Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nhân tố giúp học tốt ngoại ngữ - How to Succeed in learning a foreign language
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:15
0 Trả lời
457 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:15
For students, purchasing or renting a home? Sinh viên nên mua hay thuê nhà?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:13
0 Trả lời
283 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:13
Tả ký túc xá trường em - An apartment or a college dormitory
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:12
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:12
Which school do you want? Bạn muốn học ở đâu?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:11
0 Trả lời
246 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:11
how should we change to raise the quality teaching? Làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:10
0 Trả lời
197 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:10
Công việc bạn muốn làm sau khi tốt nghiệp? Kind of work you hope to do after graduate
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:09
0 Trả lời
241 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:09
My teacher - Đoạn văn tả thày cô giáo của em
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:06
0 Trả lời
2686 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:06
Viết về thầy/cô giáo tiếng Anh của em - Talk about your teacher of English
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:04
0 Trả lời
21504 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:04
Vai trò của môn học Nghề thủ công - The important role of the teaching of crafts
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:00
0 Trả lời
163 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:00
Suy nghĩ về việc học Gia sư - The use and abuse of private tuition
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:59
0 Trả lời
150 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:59
Tả về công việc lớp trưởng của em - Talk about your experiences as a school prefect
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:54
0 Trả lời
210 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:54
My school - đoạn văn Giới thiệu về trường bằng tiếng Anh
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:50
0 Trả lời
52030 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:50
Thời học sinh thật vất vả - School life is the most difficult time
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:49
0 Trả lời
119 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:49
[Essay] Ngày cuối cùng thời học sinh - The end of the school term
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:47
0 Trả lời
212 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:47
[Essay] Miêu tả ngày đầu tiên đến trường - Describe the first day of your school
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:44
0 Trả lời
2036 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:44
[Essay] Môn học yêu thích nhất - The subject I enjoy learning
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:41
0 Trả lời
37365 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:41
[Essay] Bạn thích môn học nào nhất? What subject you like best in school?
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:39
0 Trả lời
5615 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:39
[Essay] Viết về môn học mà bạn quan tâm nhất - Subject you consider most important
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:37
0 Trả lời
4136 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:37
[Essay] Bài kiểm tra làm học sinh lo lắng - Examination day often makes many pupils worry
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:18
0 Trả lời
137 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:18
[Essay] Sự quan trọng của các kỳ thì - The importance of examinations
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:16
0 Trả lời
124 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:16