Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Thiết kế hệ thống sấy phun để sấy dịch chanh dây
gửi bởi rica17 - 05 Tháng 11 2017, 23:47
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi rica17
05 Tháng 11 2017, 23:47
Anten nhiều tia dùng trong thông tin vệ tinh
gửi bởi dauyeu1248 - 15 Tháng 10 2015, 02:20
1 Trả lời
43 Xem
gửi bởi rica17
29 Tháng 10 2017, 23:02
Các phương án giải quyết bài toán tóm tắt văn bản
gửi bởi rica17 - 25 Tháng 10 2017, 00:51
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi rica17
25 Tháng 10 2017, 00:51
Xây dựng hệ thống PBX asterisk và giải pháp tính cước a2billing
gửi bởi rica17 - 13 Tháng 10 2017, 16:01
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi rica17
13 Tháng 10 2017, 16:01
Tìm hiểu Hệ thống VOIP trên asterisk
gửi bởi rica17 - 12 Tháng 10 2017, 22:44
0 Trả lời
10 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 10 2017, 22:44
Nghiên cứu chế tạo nano bạc dạng phiến (Ag nanoplate) bằng phương pháp hóa khử
gửi bởi traidatinh_love_gailanglo - 12 Tháng 10 2015, 05:20
3 Trả lời
67 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 9 2017, 09:52
Chế tạo nanô bạc, nghiên cứu hình thái, cấu trúc và các tính chất đặc trưng
gửi bởi irvine00_54 - 12 Tháng 10 2015, 21:20
2 Trả lời
46 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 9 2017, 18:33
quá trình hình thành và phát triển của microsoft kinect
gửi bởi rica17 - 29 Tháng 8 2017, 10:49
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi rica17
29 Tháng 8 2017, 10:49
Ứng dụng cảm biến 3D Kinect trong nhận diện ngôn ngữ cử chỉ Tiếng Việt hỗ trợ việc giao tiếp với người khuyết tật khiếm thính
gửi bởi secret_spy2710 - 06 Tháng 10 2015, 01:00
2 Trả lời
150 Xem
gửi bởi rica17
22 Tháng 8 2017, 22:40
Tìm hiểu PHƯƠNG PHÁP DELPHI
gửi bởi rica17 - 20 Tháng 8 2017, 00:32
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi rica17
20 Tháng 8 2017, 00:32
Tích hợp IP trên mạng quang
gửi bởi rica17 - 13 Tháng 8 2017, 23:15
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi rica17
13 Tháng 8 2017, 23:15
Đồ án Điện tử viễn thông: Bảo mật mạng không dây
gửi bởi rica17 - 11 Tháng 8 2017, 16:26
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi rica17
11 Tháng 8 2017, 16:26
Khảo sát hoạt tính quang xúc tác của màng nano TiO2/SiO2 được chế tạo theo phương pháp SOL-GEL trên nền gạch men
gửi bởi nsk1926 - 12 Tháng 10 2015, 13:40
2 Trả lời
71 Xem
gửi bởi rica17
04 Tháng 8 2017, 19:21
Slide Hướng dẫn sử dụng Latex
gửi bởi rica17 - 29 Tháng 7 2017, 00:17
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi rica17
29 Tháng 7 2017, 00:17
Phương pháp tiếp cận liên văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế Quốc dân qua giáo trình Studio 100 - Quyển 1
gửi bởi Avniel - 10 Tháng 10 2015, 18:40
2 Trả lời
40 Xem
gửi bởi rica17
18 Tháng 7 2017, 17:16
IP multicast và ứng dụng
gửi bởi vy_vy101 - 10 Tháng 10 2015, 03:00
2 Trả lời
54 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 7 2017, 21:10
Đánh giá chất lượng truyền tin multicast trên tầng ứng dụng
gửi bởi binhminhtrongmat_buon - 11 Tháng 10 2015, 00:00
2 Trả lời
48 Xem
gửi bởi rica17
12 Tháng 7 2017, 21:07
Phân cụm dữ liệu định danh với số chiều cao
gửi bởi hongchau1088 - 21 Tháng 9 2015, 04:00
2 Trả lời
42 Xem
gửi bởi rica17
23 Tháng 6 2017, 11:45
Báo cáo Quá trình thực tập tại công ty cổ phần tự động hóa công nghiệp SISIA.VN
gửi bởi rica17 - 21 Tháng 6 2017, 16:33
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi rica17
21 Tháng 6 2017, 16:33
Nghiên cứu thiết lập mạng cung cấp nội dung
gửi bởi ngchihung138 - 07 Tháng 10 2015, 05:20
2 Trả lời
47 Xem
gửi bởi daigai
16 Tháng 6 2017, 22:08