Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Ứng dụng cây quyết định trong khai phá dữ liệu
gửi bởi Duranjaya - 28 Tháng 9 2015, 02:20
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi Duranjaya
28 Tháng 9 2015, 02:20
Ứng dụng cây quyết định để dự đoán chỉ số nhóm nợ hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng
gửi bởi Caine - 28 Tháng 9 2015, 02:00
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi Caine
28 Tháng 9 2015, 02:00
Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi ung thư đại trực tràng
gửi bởi kuhals - 28 Tháng 9 2015, 01:40
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi kuhals
28 Tháng 9 2015, 01:40
Tự động trích chọn thực thể tên người trong văn bản tiếng Việt
gửi bởi hamaingoc_ohyez - 28 Tháng 9 2015, 01:20
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi hamaingoc_ohyez
28 Tháng 9 2015, 01:20
Tự động sinh mục lục cho văn bản
gửi bởi nekoi_chan1406 - 28 Tháng 9 2015, 01:00
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi nekoi_chan1406
28 Tháng 9 2015, 01:00
Trích chọn thông tin trong văn bản du lịch và ứng dụng
gửi bởi anhvandoicho_ktt - 28 Tháng 9 2015, 00:40
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi anhvandoicho_ktt
28 Tháng 9 2015, 00:40
Trích chọn thông tin trên tập văn bản pháp luật dùng kỹ thuật học máy bán giám sát dựa trên mô hình CRFs theo tiêu chuẩn kỳ vọng tổng quát
gửi bởi timbandj - 28 Tháng 9 2015, 00:20
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi timbandj
28 Tháng 9 2015, 00:20
Trích chọn sự kiện trong văn bản tin tức tiếng Việt
gửi bởi thuongbanana - 28 Tháng 9 2015, 00:00
0 Trả lời
50 Xem
gửi bởi thuongbanana
28 Tháng 9 2015, 00:00
Trích chọn sự kiện dịch bệnh cho hệ thống giám sát trực tuyến
gửi bởi toiyeusexvasex - 27 Tháng 9 2015, 23:40
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi toiyeusexvasex
27 Tháng 9 2015, 23:40
Tra cứu ảnh dựa trên lưới và ứng dụng
gửi bởi thangkute_1101991 - 27 Tháng 9 2015, 23:20
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi thangkute_1101991
27 Tháng 9 2015, 23:20
Tối ưu hóa xử lý giao tác với H-Store
gửi bởi andrea_12605 - 27 Tháng 9 2015, 22:40
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi andrea_12605
27 Tháng 9 2015, 22:40
Xây dựng và khai thác kho dữ liệu cước khách hàng tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực
gửi bởi Yuli - 27 Tháng 9 2015, 22:20
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi Yuli
27 Tháng 9 2015, 22:20
Xây dựng thuật toán tấn công RSA không cần phân tích nhân tử
gửi bởi lamphong_02 - 27 Tháng 9 2015, 22:00
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi lamphong_02
27 Tháng 9 2015, 22:00
Xây dựng mô hình trung tâm xác thực chứng chỉ số và ứng dụng trong việc trao đổi thông tin số của doanh nghiệp vừa và nhỏ
gửi bởi won_yon - 27 Tháng 9 2015, 21:40
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi won_yon
27 Tháng 9 2015, 21:40
Xây dựng kho dữ liệu cho hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội
gửi bởi cunpurk - 27 Tháng 9 2015, 21:20
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi cunpurk
27 Tháng 9 2015, 21:20
Xây dựng hệ tóm tắt ý kiến về các sản phẩm từ nhiều người dùng cho văn bản tiếng Việt
gửi bởi xu_ka_310 - 27 Tháng 9 2015, 21:00
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi xu_ka_310
27 Tháng 9 2015, 21:00
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương theo phương pháp hướng đối tượng
gửi bởi heo_con_way_pha - 27 Tháng 9 2015, 20:40
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi heo_con_way_pha
27 Tháng 9 2015, 20:40
Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng áp dụng cho hệ thống mạng Bộ Khoa học và Công nghệ
gửi bởi agu_eowataocpr - 27 Tháng 9 2015, 20:20
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi agu_eowataocpr
27 Tháng 9 2015, 20:20
Xây dựng hệ thống phân tích thông tin điện não đồ
gửi bởi nghiadialanoitoinam - 27 Tháng 9 2015, 20:00
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi nghiadialanoitoinam
27 Tháng 9 2015, 20:00
Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ qua SMS dựa trên vị trí thuê bao di động
gửi bởi iloveyou_forever_kn92 - 27 Tháng 9 2015, 19:40
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi iloveyou_forever_kn92
27 Tháng 9 2015, 19:40