Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Kỹ năng khó nhất trong học tiếng Anh - What is the most difficult skill of studying English?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:18
0 Trả lời
493 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:18
[Essay] Miêu tả về nước Anh và con người Anh - England and the English people
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:17
0 Trả lời
1805 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:17
Nhân tố giúp học tốt ngoại ngữ - How to Succeed in learning a foreign language
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:15
0 Trả lời
469 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:15
For students, purchasing or renting a home? Sinh viên nên mua hay thuê nhà?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:13
0 Trả lời
291 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:13
Tả ký túc xá trường em - An apartment or a college dormitory
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:12
0 Trả lời
263 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:12
Which school do you want? Bạn muốn học ở đâu?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:11
0 Trả lời
250 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:11
how should we change to raise the quality teaching? Làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:10
0 Trả lời
200 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:10
Công việc bạn muốn làm sau khi tốt nghiệp? Kind of work you hope to do after graduate
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:09
0 Trả lời
253 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:09
My teacher - Đoạn văn tả thày cô giáo của em
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:06
0 Trả lời
2804 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:06
Viết về thầy/cô giáo tiếng Anh của em - Talk about your teacher of English
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:04
0 Trả lời
22592 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:04
Vai trò của môn học Nghề thủ công - The important role of the teaching of crafts
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:00
0 Trả lời
166 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:00
Suy nghĩ về việc học Gia sư - The use and abuse of private tuition
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:59
0 Trả lời
153 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:59
Tả về công việc lớp trưởng của em - Talk about your experiences as a school prefect
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:54
0 Trả lời
213 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:54
My school - đoạn văn Giới thiệu về trường bằng tiếng Anh
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:50
0 Trả lời
54111 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:50
Thời học sinh thật vất vả - School life is the most difficult time
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:49
0 Trả lời
125 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:49
[Essay] Ngày cuối cùng thời học sinh - The end of the school term
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:47
0 Trả lời
226 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:47
[Essay] Miêu tả ngày đầu tiên đến trường - Describe the first day of your school
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:44
0 Trả lời
2354 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:44
[Essay] Môn học yêu thích nhất - The subject I enjoy learning
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:41
0 Trả lời
37933 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:41
[Essay] Bạn thích môn học nào nhất? What subject you like best in school?
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:39
0 Trả lời
5671 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:39
[Essay] Viết về môn học mà bạn quan tâm nhất - Subject you consider most important
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:37
0 Trả lời
4158 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:37