Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
[PC]Virtual Rides 3-PLAZA
gửi bởi tungxp - 19 Tháng 3 2017, 06:59
0 Trả lời
178 Xem
gửi bởi tungxp
19 Tháng 3 2017, 06:59
[PC]The Butterfly Sign Human Error-HI2U
gửi bởi tungxp - 19 Tháng 3 2017, 06:27
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi tungxp
19 Tháng 3 2017, 06:27
[PC]Turok 2 Seeds of Evil Remastered-PLAZA
gửi bởi tungxp - 19 Tháng 3 2017, 05:57
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi tungxp
19 Tháng 3 2017, 05:57
[PC]Pain Train 2-PLAZA
gửi bởi tungxp - 19 Tháng 3 2017, 05:37
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tungxp
19 Tháng 3 2017, 05:37
[PC]Ascender-PLAZA
gửi bởi tungxp - 19 Tháng 3 2017, 00:19
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
19 Tháng 3 2017, 00:19
[PC]Codex of Victory-CODEX
gửi bởi tungxp - 18 Tháng 3 2017, 23:59
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
18 Tháng 3 2017, 23:59
[CENTER][IMG]https://c1.staticflickr.com/3/2834/32650981094_8ed1479a06_o.jpg[/IMG]
gửi bởi tungxp - 18 Tháng 3 2017, 16:33
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi tungxp
18 Tháng 3 2017, 16:33
[PC] Hitman – CPY [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 17 Tháng 3 2017, 09:32
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi mancheater
17 Tháng 3 2017, 09:32
[PC]Hitman-CPY
gửi bởi tungxp - 16 Tháng 3 2017, 15:03
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tungxp
16 Tháng 3 2017, 15:03
[PC]Styx Shards of Darkness-CODEX
gửi bởi tungxp - 16 Tháng 3 2017, 04:41
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi tungxp
16 Tháng 3 2017, 04:41
[PC]Shadows Peak-PLAZA
gửi bởi tungxp - 16 Tháng 3 2017, 04:08
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi tungxp
16 Tháng 3 2017, 04:08
[PC]Save Our Souls Episode I-CODEX
gửi bởi tungxp - 16 Tháng 3 2017, 03:34
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi tungxp
16 Tháng 3 2017, 03:34
[PC]Zarya and the Cursed Skull-HI2U
gửi bởi tungxp - 15 Tháng 3 2017, 06:28
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi tungxp
15 Tháng 3 2017, 06:28
[PC]Where is my Brain-PLAZA
gửi bởi tungxp - 15 Tháng 3 2017, 05:48
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
15 Tháng 3 2017, 05:48
[PC]Davyria Heroes of Eternity-HI2U
gửi bởi tungxp - 15 Tháng 3 2017, 05:13
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
15 Tháng 3 2017, 05:13
[PC] Save Our Souls Episode I-CODEX [Hành động |2017]
gửi bởi mancheater - 14 Tháng 3 2017, 22:28
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi mancheater
14 Tháng 3 2017, 22:28
[PC] Shadows Peak-PLAZA [Kinh dị|2017]
gửi bởi mancheater - 14 Tháng 3 2017, 22:11
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi mancheater
14 Tháng 3 2017, 22:11
[PC] Where is my Brain -PLAZA[Đi cảnh |2017]
gửi bởi mancheater - 13 Tháng 3 2017, 22:05
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi mancheater
13 Tháng 3 2017, 22:05
[PC] Japanese School Life-DARKSiDERS [JRPG|2017]
gửi bởi mancheater - 13 Tháng 3 2017, 21:48
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi mancheater
13 Tháng 3 2017, 21:48
[PC] Davyria Heroes of Eternity-HI2U [RPG|2017]
gửi bởi mancheater - 13 Tháng 3 2017, 20:57
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi mancheater
13 Tháng 3 2017, 20:57