Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nghiên cứu giải pháp phân chia tần số trong mạng Wifi sử dụng giao thức CAPWAP
gửi bởi chu_teu_coi - 29 Tháng 9 2015, 19:20
3 Trả lời
36 Xem
gửi bởi nam1109
24 Tháng 11 2016, 14:49
Nghiên cứu phương pháp bảo vệ bản quyền ảnh số và ứng dụng
gửi bởi lon_huyen - 29 Tháng 9 2015, 13:40
2 Trả lời
49 Xem
gửi bởi thjensuit
11 Tháng 11 2016, 13:35
Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng
gửi bởi nguoidoi25251325 - 30 Tháng 9 2015, 04:00
2 Trả lời
38 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 10 2016, 11:49
Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạo
gửi bởi Ail - 30 Tháng 9 2015, 20:00
1 Trả lời
25 Xem
gửi bởi vqngoc89
09 Tháng 9 2016, 23:33
câu hỏi ôn tập hệ thống thông tin có lời giải chi tiết
gửi bởi daigai - 27 Tháng 6 2016, 22:54
0 Trả lời
220 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 6 2016, 22:54
Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số
gửi bởi Seward - 30 Tháng 9 2015, 03:20
2 Trả lời
40 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 5 2016, 16:11
Một số kỹ thuật vector tựa (SVM) trong khai phá dữ liệu và ứng dụng vào nhận dạng
gửi bởi thienthannho722000 - 30 Tháng 9 2015, 03:40
3 Trả lời
64 Xem
gửi bởi vqngoc89
29 Tháng 4 2016, 16:35
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40
gửi bởi boitien_titi - 29 Tháng 9 2015, 17:00
2 Trả lời
74 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 4 2016, 00:35
Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong việc xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại vườn Quốc gia Ba Bể
gửi bởi Edom - 28 Tháng 9 2015, 02:40
1 Trả lời
37 Xem
gửi bởi phucndo2o
22 Tháng 3 2016, 09:07
MOBILE IP & 4G
gửi bởi Mikel - 30 Tháng 9 2015, 01:40
2 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 3 2016, 10:46
Quy trình phát triển phần mềm MDA
gửi bởi tctuvan - 27 Tháng 1 2016, 19:23
0 Trả lời
38 Xem
gửi bởi tctuvan
27 Tháng 1 2016, 19:23
một số bài toán về an toàn thông tin trong Hành chính điện tử
gửi bởi mylove_sevenlove - 29 Tháng 9 2015, 08:20
3 Trả lời
24 Xem
gửi bởi linh2003
12 Tháng 1 2016, 14:48
Hệ thống tự động tổng hợp ý kiến góp ý trong hội nghị
gửi bởi nguyet10a7 - 30 Tháng 9 2015, 22:00
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi nguyet10a7
30 Tháng 9 2015, 22:00
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học
gửi bởi bonghongthuytinh_thewall62 - 30 Tháng 9 2015, 21:40
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi bonghongthuytinh_thewall62
30 Tháng 9 2015, 21:40
Hệ thống thông tin địa lý ( GIS) ứng dụng trong quản lý thông tin địa lý biển Hải Phòng
gửi bởi hoangnhuly05 - 30 Tháng 9 2015, 21:20
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi hoangnhuly05
30 Tháng 9 2015, 21:20
Hệ thống hỗ trợ tư vấn trong thương mại điện tử
gửi bởi Iorwerth - 30 Tháng 9 2015, 21:00
0 Trả lời
7 Xem
gửi bởi Iorwerth
30 Tháng 9 2015, 21:00
Giải pháp lọc thư điện tử theo phân tích nội dung
gửi bởi tuanthanh872008 - 30 Tháng 9 2015, 20:40
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi tuanthanh872008
30 Tháng 9 2015, 20:40
Dự báo xu hướng chứng khoán tại Việt Nam bằng phương pháp học máy
gửi bởi dangcaycuocdoi_qn - 30 Tháng 9 2015, 20:20
0 Trả lời
7 Xem
gửi bởi dangcaycuocdoi_qn
30 Tháng 9 2015, 20:20
Đối sánh vân tay dựa trên thuật toán MCC Minutiae Cylinder - Code
gửi bởi Ho_Lj - 30 Tháng 9 2015, 19:40
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi Ho_Lj
30 Tháng 9 2015, 19:40
Đánh giá trạng thái, cảm xúc của người học khi tham gia hệ thống E - learning
gửi bởi zudo_kylan_gau_khin - 30 Tháng 9 2015, 19:20
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi zudo_kylan_gau_khin
30 Tháng 9 2015, 19:20