Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Phân lớp dữ liệu nhân sự hỗ trợ công tác quản lý nguồn nhân lực
gửi bởi k.nhung86 - 28 Tháng 9 2015, 16:00
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi k.nhung86
28 Tháng 9 2015, 16:00
Phân loại thông điệp trên mạng xã hội tiếng Việt
gửi bởi [email protected] - 28 Tháng 9 2015, 15:40
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi [email protected]
28 Tháng 9 2015, 15:40
Nhận dạng khuôn mặt người và ứng dụng trong bảo toàn thông tin
gửi bởi Akihiko - 28 Tháng 9 2015, 15:20
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi Akihiko
28 Tháng 9 2015, 15:20
Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên giải thuật phân lớp Random Forest
gửi bởi hungbeo_xiipo - 28 Tháng 9 2015, 15:00
0 Trả lời
46 Xem
gửi bởi hungbeo_xiipo
28 Tháng 9 2015, 15:00
Nghiên cứu xây dựng một phương pháp giấu tin đơn giản, an toàn
gửi bởi toidangyeumot_thien_than - 28 Tháng 9 2015, 14:40
0 Trả lời
41 Xem
gửi bởi toidangyeumot_thien_than
28 Tháng 9 2015, 14:40
Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu hướng tới đối tượng
gửi bởi b0y_kut3_pr0_8x - 28 Tháng 9 2015, 14:20
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi b0y_kut3_pr0_8x
28 Tháng 9 2015, 14:20
Tối ưu đa mục tiêu sử dụng giải thuật di truyền với bài toán hỗ trợ người mua hàng trực tuyến lựa chọn sản phẩm
gửi bởi hungmannamsinhbs_hp - 28 Tháng 9 2015, 14:00
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi hungmannamsinhbs_hp
28 Tháng 9 2015, 14:00
Tổ chức khai thác dữ liệu giao thông vận tải
gửi bởi c4sau_chu4 - 28 Tháng 9 2015, 13:40
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi c4sau_chu4
28 Tháng 9 2015, 13:40
Tính toán hiệu năng cao với bộ xử lý đồ họa GPU và ứng dụng
gửi bởi lehongthu2001 - 28 Tháng 9 2015, 13:20
0 Trả lời
85 Xem
gửi bởi lehongthu2001
28 Tháng 9 2015, 13:20
Tính toán độ tương tự ngữ nghĩa văn bản dựa vào độ tương tự giữa từ với từ
gửi bởi phuoc_love2002 - 28 Tháng 9 2015, 13:00
0 Trả lời
63 Xem
gửi bởi phuoc_love2002
28 Tháng 9 2015, 13:00
Tính hạng đố tượng trong mạng xã hội Twitter. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
gửi bởi pt200089 - 28 Tháng 9 2015, 12:40
0 Trả lời
82 Xem
gửi bởi pt200089
28 Tháng 9 2015, 12:40
Tìm kiếm nhạc số dựa trên chuỗi đặc trưng âm thanh
gửi bởi sailamkhi_yeu25 - 28 Tháng 9 2015, 12:20
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi sailamkhi_yeu25
28 Tháng 9 2015, 12:20
Tìm hiểu về chiến lược tìm kiếm trong các trò chơi đối kháng và ứng dụng vào trò chơi 2048
gửi bởi kimhisu12 - 28 Tháng 9 2015, 12:00
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi kimhisu12
28 Tháng 9 2015, 12:00
Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)
gửi bởi anh_yeu_vo - 28 Tháng 9 2015, 11:40
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi anh_yeu_vo
28 Tháng 9 2015, 11:40
Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ Cloud computing với nền tảng Google app engine
gửi bởi cu_nhan_9x_tb - 28 Tháng 9 2015, 11:20
0 Trả lời
55 Xem
gửi bởi cu_nhan_9x_tb
28 Tháng 9 2015, 11:20
Tìm hiểu và phân tích đánh giá độ an toàn của thuật toán MD5
gửi bởi leave_me_leave_me_leave_me.alone - 28 Tháng 9 2015, 11:00
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi leave_me_leave_me_leave_me.alone
28 Tháng 9 2015, 11:00
Tìm hiểu Semantic web và ứng dụng xây dựng hệ thống E-learning cho Trường Trung cấp Estih. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
gửi bởi bonbon140802 - 28 Tháng 9 2015, 10:40
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi bonbon140802
28 Tháng 9 2015, 10:40
Tìm hiểu phương pháp xây dựng và khai thác kho dữ liệu điểm dựa trên kỹ thuật OLAP
gửi bởi Ullock - 28 Tháng 9 2015, 10:20
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi Ullock
28 Tháng 9 2015, 10:20
Tìm hiểu phương pháp thủy vân số thuận nghịch và xây dựng ứng dụng
gửi bởi yox_nox - 28 Tháng 9 2015, 10:00
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi yox_nox
28 Tháng 9 2015, 10:00
Tìm hiểu phương pháp học tích cực và ứng dụng cho bài toán lọc thư rác
gửi bởi quang_nghia1984 - 28 Tháng 9 2015, 09:40
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi quang_nghia1984
28 Tháng 9 2015, 09:40