Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Một số công cụ công nghệ thông tin dùng trong thanh toán điện tử
gửi bởi mandoline2609 - 30 Tháng 9 2015, 03:00
0 Trả lời
180 Xem
gửi bởi mandoline2609
30 Tháng 9 2015, 03:00
Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter
gửi bởi traigiau_91 - 30 Tháng 9 2015, 02:40
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi traigiau_91
30 Tháng 9 2015, 02:40
Một mô hình sử dụng Twitter và một số phương tiện xã hội khác dự báo xu hướng chỉ số chứng khoán của Apple
gửi bởi thienthan_mongmanh61 - 30 Tháng 9 2015, 02:20
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi thienthan_mongmanh61
30 Tháng 9 2015, 02:20
Một họ thuật toán sánh mẫu Wu-Manber và thực nghiệm
gửi bởi dieuanh_93 - 30 Tháng 9 2015, 02:00
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi dieuanh_93
30 Tháng 9 2015, 02:00
Mobile agent và ứng dụng trong thanh toán điện tử
gửi bởi nguyenphongthao25 - 30 Tháng 9 2015, 01:20
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi nguyenphongthao25
30 Tháng 9 2015, 01:20
Mở rộng truy vấn MySQL và ứng dụng chuyển đổi dữ liệu dạng bảng sang JSON
gửi bởi yumibe90_noitophu - 30 Tháng 9 2015, 01:00
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi yumibe90_noitophu
30 Tháng 9 2015, 01:00
Mô phỏng và đánh giá mạng xe buýt sử dụng cách tiếp cận đa tác tử
gửi bởi gaixinhdatcang_hammookane - 30 Tháng 9 2015, 00:40
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi gaixinhdatcang_hammookane
30 Tháng 9 2015, 00:40
Mô hình tách từ, gán nhãn từ loại và hướng tiếp cận tích hợp cho tiếng Việt
gửi bởi nimbus2000_tiachop - 30 Tháng 9 2015, 00:00
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi nimbus2000_tiachop
30 Tháng 9 2015, 00:00
Mô hình hóa người dùng và ứng dụng bộ lọc cộng tác trong hệ thống gợi ý tin tức
gửi bởi Conall - 29 Tháng 9 2015, 23:40
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi Conall
29 Tháng 9 2015, 23:40
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
gửi bởi hoaithu_1989_qn - 29 Tháng 9 2015, 23:20
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi hoaithu_1989_qn
29 Tháng 9 2015, 23:20
Mô hình hàm chuyển và ứng dụng xây dựng mô hình dự báo với việc sử dụng chỉ số dẫn báo
gửi bởi Covell - 29 Tháng 9 2015, 23:00
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi Covell
29 Tháng 9 2015, 23:00
Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán và áp dụng vào bài toán quản lý đào tạo
gửi bởi L0v3_M0n3y - 29 Tháng 9 2015, 22:40
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi L0v3_M0n3y
29 Tháng 9 2015, 22:40
Nghiên cứu kiến trúc CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) trên cơ sở điện toán đám mây
gửi bởi mailanng613 - 29 Tháng 9 2015, 22:20
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi mailanng613
29 Tháng 9 2015, 22:20
Nghiên cứu, khai thác kho dữ liệu điểm tại trường Đại học SPKT Hưng Yên dựa trên bộ công cụ BI của hệ quản trị CSDL SQL Server 2008
gửi bởi [email protected] - 29 Tháng 9 2015, 22:00
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi [email protected]
29 Tháng 9 2015, 22:00
Nghiên cứu hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến
gửi bởi khungtroimongmo_20102005 - 29 Tháng 9 2015, 21:40
0 Trả lời
6 Xem
gửi bởi khungtroimongmo_20102005
29 Tháng 9 2015, 21:40
Nghiên cứu hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001
gửi bởi bonghongmuadong760119 - 29 Tháng 9 2015, 21:20
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi bonghongmuadong760119
29 Tháng 9 2015, 21:20
Nghiên cứu giao thức OAuth và ứng dụng trong xác thực
gửi bởi iinyou_httn - 29 Tháng 9 2015, 21:00
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi iinyou_httn
29 Tháng 9 2015, 21:00
Nghiên cứu giải thuật học cộng tác (Co-training) và ứng dụng vào bài toán khai phá quan điểm
gửi bởi pig_mama1995 - 29 Tháng 9 2015, 20:40
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi pig_mama1995
29 Tháng 9 2015, 20:40
Nghiên cứu giải quyết phân lớp địa hóa môi trường biển và áo dụng vào bài toán đánh giá địa hóa môi trường biển Việt Nam
gửi bởi Colin - 29 Tháng 9 2015, 20:20
0 Trả lời
8 Xem
gửi bởi Colin
29 Tháng 9 2015, 20:20
Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về thủ tục hành chính
gửi bởi luu_vuong2909 - 29 Tháng 9 2015, 20:00
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi luu_vuong2909
29 Tháng 9 2015, 20:00