 năm 2006 và đã được cấp Chứng chỉ Kiểm toán vi
gửi bởi anhtranghuyenbi8255 - 24 Tháng 1 2015, 03:32
1 Trả lời
178 Xem
gửi bởi khunglong_1302
24 Tháng 1 2015, 03:32
Xin cho biết nếu muốn hành nghề Kiểm toán tại Việt Nam phải xúc tiến thủ tục ra sao? Xin cho biết thêm kỳ thi chuyển
gửi bởi cobelanna - 24 Tháng 1 2015, 03:31
1 Trả lời
248 Xem
gửi bởi lan_135hp
24 Tháng 1 2015, 03:31