Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nghiên cứu kỹ thuật mô phỏng lửa bằng phương pháp Partical và ứng dụng
gửi bởi s7_acmilan - 29 Tháng 9 2015, 07:00
2 Trả lời
85 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 5 2018, 11:17
Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM
gửi bởi qwe_jkl - 28 Tháng 9 2015, 19:40
2 Trả lời
133 Xem
gửi bởi rica17
01 Tháng 11 2017, 21:42
Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ
gửi bởi betty_nguyen - 30 Tháng 9 2015, 04:20
2 Trả lời
104 Xem
gửi bởi rica17
17 Tháng 9 2017, 10:32
Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe
gửi bởi Iorwerth - 28 Tháng 9 2015, 21:00
2 Trả lời
93 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 5 2017, 14:18
Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật trong giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT trên ảnh 24 bit màu
gửi bởi W_RaDo - 29 Tháng 9 2015, 12:00
2 Trả lời
101 Xem
gửi bởi rica17
04 Tháng 5 2017, 11:03
Kỹ thuật giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng có thể để phát hiện ảnh có giấu tin
gửi bởi khanh_tatuan - 30 Tháng 9 2015, 12:00
7 Trả lời
125 Xem
gửi bởi thjensuit
14 Tháng 12 2016, 15:13
Nghiên cứu một số khả năng phát hiện tin giấu trong môi trường ảnh
gửi bởi phuhung2350 - 29 Tháng 9 2015, 10:00
1 Trả lời
101 Xem
gửi bởi thjensuit
13 Tháng 12 2016, 22:26
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
gửi bởi hoaithu_1989_qn - 29 Tháng 9 2015, 23:20
2 Trả lời
83 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 12 2016, 14:04
Nghiên cứu giải pháp phân chia tần số trong mạng Wifi sử dụng giao thức CAPWAP
gửi bởi chu_teu_coi - 29 Tháng 9 2015, 19:20
3 Trả lời
90 Xem
gửi bởi nam1109
24 Tháng 11 2016, 14:49
Nghiên cứu phương pháp bảo vệ bản quyền ảnh số và ứng dụng
gửi bởi lon_huyen - 29 Tháng 9 2015, 13:40
2 Trả lời
126 Xem
gửi bởi thjensuit
11 Tháng 11 2016, 13:35
Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng
gửi bởi nguoidoi25251325 - 30 Tháng 9 2015, 04:00
2 Trả lời
101 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 10 2016, 11:49
Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạo
gửi bởi Ail - 30 Tháng 9 2015, 20:00
1 Trả lời
82 Xem
gửi bởi vqngoc89
09 Tháng 9 2016, 23:33
câu hỏi ôn tập hệ thống thông tin có lời giải chi tiết
gửi bởi daigai - 27 Tháng 6 2016, 22:54
0 Trả lời
697 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 6 2016, 22:54
Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số
gửi bởi Seward - 30 Tháng 9 2015, 03:20
2 Trả lời
75 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 5 2016, 16:11
Một số kỹ thuật vector tựa (SVM) trong khai phá dữ liệu và ứng dụng vào nhận dạng
gửi bởi thienthannho722000 - 30 Tháng 9 2015, 03:40
3 Trả lời
153 Xem
gửi bởi vqngoc89
29 Tháng 4 2016, 16:35
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40
gửi bởi boitien_titi - 29 Tháng 9 2015, 17:00
2 Trả lời
124 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 4 2016, 00:35
Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong việc xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại vườn Quốc gia Ba Bể
gửi bởi Edom - 28 Tháng 9 2015, 02:40
1 Trả lời
86 Xem
gửi bởi phucndo2o
22 Tháng 3 2016, 09:07
MOBILE IP & 4G
gửi bởi Mikel - 30 Tháng 9 2015, 01:40
2 Trả lời
77 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 3 2016, 10:46
Quy trình phát triển phần mềm MDA
gửi bởi tctuvan - 27 Tháng 1 2016, 19:23
0 Trả lời
70 Xem
gửi bởi tctuvan
27 Tháng 1 2016, 19:23
một số bài toán về an toàn thông tin trong Hành chính điện tử
gửi bởi mylove_sevenlove - 29 Tháng 9 2015, 08:20
3 Trả lời
65 Xem
gửi bởi linh2003
12 Tháng 1 2016, 14:48