Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
[PC]Rise Of The Tomb Raider 20 Years Celebration-CPY
gửi bởi tungxp - 27 Tháng 5 2017, 05:53
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
27 Tháng 5 2017, 05:53
[PC]SAMURAI WARRIORS Spirit of Sanada-CODEX
gửi bởi tungxp - 27 Tháng 5 2017, 05:27
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
27 Tháng 5 2017, 05:27
[PC]Steel Division Normandy 44-CODEX
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 5 2017, 04:57
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 5 2017, 04:57
[PC]Endless Space 2-CODEX
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 5 2017, 04:32
0 Trả lời
8 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 5 2017, 04:32
[PC] SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 25 Tháng 5 2017, 19:32
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi mancheater
25 Tháng 5 2017, 19:32
[PC] Rise Of The Tomb Raider 20 Years Celebration [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 25 Tháng 5 2017, 19:24
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi mancheater
25 Tháng 5 2017, 19:24
[PC] Impact Winter [Phiêu Lưu |2017]
gửi bởi mancheater - 23 Tháng 5 2017, 12:38
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi mancheater
23 Tháng 5 2017, 12:38
[PC]Prey-CPY
gửi bởi tungxp - 23 Tháng 5 2017, 04:38
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi tungxp
23 Tháng 5 2017, 04:38
[PC]Assetto Corsa Ready to Race-RELOADED
gửi bởi tungxp - 23 Tháng 5 2017, 03:41
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
23 Tháng 5 2017, 03:41
[PC]Cossacks 3 Path to Grandeur-RELOADED
gửi bởi tungxp - 23 Tháng 5 2017, 00:37
0 Trả lời
165 Xem
gửi bởi tungxp
23 Tháng 5 2017, 00:37
[PC] Portal Knights [Phiêu Lưu |2017]
gửi bởi mancheater - 22 Tháng 5 2017, 08:26
0 Trả lời
6 Xem
gửi bởi mancheater
22 Tháng 5 2017, 08:26
[PC]Arma 3 Jets-CODEX
gửi bởi tungxp - 22 Tháng 5 2017, 03:33
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tungxp
22 Tháng 5 2017, 03:33
[PC]The Surge-CODEX
gửi bởi tungxp - 21 Tháng 5 2017, 23:11
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi tungxp
21 Tháng 5 2017, 23:11
[PC] Regalia Of Men and Monarchs [RPG|2017]
gửi bởi mancheater - 21 Tháng 5 2017, 18:45
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi mancheater
21 Tháng 5 2017, 18:45
[PC] Reservoir Dogs Bloody Days [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 21 Tháng 5 2017, 18:22
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi mancheater
21 Tháng 5 2017, 18:22
[PC] Survival Zombies The Inverted Evolution [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 21 Tháng 5 2017, 18:09
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi mancheater
21 Tháng 5 2017, 18:09
[PC] Cossacks 3 Path to Grandeur [Chiến lược|2017]
gửi bởi mancheater - 21 Tháng 5 2017, 17:59
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi mancheater
21 Tháng 5 2017, 17:59
[PC] Empathy Path of Whispers [Phiêu Lưu |2017]
gửi bởi mancheater - 21 Tháng 5 2017, 17:44
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi mancheater
21 Tháng 5 2017, 17:44
[PC] Scorch [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 21 Tháng 5 2017, 17:25
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi mancheater
21 Tháng 5 2017, 17:25
[PC] Mages of Mystralia [Đi cảnh|2017]
gửi bởi mancheater - 21 Tháng 5 2017, 12:27
0 Trả lời
7 Xem
gửi bởi mancheater
21 Tháng 5 2017, 12:27