Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Nói về Phạm tội trong xã hội - Talk about crimes in society
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 17:03
0 Trả lời
354 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 17:03
[Essay] Sống trong cộng đồng đa sắc tộc - Living in a multiracial community
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:59
0 Trả lời
248 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:59
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Protect and preserve the natural resources
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:56
0 Trả lời
820 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:56
Tiền là nguồn gốc của mọi điều tồi tệ - Money is the root of all evil
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:54
0 Trả lời
237 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:54
Why we should study science? Tạo sao chúng ta nên học ngành Khoa học kỹ thuật
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:28
0 Trả lời
350 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:28
Why I like to go to school - Tại sao tôi muốn đi học
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:28
0 Trả lời
582 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:28
Thói quen đọc sách của các sinh viên - the habit of reading in some students
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:26
0 Trả lời
518 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:26
Giá trị của các thư viện - Value of libraries
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:25
0 Trả lời
413 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:25
[Essay] Nên đọc những loại sách nào - The kind of books we should read
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:24
1 Trả lời
467 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:24
Which language do you think has made the greatest contribution to the promotion of better understanding among the people
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:19
0 Trả lời
394 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:19
Kỹ năng khó nhất trong học tiếng Anh - What is the most difficult skill of studying English?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:18
0 Trả lời
471 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:18
[Essay] Miêu tả về nước Anh và con người Anh - England and the English people
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:17
0 Trả lời
1458 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:17
Nhân tố giúp học tốt ngoại ngữ - How to Succeed in learning a foreign language
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:15
0 Trả lời
451 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:15
For students, purchasing or renting a home? Sinh viên nên mua hay thuê nhà?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:13
0 Trả lời
276 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:13
Tả ký túc xá trường em - An apartment or a college dormitory
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:12
0 Trả lời
255 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:12
Which school do you want? Bạn muốn học ở đâu?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:11
0 Trả lời
243 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:11
how should we change to raise the quality teaching? Làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:10
0 Trả lời
191 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:10
Công việc bạn muốn làm sau khi tốt nghiệp? Kind of work you hope to do after graduate
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:09
0 Trả lời
236 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:09
My teacher - Đoạn văn tả thày cô giáo của em
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:06
0 Trả lời
2536 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:06
Viết về thầy/cô giáo tiếng Anh của em - Talk about your teacher of English
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:04
0 Trả lời
19932 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:04