Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Công việc bạn muốn làm sau khi tốt nghiệp? Kind of work you hope to do after graduate
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:09
0 Trả lời
227 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:09
My teacher - Đoạn văn tả thày cô giáo của em
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:06
0 Trả lời
2164 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:06
Viết về thầy/cô giáo tiếng Anh của em - Talk about your teacher of English
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:04
0 Trả lời
17314 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:04
Vai trò của môn học Nghề thủ công - The important role of the teaching of crafts
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:00
0 Trả lời
151 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:00
Suy nghĩ về việc học Gia sư - The use and abuse of private tuition
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:59
0 Trả lời
141 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:59
Tả về công việc lớp trưởng của em - Talk about your experiences as a school prefect
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:54
0 Trả lời
192 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:54
My school - đoạn văn Giới thiệu về trường bằng tiếng Anh
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:50
0 Trả lời
45272 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:50
Thời học sinh thật vất vả - School life is the most difficult time
gửi bởi daigai - 27 Tháng 11 2014, 23:49
0 Trả lời
98 Xem
gửi bởi daigai
27 Tháng 11 2014, 23:49
[Essay] Ngày cuối cùng thời học sinh - The end of the school term
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:47
0 Trả lời
191 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:47
[Essay] Miêu tả ngày đầu tiên đến trường - Describe the first day of your school
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:44
0 Trả lời
1672 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:44
[Essay] Môn học yêu thích nhất - The subject I enjoy learning
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:41
0 Trả lời
33455 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:41
[Essay] Bạn thích môn học nào nhất? What subject you like best in school?
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:39
0 Trả lời
5249 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:39
[Essay] Viết về môn học mà bạn quan tâm nhất - Subject you consider most important
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:37
0 Trả lời
3799 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:37
[Essay] Bài kiểm tra làm học sinh lo lắng - Examination day often makes many pupils worry
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:18
0 Trả lời
130 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:18
[Essay] Sự quan trọng của các kỳ thì - The importance of examinations
gửi bởi daigai - 26 Tháng 11 2014, 18:16
0 Trả lời
118 Xem
gửi bởi daigai
26 Tháng 11 2014, 18:16
[Essay] Giáo viên cho quá nhiều bài tập về nhà?
gửi bởi tctuvan - 26 Tháng 11 2014, 00:45
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi tctuvan
26 Tháng 11 2014, 00:45
Kho đề thi TOEIC có đáp án đầy đủ nhất
gửi bởi tctuvan - 19 Tháng 11 2014, 17:06
2 Trả lời
1614 Xem
gửi bởi daigai
21 Tháng 11 2014, 23:20
[Essay] Homework should be abolished? Có nên giao bài tập về nhà?
gửi bởi daigai - 03 Tháng 11 2014, 23:56
0 Trả lời
1242 Xem
gửi bởi daigai
03 Tháng 11 2014, 23:56
Tả một chuyến thăm quan vườn thú - A visit to a zoo
gửi bởi ngo_son - 21 Tháng 8 2014, 18:18
0 Trả lời
2383 Xem
gửi bởi ngo_son
21 Tháng 8 2014, 18:18
Discuss the role of the police force in society - Vai trò của công an trong xã hội ngày nay
gửi bởi p3_c0j - 21 Tháng 8 2014, 13:06
0 Trả lời
153 Xem
gửi bởi p3_c0j
21 Tháng 8 2014, 13:06