Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Đánh giá các phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung
gửi bởi ngoctram_ken - 30 Tháng 9 2015, 18:20
0 Trả lời
8 Xem
gửi bởi ngoctram_ken
30 Tháng 9 2015, 18:20
Đánh giá các phương pháp phát hiện ảnh số giả mạo
gửi bởi can_phong_trongmtv - 30 Tháng 9 2015, 18:00
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi can_phong_trongmtv
30 Tháng 9 2015, 18:00
Chuẩn hóa và xác định mối quan hệ giữa các cụm từ, tìm và lấy thông tin liên quan đến cụm từ
gửi bởi nik.gialai - 30 Tháng 9 2015, 17:40
0 Trả lời
7 Xem
gửi bởi nik.gialai
30 Tháng 9 2015, 17:40
Chữ ký số và ứng dụng trong quản lý văn bản điện tử
gửi bởi tianangnho_hn - 30 Tháng 9 2015, 17:20
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tianangnho_hn
30 Tháng 9 2015, 17:20
Chọn lọc thông tin dựa trên nội dung ứng dụng xây dựng hệ thống gợi ý tin tức theo nhu cầu người dùng
gửi bởi nhoxsa001 - 30 Tháng 9 2015, 17:00
0 Trả lời
123 Xem
gửi bởi nhoxsa001
30 Tháng 9 2015, 17:00
Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu
gửi bởi qht_148 - 30 Tháng 9 2015, 16:40
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi qht_148
30 Tháng 9 2015, 16:40
Bệnh án điện tử và ứng dụng trong y tế
gửi bởi pns_gtvt - 30 Tháng 9 2015, 16:20
0 Trả lời
6 Xem
gửi bởi pns_gtvt
30 Tháng 9 2015, 16:20
Bài toán xâu gần nhất và phương pháp ACO
gửi bởi comeon_babi - 30 Tháng 9 2015, 16:00
0 Trả lời
6 Xem
gửi bởi comeon_babi
30 Tháng 9 2015, 16:00
Áp dụng máy học để tìm ra các đặc trưng tối ưu trong các bài toán xử lý số liệu lớn
gửi bởi socola_chua2000 - 30 Tháng 9 2015, 15:40
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi socola_chua2000
30 Tháng 9 2015, 15:40
Áp dụng mật mã lượng tử để truyền khóa mật mã
gửi bởi pe_kute_bun - 30 Tháng 9 2015, 15:20
0 Trả lời
6 Xem
gửi bởi pe_kute_bun
30 Tháng 9 2015, 15:20
Áp dụng kỹ thuật học máy dựa trên Logic mờ trong bài toán định giá đất
gửi bởi itzcat - 30 Tháng 9 2015, 15:00
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi itzcat
30 Tháng 9 2015, 15:00
Áp dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu, hồi quy để dự báo số liệu sản xuất kinh doanh cho VNPT
gửi bởi wellcomeblackcat - 30 Tháng 9 2015, 14:40
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi wellcomeblackcat
30 Tháng 9 2015, 14:40
Mạng nơ-ron nhân tạo trong kiểm soát nội dung hình ảnh
gửi bởi ga_oanh - 30 Tháng 9 2015, 14:20
0 Trả lời
5 Xem
gửi bởi ga_oanh
30 Tháng 9 2015, 14:20
Luật kết hợp âm dương và ứng dụng trong công tác bình ổn giá
gửi bởi conang_dethuong4947 - 30 Tháng 9 2015, 14:00
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi conang_dethuong4947
30 Tháng 9 2015, 14:00
Lập trình song song trên nền đơn vị xử lý đồ họa và ứng dụng
gửi bởi anhtl7x - 30 Tháng 9 2015, 13:40
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi anhtl7x
30 Tháng 9 2015, 13:40
Làm giàu đặc trưng cho bài toán phân lớp truy vấn
gửi bởi honey_107646 - 30 Tháng 9 2015, 13:20
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi honey_107646
30 Tháng 9 2015, 13:20
Làm giàu các đặc trưng cho bài toán phân lớp câu hỏi
gửi bởi thedevil_wearsprada62 - 30 Tháng 9 2015, 13:00
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi thedevil_wearsprada62
30 Tháng 9 2015, 13:00
Kỹ thuật tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
gửi bởi tieuyentubaby - 30 Tháng 9 2015, 12:40
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi tieuyentubaby
30 Tháng 9 2015, 12:40
Kỹ thuật kiểm thử các ứng dụng web
gửi bởi young_boy_cute_2005 - 30 Tháng 9 2015, 12:20
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi young_boy_cute_2005
30 Tháng 9 2015, 12:20
Kỹ thuật giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng có thể để phát hiện ảnh có giấu tin
gửi bởi khanh_tatuan - 30 Tháng 9 2015, 12:00
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi khanh_tatuan
30 Tháng 9 2015, 12:00