Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM
gửi bởi qwe_jkl - 28 Tháng 9 2015, 19:40
2 Trả lời
97 Xem
gửi bởi rica17
01 Tháng 11 2017, 21:42
Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ
gửi bởi betty_nguyen - 30 Tháng 9 2015, 04:20
2 Trả lời
77 Xem
gửi bởi rica17
17 Tháng 9 2017, 10:32
Phương pháp tối ưu đàn kiến giải bài toán trình tự xe
gửi bởi Iorwerth - 28 Tháng 9 2015, 21:00
2 Trả lời
72 Xem
gửi bởi daigai
22 Tháng 5 2017, 14:18
Nghiên cứu nâng cao tính bảo mật trong giấu tin, ứng dụng thuật toán giấu tin CPT trên ảnh 24 bit màu
gửi bởi W_RaDo - 29 Tháng 9 2015, 12:00
2 Trả lời
76 Xem
gửi bởi rica17
04 Tháng 5 2017, 11:03
Kỹ thuật giấu tin trong ảnh và nghiên cứu khả năng có thể để phát hiện ảnh có giấu tin
gửi bởi khanh_tatuan - 30 Tháng 9 2015, 12:00
7 Trả lời
101 Xem
gửi bởi thjensuit
14 Tháng 12 2016, 15:13
Nghiên cứu một số khả năng phát hiện tin giấu trong môi trường ảnh
gửi bởi phuhung2350 - 29 Tháng 9 2015, 10:00
1 Trả lời
84 Xem
gửi bởi thjensuit
13 Tháng 12 2016, 22:26
Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
gửi bởi hoaithu_1989_qn - 29 Tháng 9 2015, 23:20
2 Trả lời
61 Xem
gửi bởi daigai
06 Tháng 12 2016, 14:04
Nghiên cứu giải pháp phân chia tần số trong mạng Wifi sử dụng giao thức CAPWAP
gửi bởi chu_teu_coi - 29 Tháng 9 2015, 19:20
3 Trả lời
78 Xem
gửi bởi nam1109
24 Tháng 11 2016, 14:49
Nghiên cứu phương pháp bảo vệ bản quyền ảnh số và ứng dụng
gửi bởi lon_huyen - 29 Tháng 9 2015, 13:40
2 Trả lời
110 Xem
gửi bởi thjensuit
11 Tháng 11 2016, 13:35
Một số mô hình cơ sở dữ liệu mở rộng
gửi bởi nguoidoi25251325 - 30 Tháng 9 2015, 04:00
2 Trả lời
82 Xem
gửi bởi daigai
19 Tháng 10 2016, 11:49
Dự báo nhiệt độ Thủ đô Hà Nội sử dụng mạng nơron nhân tạo
gửi bởi Ail - 30 Tháng 9 2015, 20:00
1 Trả lời
67 Xem
gửi bởi vqngoc89
09 Tháng 9 2016, 23:33
câu hỏi ôn tập hệ thống thông tin có lời giải chi tiết
gửi bởi daigai - 27 Tháng 6 2016, 22:54
0 Trả lời
438 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 6 2016, 22:54
Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số
gửi bởi Seward - 30 Tháng 9 2015, 03:20
2 Trả lời
64 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 5 2016, 16:11
Một số kỹ thuật vector tựa (SVM) trong khai phá dữ liệu và ứng dụng vào nhận dạng
gửi bởi thienthannho722000 - 30 Tháng 9 2015, 03:40
3 Trả lời
118 Xem
gửi bởi vqngoc89
29 Tháng 4 2016, 16:35
Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và áp dụng vào bài toán cụ thể với hệ quản trị DB40
gửi bởi boitien_titi - 29 Tháng 9 2015, 17:00
2 Trả lời
101 Xem
gửi bởi daigai
12 Tháng 4 2016, 00:35
Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong việc xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại vườn Quốc gia Ba Bể
gửi bởi Edom - 28 Tháng 9 2015, 02:40
1 Trả lời
75 Xem
gửi bởi phucndo2o
22 Tháng 3 2016, 09:07
MOBILE IP & 4G
gửi bởi Mikel - 30 Tháng 9 2015, 01:40
2 Trả lời
62 Xem
gửi bởi daigai
07 Tháng 3 2016, 10:46
Quy trình phát triển phần mềm MDA
gửi bởi tctuvan - 27 Tháng 1 2016, 19:23
0 Trả lời
58 Xem
gửi bởi tctuvan
27 Tháng 1 2016, 19:23
một số bài toán về an toàn thông tin trong Hành chính điện tử
gửi bởi mylove_sevenlove - 29 Tháng 9 2015, 08:20
3 Trả lời
49 Xem
gửi bởi linh2003
12 Tháng 1 2016, 14:48
Hệ thống tự động tổng hợp ý kiến góp ý trong hội nghị
gửi bởi nguyet10a7 - 30 Tháng 9 2015, 22:00
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi nguyet10a7
30 Tháng 9 2015, 22:00