Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng một số thuật toán nén tiếng nói
gửi bởi phuthuyaoden2212 - 28 Tháng 9 2015, 09:20
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi phuthuyaoden2212
28 Tháng 9 2015, 09:20
Tìm hiểu, nghiên cứu một số Chữ ký đặc biệt dùng trong bỏ phiếu điện tử
gửi bởi sau_khoailang - 28 Tháng 9 2015, 09:00
0 Trả lời
70 Xem
gửi bởi sau_khoailang
28 Tháng 9 2015, 09:00
Tìm hiểu hạ tầng mật mã khóa công khai - PKI, ứng dụng trong thương mại điện tử (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và truyền nhận chứng từ trong thương mại điện tử)
gửi bởi the_queen - 28 Tháng 9 2015, 08:40
0 Trả lời
50 Xem
gửi bởi the_queen
28 Tháng 9 2015, 08:40
Tìm hiểu các thuật toán tìm đường đi trong hệ thống thông tin địa lý
gửi bởi dangvancao - 28 Tháng 9 2015, 08:20
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi dangvancao
28 Tháng 9 2015, 08:20
Tiếp cận mờ trong phân cụm dữ liệu
gửi bởi khoinguyen_langtu_timbangai - 28 Tháng 9 2015, 08:00
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi khoinguyen_langtu_timbangai
28 Tháng 9 2015, 08:00
Tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên 71 trang
gửi bởi forme_makelove - 28 Tháng 9 2015, 07:40
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi forme_makelove
28 Tháng 9 2015, 07:40
Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ công tác đào tạo, quản lý giáo dục tại Hải Phòng
gửi bởi Quade - 28 Tháng 9 2015, 07:20
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi Quade
28 Tháng 9 2015, 07:20
Thiết kế hệ thống thông tin quản trị dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin dùng vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
gửi bởi MacDonell - 28 Tháng 9 2015, 07:00
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi MacDonell
28 Tháng 9 2015, 07:00
Thiết kế hệ thống thông tin quản lý kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bằng phương pháp hướng đối tượng
gửi bởi sonduong1220 - 28 Tháng 9 2015, 06:40
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi sonduong1220
28 Tháng 9 2015, 06:40
Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu viễn thông nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng
gửi bởi girl_nona2002 - 28 Tháng 9 2015, 06:20
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi girl_nona2002
28 Tháng 9 2015, 06:20
Ứng dụng mô phỏng tin học trong doanh nghiệp
gửi bởi ayyocan_nang - 28 Tháng 9 2015, 06:00
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi ayyocan_nang
28 Tháng 9 2015, 06:00
Ứng dụng mô hình hướng dịch vụ và điện toán đám mây xây dựng phần mềm quản lý điều hành tại Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng
gửi bởi Richman - 28 Tháng 9 2015, 05:40
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi Richman
28 Tháng 9 2015, 05:40
Ứng dụng kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu sinh viên tại Học viện Ngân hàng
gửi bởi cunxinh9x - 28 Tháng 9 2015, 05:20
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi cunxinh9x
28 Tháng 9 2015, 05:20
Ứng dụng kiến thức hướng dịch vụ trong bài toán thanh toán tập trung
gửi bởi frigidmoon - 28 Tháng 9 2015, 05:00
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi frigidmoon
28 Tháng 9 2015, 05:00
Ứng dụng khai phá luật kết hợp trong phân tích dữ liệu sử dụng web
gửi bởi howcaninotloveyou_7271620 - 28 Tháng 9 2015, 04:40
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi howcaninotloveyou_7271620
28 Tháng 9 2015, 04:40
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự báo biến động thị trường chứng khoán Việt Nam
gửi bởi boytrunghoa_hp1990 - 28 Tháng 9 2015, 04:20
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi boytrunghoa_hp1990
28 Tháng 9 2015, 04:20
Ứng dụng khai phá dữ liệu để giảm thiểu rủi ro tín dụng
gửi bởi thpttranphu_123 - 28 Tháng 9 2015, 04:00
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi thpttranphu_123
28 Tháng 9 2015, 04:00
Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng
gửi bởi thanhloan1404 - 28 Tháng 9 2015, 03:40
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi thanhloan1404
28 Tháng 9 2015, 03:40
Ứng dụng FoundationDB trong việc nâng cao hiệu năng xử lý truy vấn trực tuyến
gửi bởi TenEyck - 28 Tháng 9 2015, 03:20
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi TenEyck
28 Tháng 9 2015, 03:20
Ứng dụng công nghệ Web 2.0 (AJAX) vào xây dựng cổng thông tin điện tử
gửi bởi kim_thao124 - 28 Tháng 9 2015, 03:00
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi kim_thao124
28 Tháng 9 2015, 03:00