Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Luật kết hợp âm dương và ứng dụng trong công tác bình ổn giá
gửi bởi conang_dethuong4947 - 30 Tháng 9 2015, 14:00
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi conang_dethuong4947
30 Tháng 9 2015, 14:00
Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ họa và ứng dụng
gửi bởi anhtl7x - 30 Tháng 9 2015, 13:40
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi anhtl7x
30 Tháng 9 2015, 13:40
Làm giàu đặc trưng cho bài toán phân lớp truy vấn
gửi bởi honey_107646 - 30 Tháng 9 2015, 13:20
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi honey_107646
30 Tháng 9 2015, 13:20
Làm giàu các đặc trưng cho bài toán phân lớp câu hỏi
gửi bởi thedevil_wearsprada62 - 30 Tháng 9 2015, 13:00
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi thedevil_wearsprada62
30 Tháng 9 2015, 13:00
Kỹ thuật tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
gửi bởi tieuyentubaby - 30 Tháng 9 2015, 12:40
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi tieuyentubaby
30 Tháng 9 2015, 12:40
Kỹ thuật kiểm thử các ứng dụng web
gửi bởi young_boy_cute_2005 - 30 Tháng 9 2015, 12:20
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi young_boy_cute_2005
30 Tháng 9 2015, 12:20
Kỹ thuật dự báo dựa theo hồi quy Vector hỗ trợ và thử nghiệm áp dụng dự báo thành tích vận động viên
gửi bởi moly_fashion - 30 Tháng 9 2015, 11:20
0 Trả lời
55 Xem
gửi bởi moly_fashion
30 Tháng 9 2015, 11:20
Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán
gửi bởi mituot1610 - 30 Tháng 9 2015, 11:00
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi mituot1610
30 Tháng 9 2015, 11:00
Kiểm tra lỗi tự động từ dữ liệu được gán nhãn trong tiếng Việt
gửi bởi Farris - 30 Tháng 9 2015, 10:40
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi Farris
30 Tháng 9 2015, 10:40
Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến
gửi bởi rainy_day - 30 Tháng 9 2015, 10:20
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi rainy_day
30 Tháng 9 2015, 10:20
Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ
gửi bởi daiary_kute_evil - 30 Tháng 9 2015, 10:00
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daiary_kute_evil
30 Tháng 9 2015, 10:00
Khai phá mẫu phổ biến, luật kết hợp và thước đo tương quan
gửi bởi tocngan_raudai - 30 Tháng 9 2015, 09:40
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi tocngan_raudai
30 Tháng 9 2015, 09:40
Khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại
gửi bởi an_hut - 30 Tháng 9 2015, 09:20
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi an_hut
30 Tháng 9 2015, 09:20
Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử
gửi bởi Manasseh - 30 Tháng 9 2015, 09:00
0 Trả lời
83 Xem
gửi bởi Manasseh
30 Tháng 9 2015, 09:00
Khai phá dữ liệu về kết quả học tập của học sinh trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội
gửi bởi minhngoccomic - 30 Tháng 9 2015, 08:40
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi minhngoccomic
30 Tháng 9 2015, 08:40
Khai phá dữ liệu Logfile của Firewall trong hệ thống mạng IPTV nhằm phát hiện tấn công từ chối dịch vụ. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
gửi bởi nho_em140 - 30 Tháng 9 2015, 08:20
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi nho_em140
30 Tháng 9 2015, 08:20
Kết hợp mô hình học máy thống kê với mô hình học dựa trên luật đề khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
gửi bởi tra_cave - 30 Tháng 9 2015, 07:40
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi tra_cave
30 Tháng 9 2015, 07:40
Học bán giám sát SVM-KNN và ứng dụng thử nghiệm phân lớp văn bản giao thông vận tải
gửi bởi boy_codon_loveu - 30 Tháng 9 2015, 07:00
0 Trả lời
57 Xem
gửi bởi boy_codon_loveu
30 Tháng 9 2015, 07:00
Hiệu chỉnh mẫu và nhận dạng trong nhập điểm tự động
gửi bởi Jerah - 30 Tháng 9 2015, 06:40
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi Jerah
30 Tháng 9 2015, 06:40
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàng
gửi bởi Heilyn - 30 Tháng 9 2015, 06:20
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi Heilyn
30 Tháng 9 2015, 06:20