Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Kỹ thuật kiểm thử các ứng dụng web
gửi bởi young_boy_cute_2005 - 30 Tháng 9 2015, 12:20
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi young_boy_cute_2005
30 Tháng 9 2015, 12:20
Kỹ thuật giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng có thể để phát hiện ảnh có giấu tin
gửi bởi khanh_tatuan - 30 Tháng 9 2015, 12:00
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi khanh_tatuan
30 Tháng 9 2015, 12:00
Kỹ thuật dự báo dựa theo hồi quy Vector hỗ trợ và thử nghiệm áp dụng dự báo thành tích vận động viên
gửi bởi moly_fashion - 30 Tháng 9 2015, 11:20
0 Trả lời
49 Xem
gửi bởi moly_fashion
30 Tháng 9 2015, 11:20
Kiến trúc của một hệ thống GIS phân tán
gửi bởi mituot1610 - 30 Tháng 9 2015, 11:00
0 Trả lời
6 Xem
gửi bởi mituot1610
30 Tháng 9 2015, 11:00
Kiểm tra lỗi tự động từ dữ liệu được gán nhãn trong tiếng Việt
gửi bởi Farris - 30 Tháng 9 2015, 10:40
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi Farris
30 Tháng 9 2015, 10:40
Khám phá tương tác trội nhờ phương pháp tối ưu đàn kiến
gửi bởi rainy_day - 30 Tháng 9 2015, 10:20
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi rainy_day
30 Tháng 9 2015, 10:20
Khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu giao dịch của siêu thị bán lẻ
gửi bởi daiary_kute_evil - 30 Tháng 9 2015, 10:00
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi daiary_kute_evil
30 Tháng 9 2015, 10:00
Khai phá mẫu phổ biến, luật kết hợp và thước đo tương quan
gửi bởi tocngan_raudai - 30 Tháng 9 2015, 09:40
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi tocngan_raudai
30 Tháng 9 2015, 09:40
Khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu cước điện thoại
gửi bởi an_hut - 30 Tháng 9 2015, 09:20
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi an_hut
30 Tháng 9 2015, 09:20
Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử
gửi bởi Manasseh - 30 Tháng 9 2015, 09:00
0 Trả lời
75 Xem
gửi bởi Manasseh
30 Tháng 9 2015, 09:00
Khai phá dữ liệu về kết quả học tập của học sinh trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội
gửi bởi minhngoccomic - 30 Tháng 9 2015, 08:40
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi minhngoccomic
30 Tháng 9 2015, 08:40
Khai phá dữ liệu Logfile của Firewall trong hệ thống mạng IPTV nhằm phát hiện tấn công từ chối dịch vụ. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
gửi bởi nho_em140 - 30 Tháng 9 2015, 08:20
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi nho_em140
30 Tháng 9 2015, 08:20
Kết hợp mô hình học máy thống kê với mô hình học dựa trên luật đề khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
gửi bởi tra_cave - 30 Tháng 9 2015, 07:40
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi tra_cave
30 Tháng 9 2015, 07:40
Học bán giám sát SVM-KNN và ứng dụng thử nghiệm phân lớp văn bản giao thông vận tải
gửi bởi boy_codon_loveu - 30 Tháng 9 2015, 07:00
0 Trả lời
48 Xem
gửi bởi boy_codon_loveu
30 Tháng 9 2015, 07:00
Hiệu chỉnh mẫu và nhận dạng trong nhập điểm tự động
gửi bởi Jerah - 30 Tháng 9 2015, 06:40
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi Jerah
30 Tháng 9 2015, 06:40
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàng
gửi bởi Heilyn - 30 Tháng 9 2015, 06:20
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi Heilyn
30 Tháng 9 2015, 06:20
Nâng cao chất lượng hệ thống nhập dữ liệu tự động theo FORM
gửi bởi vanchilagiacmo_at - 30 Tháng 9 2015, 06:00
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi vanchilagiacmo_at
30 Tháng 9 2015, 06:00
Một số vấn đề về mạng lưới trong cơ sở dữ liệu không gian
gửi bởi marc_clara - 30 Tháng 9 2015, 05:40
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi marc_clara
30 Tháng 9 2015, 05:40
Một số vấn đề về lưu trữ và chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian
gửi bởi rainy_k7 - 30 Tháng 9 2015, 05:20
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi rainy_k7
30 Tháng 9 2015, 05:20
Một số thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước
gửi bởi hoahongtim108 - 30 Tháng 9 2015, 05:00
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi hoahongtim108
30 Tháng 9 2015, 05:00