Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Essay Living to eat or eating to live? Con gà có trước hay quả trứng có trước
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:57
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:57
Bài luận A friend in need is a friend indeed
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:52
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:52
Essay Time lost will never return - Thời gian trôi qua không thể lấy lại
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:50
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:50
Essay Practice makes perfect - Có công mài sắt có ngày nên kim
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:49
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:49
Essay Money can make the world move
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 22:36
0 Trả lời
12 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 22:36
Essay You can’t judge a book by its cover - Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:07
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:07
Health is better than wealth - Sức khỏe là thứ quý giá hơn giàu sang
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:03
0 Trả lời
40 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:03
People nowadays read less than they used to because of the influence of video and television.
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:02
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:02
To save time is to save money
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 17:00
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 17:00
To look after the environment is to look after ourselves - Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 16:59
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 16:59
Never too old to learn - Không bao giờ quá muộn để học
gửi bởi daigai - 02 Tháng 1 2017, 16:52
0 Trả lời
13 Xem
gửi bởi daigai
02 Tháng 1 2017, 16:52
Money cannot buy happiness, but it can help
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 21:19
0 Trả lời
45 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 21:19
mọi người hiện nay chỉ đang sống vì tiền? Bài luận tiếng Anh
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 21:10
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 21:10
What’s your hometown like? Are there any changes compared to the old days?
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 20:32
0 Trả lời
46 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 20:32
How do you measure success?
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 18:47
0 Trả lời
14 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 18:47
Một số topic nói và viết cho thi Tiếng anh khung B1 Châu Âu
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 16:13
0 Trả lời
67 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 16:13
các đoạn văn mẫu viết các chủ đề thi nói chứng chỉ B anh văn
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 16:08
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 16:08
topic tiếng anh một số chủ đề quen thuộc
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 14:11
0 Trả lời
136 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 14:11
bài luận tiếng anh về thành viên gia đình (kể về bản thân, co dì chú bác, bạn thân)
gửi bởi daigai - 01 Tháng 1 2017, 14:09
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi daigai
01 Tháng 1 2017, 14:09
Trọn bộ đáp án và câu hỏi ôn tập thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 môn Tiếng Anh
gửi bởi daigai - 21 Tháng 11 2016, 23:32
4 Trả lời
525 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2016, 16:43