| Đăng nhập qua LiketLy 

Nút kết, nút chia sẻ Ket-noi - Để mọi người cùng Chia sẻ link website của bạn lên Ketnooi! PDF. In Email
(72 bình chọn, trung bình 3.56 trong 5 sao)
Những câu hỏi thường gặp (FAQs) - Developers - cho Nhà phát triển
Thứ bảy, 09 Tháng 7 2011 22:13

Để các thành viên mạng xã hội Ket-noi có thể dễ dàng chia sẻ link tại website của bạn?


Hãy hãy thêm nút chia sẻ Ketnooi hoặc nút Kết tại mỗi trang trong Website của bạn!

Nếu 1 thành viên chia sẻ Link, hoặc kết 1 trang từ website của bạn, link đó sẽ xuất hiện ở đại sảnh, trang cá nhân của thành viên và bạn bè của họ. 


Đây cũng là 1 cách hiệu quả để tăng traffic - làm seo cho trang web của bạn!

Ngoài ra bạn cũng có thể thêm các nút chia sẻ link tới những trang mạng nổi tiếng khác

Xem hướng dẫn dưới đây, rất đơn giản

Nút chia sẻ link Ketnooi

Logo và mã html, chỉ việc copy vào chỗ bạn muốn hiện nút chia sẻ Ketnooi!

<script type="text/javascript"> document.write('<a href="http://ketnooi.com/plugins/apis/share.php?url='+encodeURIComponent(encodeURIComponent(window.location.href))+'" target="_blank"><img src="https://static.ketnooi.com/public/images/button/kchiase16.png" border="0"/></a>'); </script>

<script type="text/javascript"> document.write('<a href="http://ketnooi.com/plugins/apis/share.php?url='+encodeURIComponent(encodeURIComponent(window.location.href))+'" target="_blank"><img src="https://static.ketnooi.com/public/images/button/kchiase32.png" border="0"/></a>'); </script>

Các nút khác

Bạn có thể lấy trực tiếp link các hình ảnh này để sử dụng!

Nút Kết

(Ketnooi)

Mỗi thành viên Ket-noi bấm vào nút kết sẽ tăng số người kết trang của bạn. Có thể coi nút kết là 1 công cụ ratings page, bình chọn cho trang web của bạn

Chỉ cần đơn giản bạn đặt đoạn code sau tại trang web bạn muốn mọi người chia sẻ, thay đổi url bằng link trang web của bạn

<iframe name="ketnooi" src="http://www.ketnooi.com/plugins/apis/like.php?action=showket&url=http%3A%2F%2Fketnooi.com&layout=standard&avatar=1" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300px; height:68px; float:left;" allowTransparency="true"></iframe>

Và bạn sẽ được như sau : DEMO
Sử dụng addthis code

Bạn cũng có thể sử dụng mã sau để tự động thêm các trang mạng cho phép thành viên chia sẻ link tới

Chỉ việc copy đoạn mã sau vào trang bạn muốn hiện

Và bạn sẽ được như sau:

Và bạn sẽ được như sau:


Lưu ý: Bản quyền các hình ảnh thuộc về Ketnooi!

 

Nhà tài trợ

Xe Audi