Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
What do you think the world would be like if some day we didn’t have a TV or Internet?
gửi bởi daigai - 10 Tháng 1 2017, 17:11
0 Trả lời
39 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 17:11
Rolling stones gather no moss. What do you think about it?
gửi bởi daigai - 10 Tháng 1 2017, 17:10
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 17:10
What is your dream world? - thế giới trong mộng của bạn
gửi bởi daigai - 10 Tháng 1 2017, 17:04
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 17:04
What is more important to you: “Love before marriage or love after marriage”?
gửi bởi daigai - 10 Tháng 1 2017, 16:58
0 Trả lời
37 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 16:58
Success came after many failures - có công mài sắt có ngày nên kim
gửi bởi daigai - 10 Tháng 1 2017, 16:55
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi daigai
10 Tháng 1 2017, 16:55
Essay When you are in , do as the Romans do - Nhập gia tùy tục
gửi bởi daigai - 03 Tháng 1 2017, 17:47
0 Trả lời
36 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 1 2017, 17:47
Travel broadens your knowledge - Du lịch giúp bạn mở mang kiến thức
gửi bởi daigai - 03 Tháng 1 2017, 17:08
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 1 2017, 17:08
Kể về Tết bằng tiếng Anh
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 23:13
0 Trả lời
73 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 23:13
Essay Fashion - the culture and civilization of a country - Thời trang là văn hóa, văn minh của một quốc gia
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 23:10
0 Trả lời
52 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 23:10
Advantages and disadvantages of modern life
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 16:32
1 Trả lời
39 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 23:08
Essay Living to eat or eating to live? Con gà có trước hay quả trứng có trước
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:57
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:57
Bài luận A friend in need is a friend indeed
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:52
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:52
Essay Time lost will never return - Thời gian trôi qua không thể lấy lại
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:50
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:50
Essay Practice makes perfect - Có công mài sắt có ngày nên kim
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:49
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:49
Essay Money can make the world move
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:36
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:36
Essay You can’t judge a book by its cover - Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:07
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:07
Health is better than wealth - Sức khỏe là thứ quý giá hơn giàu sang
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:03
0 Trả lời
107 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:03
People nowadays read less than they used to because of the influence of video and television.
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:02
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:02
To save time is to save money
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:00
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:00
To look after the environment is to look after ourselves - Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 16:59
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 16:59