Chia sẻ về các kỳ thì TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, SAT, mẫu essay
Nội quy chuyên mục: * Chia sẻ các bí quyết làm các bài thi, kỳ thi
* Giới thiệu các bài luận, đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh Essay
* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Tính tích cực của việc có sở thích, đam mê - the uses of the hobby
gửi bởi daigai - 29 Tháng 11 2014, 00:02
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi daigai
29 Tháng 11 2014, 00:02
Tả trận lụt ở thị trấn - Flood in a town
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 23:53
0 Trả lời
265 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 23:53
Liberty - Sự tự do
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 23:50
0 Trả lời
192 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 23:50
Nói về Phạm tội trong xã hội - Talk about crimes in society
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 17:03
0 Trả lời
335 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 17:03
[Essay] Sống trong cộng đồng đa sắc tộc - Living in a multiracial community
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:59
0 Trả lời
240 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:59
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Protect and preserve the natural resources
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:56
0 Trả lời
755 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:56
Tiền là nguồn gốc của mọi điều tồi tệ - Money is the root of all evil
gửi bởi cnjuding - 28 Tháng 11 2014, 16:54
0 Trả lời
230 Xem
gửi bởi cnjuding
28 Tháng 11 2014, 16:54
Why we should study science? Tạo sao chúng ta nên học ngành Khoa học kỹ thuật
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:28
0 Trả lời
339 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:28
Why I like to go to school - Tại sao tôi muốn đi học
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:28
0 Trả lời
381 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:28
Thói quen đọc sách của các sinh viên - the habit of reading in some students
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:26
0 Trả lời
503 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:26
Giá trị của các thư viện - Value of libraries
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:25
0 Trả lời
402 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:25
[Essay] Nên đọc những loại sách nào - The kind of books we should read
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:24
1 Trả lời
458 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:24
Which language do you think has made the greatest contribution to the promotion of better understanding among the people
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:19
0 Trả lời
384 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:19
Kỹ năng khó nhất trong học tiếng Anh - What is the most difficult skill of studying English?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:18
0 Trả lời
452 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:18
[Essay] Miêu tả về nước Anh và con người Anh - England and the English people
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:17
0 Trả lời
1163 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:17
Nhân tố giúp học tốt ngoại ngữ - How to Succeed in learning a foreign language
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:15
0 Trả lời
438 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:15
For students, purchasing or renting a home? Sinh viên nên mua hay thuê nhà?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:13
0 Trả lời
269 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:13
Tả ký túc xá trường em - An apartment or a college dormitory
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:12
0 Trả lời
252 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:12
Which school do you want? Bạn muốn học ở đâu?
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:11
0 Trả lời
238 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:11
how should we change to raise the quality teaching? Làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục
gửi bởi daigai - 28 Tháng 11 2014, 00:10
0 Trả lời
187 Xem
gửi bởi daigai
28 Tháng 11 2014, 00:10