Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tác giả mà bạn yêu thích - My favorite author
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 12:00
0 Trả lời
279 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 12:00
Bạn làm gì sau giờ học trên lớp - Your time after school
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 11:52
0 Trả lời
425 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 11:52
Thứ bạn thích nhất - The things you like most
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 11:51
0 Trả lời
688 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 11:51
Việc làm tốt - Good manners
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 11:49
0 Trả lời
465 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 11:49
Người khiếm thính giao tiếp thế nào ? How does the Hearing-impaired talk?
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 11:48
0 Trả lời
184 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 11:48
Người bạn ghét nhất - Talk about the person you hate most
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 11:38
0 Trả lời
334 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 11:38
Sở thích của người bạn thân - Hobbies of your close friends
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 11:37
0 Trả lời
427 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 11:37
Tính tích cực của việc có sở thích, đam mê - the uses of the hobby
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 00:02
0 Trả lời
294 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 00:02
Tả trận lụt ở thị trấn - Flood in a town
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 23:53
0 Trả lời
358 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 23:53
Liberty - Sự tự do
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 23:50
0 Trả lời
211 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 23:50
Nói về Phạm tội trong xã hội - Talk about crimes in society
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 17:03
0 Trả lời
389 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 17:03
[Essay] Sống trong cộng đồng đa sắc tộc - Living in a multiracial community
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:59
0 Trả lời
267 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:59
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Protect and preserve the natural resources
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:56
0 Trả lời
894 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:56
Tiền là nguồn gốc của mọi điều tồi tệ - Money is the root of all evil
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:54
0 Trả lời
262 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:54
Why we should study science? Tạo sao chúng ta nên học ngành Khoa học kỹ thuật
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:28
0 Trả lời
366 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:28
Why I like to go to school - Tại sao tôi muốn đi học
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:28
0 Trả lời
712 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:28
Thói quen đọc sách của các sinh viên - the habit of reading in some students
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:26
0 Trả lời
537 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:26
Giá trị của các thư viện - Value of libraries
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:25
0 Trả lời
436 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:25
[Essay] Nên đọc những loại sách nào - The kind of books we should read
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:24
1 Trả lời
486 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:24
Which language do you think has made the greatest contribution to the promotion of better understanding among the people
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:19
0 Trả lời
416 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:19