Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
[PC] Toukiden 2 [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 26 Tháng 3 2017, 10:41
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi mancheater
26 Tháng 3 2017, 10:41
[PC]Vikings Wolves of Midgard-CODEX
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 06:06
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 06:06
[PC]Shadow Warrior 2 Bounty Hunt DLC Part 1-SKIDROW
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 05:50
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 05:50
[PC]Algotica Iteration 1-HI2U
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 05:16
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 05:16
[PC]Battle Brothers-CODEX
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 04:51
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 04:51
[PC]Club Manager 2017-SKIDROW
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 04:16
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 04:16
[PC]Cyberline Racing-PLAZA
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 03:33
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 03:33
[PC]Zero Escape The Nonary Games-CODEX
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 03:08
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 03:08
[PC]Train Mechanic Simulator 2017-HI2U
gửi bởi tungxp - 26 Tháng 3 2017, 02:27
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi tungxp
26 Tháng 3 2017, 02:27
[PC]Senran Kagura Estival Versus-DARKSiDERS
gửi bởi tungxp - 25 Tháng 3 2017, 21:09
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi tungxp
25 Tháng 3 2017, 21:09
[PC] Red Barton and The Sky Pirates [Bắn máy bay|2017]
gửi bởi mancheater - 24 Tháng 3 2017, 22:01
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi mancheater
24 Tháng 3 2017, 22:01
[PC]Troll and I-CODEX
gửi bởi tungxp - 24 Tháng 3 2017, 07:34
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi tungxp
24 Tháng 3 2017, 07:34
[PC]Toukiden 2-CODEX
gửi bởi tungxp - 24 Tháng 3 2017, 07:16
0 Trả lời
11 Xem
gửi bởi tungxp
24 Tháng 3 2017, 07:16
[PC]Runeyana-SKIDROW
gửi bởi tungxp - 24 Tháng 3 2017, 06:52
0 Trả lời
9 Xem
gửi bởi tungxp
24 Tháng 3 2017, 06:52
[PC]Emergency Call 112-SKIDROW
gửi bởi tungxp - 24 Tháng 3 2017, 05:22
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi tungxp
24 Tháng 3 2017, 05:22
[PC] Waking the Glares [Phiêu Lưu |2017]
gửi bởi mancheater - 23 Tháng 3 2017, 20:49
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi mancheater
23 Tháng 3 2017, 20:49
[PC] Styx Shards of Darkness [Hành động |2017]
gửi bởi mancheater - 23 Tháng 3 2017, 20:42
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi mancheater
23 Tháng 3 2017, 20:42
[PC] Monster Monpiece [JRPG|2017]
gửi bởi mancheater - 23 Tháng 3 2017, 20:35
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi mancheater
23 Tháng 3 2017, 20:35
[PC] Evil [Phiêu Lưu |2017]
gửi bởi mancheater - 23 Tháng 3 2017, 20:21
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi mancheater
23 Tháng 3 2017, 20:21
[PC] Kona [Hành động|2017]
gửi bởi mancheater - 23 Tháng 3 2017, 20:05
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi mancheater
23 Tháng 3 2017, 20:05