Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
[PC]South Park: The Fractured but Whole[RPG|2017]
gửi bởi mancheater - 20 Tháng 10 2017, 12:15
0 Trả lời
5 Xem
gửi bởi mancheater
20 Tháng 10 2017, 12:15
[PC]ELEX [RPG|2017]
gửi bởi mancheater - 19 Tháng 10 2017, 17:03
0 Trả lời
7 Xem
gửi bởi mancheater
19 Tháng 10 2017, 17:03
[PC]Rogue Trooper Redux[Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 19 Tháng 10 2017, 00:23
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi mancheater
19 Tháng 10 2017, 00:23
[PC]WWE 2K18 [Đô vật|2017]
gửi bởi mancheater - 18 Tháng 10 2017, 23:23
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi mancheater
18 Tháng 10 2017, 23:23
[PC]Overgrowth[Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 17 Tháng 10 2017, 16:50
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi mancheater
17 Tháng 10 2017, 16:50
[PC]Vaporum[Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 16 Tháng 10 2017, 10:12
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi mancheater
16 Tháng 10 2017, 10:12
[PC]GOKEN[RPG|2017]
gửi bởi mancheater - 16 Tháng 10 2017, 10:06
0 Trả lời
7 Xem
gửi bởi mancheater
16 Tháng 10 2017, 10:06
[PC]Heliborne[Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 15 Tháng 10 2017, 22:34
0 Trả lời
8 Xem
gửi bởi mancheater
15 Tháng 10 2017, 22:34
[PC]Gold Rush The Game [Mô phỏng|2017]
gửi bởi mancheater - 15 Tháng 10 2017, 22:10
0 Trả lời
8 Xem
gửi bởi mancheater
15 Tháng 10 2017, 22:10
[PC]Dungeons 3[RPG|2017]
gửi bởi mancheater - 15 Tháng 10 2017, 22:00
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi mancheater
15 Tháng 10 2017, 22:00
[PC]The Evil Within 2[Hành động |2017]
gửi bởi mancheater - 13 Tháng 10 2017, 23:19
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi mancheater
13 Tháng 10 2017, 23:19
[PC]Middle-earth: Shadow of War[Hành động |2017]
gửi bởi mancheater - 13 Tháng 10 2017, 11:28
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi mancheater
13 Tháng 10 2017, 11:28
[PC]Grim Dawn Ashes of Malmouth[|2017]
gửi bởi mancheater - 12 Tháng 10 2017, 17:17
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi mancheater
12 Tháng 10 2017, 17:17
[PC]Cuphead[|2017]
gửi bởi mancheater - 12 Tháng 10 2017, 09:06
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi mancheater
12 Tháng 10 2017, 09:06
[PC]Raiden V - Directors Cut[|2017]
gửi bởi mancheater - 11 Tháng 10 2017, 23:49
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi mancheater
11 Tháng 10 2017, 23:49
[PC]Sylvio 2 [Phiêu Lưu |2017]
gửi bởi mancheater - 11 Tháng 10 2017, 23:40
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi mancheater
11 Tháng 10 2017, 23:40
[PC]Premier Buggy Racing Tour[Đua xe|2017]
gửi bởi mancheater - 10 Tháng 10 2017, 23:57
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi mancheater
10 Tháng 10 2017, 23:57
[PC]Press X to Not Die[Hành động |2017] Game học tiếng Anh
gửi bởi mancheater - 08 Tháng 10 2017, 23:58
0 Trả lời
135 Xem
gửi bởi mancheater
08 Tháng 10 2017, 23:58
[PC]Mushroom Wars 2[Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 08 Tháng 10 2017, 00:48
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi mancheater
08 Tháng 10 2017, 00:48
[PC]Auto Age Standoff[Hành động |2017]
gửi bởi mancheater - 08 Tháng 10 2017, 00:43
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi mancheater
08 Tháng 10 2017, 00:43