Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Kỹ thuật giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng có thể để phát hiện ảnh có giấu tin
gửi bởi khanh_tatuan - 30 Tháng 9 2015, 12:00
7 Trả lời
65 Xem
gửi bởi thjensuit
14 Tháng 12 2016, 15:13
Nghiên cứu một số khả năng phát hiện tin giấu trong môi trường ảnh
gửi bởi phuhung2350 - 29 Tháng 9 2015, 10:00
1 Trả lời
55 Xem
gửi bởi thjensuit
13 Tháng 12 2016, 22:26
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
gửi bởi hoaithu_1989_qn - 29 Tháng 9 2015, 23:20
2 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 12 2016, 14:04
Nghiên cứu giải pháp phân chia tần số trong mạng Wifi sử dụng giao thức CAPWAP
gửi bởi chu_teu_coi - 29 Tháng 9 2015, 19:20
3 Trả lời
50 Xem
gửi bởi nam1109
24 Tháng 11 2016, 14:49
Nghiên cứu phương pháp bảo vệ bản quyền ảnh số và ứng dụng
gửi bởi lon_huyen - 29 Tháng 9 2015, 13:40
2 Trả lời
71 Xem
gửi bởi thjensuit
11 Tháng 11 2016, 13:35
Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng
gửi bởi nguoidoi25251325 - 30 Tháng 9 2015, 04:00
2 Trả lời
51 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 10 2016, 11:49
Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạo
gửi bởi Ail - 30 Tháng 9 2015, 20:00
1 Trả lời
42 Xem
gửi bởi vqngoc89
09 Tháng 9 2016, 23:33
câu hỏi ôn tập hệ thống thông tin có lời giải chi tiết
gửi bởi daigai - 27 Tháng 6 2016, 22:54
0 Trả lời
269 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 6 2016, 22:54
Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số
gửi bởi Seward - 30 Tháng 9 2015, 03:20
2 Trả lời
50 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 5 2016, 16:11
Một số kỹ thuật vector tựa (SVM) trong khai phá dữ liệu và ứng dụng vào nhận dạng
gửi bởi thienthannho722000 - 30 Tháng 9 2015, 03:40
3 Trả lời
73 Xem
gửi bởi vqngoc89
29 Tháng 4 2016, 16:35
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40
gửi bởi boitien_titi - 29 Tháng 9 2015, 17:00
2 Trả lời
81 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 4 2016, 00:35
Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong việc xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại vườn Quốc gia Ba Bể
gửi bởi Edom - 28 Tháng 9 2015, 02:40
1 Trả lời
50 Xem
gửi bởi phucndo2o
22 Tháng 3 2016, 09:07
MOBILE IP & 4G
gửi bởi Mikel - 30 Tháng 9 2015, 01:40
2 Trả lời
46 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 3 2016, 10:46
Quy trình phát triển phần mềm MDA
gửi bởi tctuvan - 27 Tháng 1 2016, 19:23
0 Trả lời
42 Xem
gửi bởi tctuvan
27 Tháng 1 2016, 19:23
một số bài toán về an toàn thông tin trong Hành chính điện tử
gửi bởi mylove_sevenlove - 29 Tháng 9 2015, 08:20
3 Trả lời
33 Xem
gửi bởi linh2003
12 Tháng 1 2016, 14:48
Hệ thống tự động tổng hợp ý kiến góp ý trong hội nghị
gửi bởi nguyet10a7 - 30 Tháng 9 2015, 22:00
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi nguyet10a7
30 Tháng 9 2015, 22:00
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học
gửi bởi bonghongthuytinh_thewall62 - 30 Tháng 9 2015, 21:40
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi bonghongthuytinh_thewall62
30 Tháng 9 2015, 21:40
Hệ thống thông tin địa lý ( GIS) ứng dụng trong quản lý thông tin địa lý biển Hải Phòng
gửi bởi hoangnhuly05 - 30 Tháng 9 2015, 21:20
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi hoangnhuly05
30 Tháng 9 2015, 21:20
Hệ thống hỗ trợ tư vấn trong thương mại điện tử
gửi bởi Iorwerth - 30 Tháng 9 2015, 21:00
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi Iorwerth
30 Tháng 9 2015, 21:00
Giải pháp lọc thư điện tử theo phân tích nội dung
gửi bởi tuanthanh872008 - 30 Tháng 9 2015, 20:40
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi tuanthanh872008
30 Tháng 9 2015, 20:40