Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàng
gửi bởi Heilyn - 30 Tháng 9 2015, 06:20
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi Heilyn
30 Tháng 9 2015, 06:20
Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự động theo FORM
gửi bởi vanchilagiacmo_at - 30 Tháng 9 2015, 06:00
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi vanchilagiacmo_at
30 Tháng 9 2015, 06:00
Một số vấn đề về mạng lưới trong cơ sở dữ liệu không gian
gửi bởi marc_clara - 30 Tháng 9 2015, 05:40
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi marc_clara
30 Tháng 9 2015, 05:40
Một số vấn đề về lưu trữ và chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian
gửi bởi rainy_k7 - 30 Tháng 9 2015, 05:20
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi rainy_k7
30 Tháng 9 2015, 05:20
Một số thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước
gửi bởi hoahongtim108 - 30 Tháng 9 2015, 05:00
0 Trả lời
46 Xem
gửi bởi hoahongtim108
30 Tháng 9 2015, 05:00
Một số thuật toán Bayes phân lớp đa nhãn và áp dụng vào phân lớp văn bản đa nhãn lĩnh vực điện tử
gửi bởi uyenphuong1505 - 30 Tháng 9 2015, 04:40
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi uyenphuong1505
30 Tháng 9 2015, 04:40
Một số công cụ công nghệ thông tin dùng trong thanh toán điện tử
gửi bởi mandoline2609 - 30 Tháng 9 2015, 03:00
0 Trả lời
194 Xem
gửi bởi mandoline2609
30 Tháng 9 2015, 03:00
Một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter
gửi bởi traigiau_91 - 30 Tháng 9 2015, 02:40
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi traigiau_91
30 Tháng 9 2015, 02:40
Một mô hình sử dụng Twitter và một số phương tiện xã hội khác dự báo xu hướng chỉ số chứng khoán của Apple
gửi bởi thienthan_mongmanh61 - 30 Tháng 9 2015, 02:20
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi thienthan_mongmanh61
30 Tháng 9 2015, 02:20
Một họ thuật toán sánh mẫu Wu-Manber và thực nghiệm
gửi bởi dieuanh_93 - 30 Tháng 9 2015, 02:00
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi dieuanh_93
30 Tháng 9 2015, 02:00
Mobile agent và ứng dụng trong thanh toán điện tử
gửi bởi nguyenphongthao25 - 30 Tháng 9 2015, 01:20
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi nguyenphongthao25
30 Tháng 9 2015, 01:20
Mở rộng truy vấn MySQL và ứng dụng chuyển đổi dữ liệu dạng bảng sang JSON
gửi bởi yumibe90_noitophu - 30 Tháng 9 2015, 01:00
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi yumibe90_noitophu
30 Tháng 9 2015, 01:00
Mô phỏng và đánh giá mạng xe buýt sử dụng cách tiếp cận đa tác tử
gửi bởi gaixinhdatcang_hammookane - 30 Tháng 9 2015, 00:40
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi gaixinhdatcang_hammookane
30 Tháng 9 2015, 00:40
Mô hình tách từ, gán nhãn từ loại và hướng tiếp cận tích hợp cho tiếng Việt
gửi bởi nimbus2000_tiachop - 30 Tháng 9 2015, 00:00
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi nimbus2000_tiachop
30 Tháng 9 2015, 00:00
Mô hình hóa người dùng và ứng dụng bộ lọc cộng tác trong hệ thống gợi ý tin tức
gửi bởi Conall - 29 Tháng 9 2015, 23:40
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi Conall
29 Tháng 9 2015, 23:40
Mô hình hàm chuyển và ứng dụng xây dựng mô hình dự báo với việc sử dụng chỉ số dẫn báo
gửi bởi Covell - 29 Tháng 9 2015, 23:00
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi Covell
29 Tháng 9 2015, 23:00
Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán và áp dụng vào bài toán quản lý đào tạo
gửi bởi L0v3_M0n3y - 29 Tháng 9 2015, 22:40
0 Trả lời
61 Xem
gửi bởi L0v3_M0n3y
29 Tháng 9 2015, 22:40
Nghiên cứu kiến trúc CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) trên cơ sở điện toán đám mây
gửi bởi mailanng613 - 29 Tháng 9 2015, 22:20
0 Trả lời
49 Xem
gửi bởi mailanng613
29 Tháng 9 2015, 22:20
Nghiên cứu, khai thác kho dữ liệu điểm tại trường Đại học SPKT Hưng Yên dựa trên bộ công cụ BI của hệ quản trị CSDL SQL Server 2008
gửi bởi [email protected] - 29 Tháng 9 2015, 22:00
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi [email protected]
29 Tháng 9 2015, 22:00
Nghiên cứu hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến
gửi bởi khungtroimongmo_20102005 - 29 Tháng 9 2015, 21:40
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi khungtroimongmo_20102005
29 Tháng 9 2015, 21:40