Ket-noi.com - Thị trường Tuyển dụng Việc Làm từ xa | việc làm nhỏ (Freelance) | (Nguồn lực từ ngoài) Outsource http://ket-noi.com/ Ket-noi.com - Thị trường Tuyển dụng Việc Làm từ xa | việc làm nhỏ (Freelance) | (Nguồn lực từ ngoài) Outsource (c) Ket-noi.com Tuyển Giáo Viên dạy tiếng Nhật thu nhập cao - Giảng dạy tiếng Nhật, giáo dục định hướng về thị trường Nhật Bản cho thực tập sinh kỹ năng... http://ket-noi.com/Viec-lam-tu-xa/Viet-lach-Dich-thuat/Tuyen-Giao-Vien-day-tieng-Nhat-thu-nhap-cao-579.html lanhcf 579 Dịch thuật Ngôn ngữ khác Tìm dịch thuật Từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại Tôi cần tìm một việc làm từ xa, Tôi đã được học tiếng Pháp tại Paris, tôi muốn dịch các tài liệu t... http://ket-noi.com/Viec-lam-tu-xa/Viet-lach-Dich-thuat/Tim-dich-thuat-Tu-tieng-Phap-sang-tieng-Viet-va-nguoc-lai-253.html nguyenngoc76 253 Dịch thuật Ngôn ngữ khác Tìm người dịch hộ mình sang tiếng Hàn Quốc ĐANG CẦN GẤP - NHANH HỘ MÌNH VỚI Bác nào thông thạo tiếng Pháp thì dịch hộ tớ Viet _ Hàn Quốc Ch... http://ket-noi.com/Viec-lam-tu-xa/Viet-lach-Dich-thuat/Tim-nguoi-dich-ho-minh-sang-tieng-Han-Quoc-206.html bientapvien01 206 Dịch thuật Ngôn ngữ khác Tìm người dịch hộ mình sang tiếng Pháp VẪN CHƯA CÓ AI DỊCH HỘ MÌNH! Bác nào thông thạo tiếng Pháp thì dịch hộ tớ Viet _ Pháp Chú ý là bạn... http://ket-noi.com/Viec-lam-tu-xa/Viet-lach-Dich-thuat/Tim-nguoi-dich-ho-minh-sang-tieng-Phap-202.html bientapvien01 202 Dịch thuật Ngôn ngữ khác Tìm người dịch hộ mình sang tiếng Đức Bác nào thông thạo tiếng Pháp thì dịch hộ tớ Viet _ Đức Chú ý là bạn phải biết thực sự, mình không ... http://ket-noi.com/Viec-lam-tu-xa/Viet-lach-Dich-thuat/Tim-nguoi-dich-ho-minh-sang-tieng-Duc-201.html bientapvien01 201 Dịch thuật Ngôn ngữ khác Bác nào dịch hộ em bài Tiếng Trung này với Bác nào dịch hộ em bài Tiếng Trung này với xin hậu tạ bác 50k, được chứ! hehe http://lw.china-... http://ket-noi.com/Viec-lam-tu-xa/Viet-lach-Dich-thuat/Bac-nao-dich-ho-em-bai-Tieng-Trung-nay-voi-82.html manuaotrang8x 82 Dịch thuật Ngôn ngữ khác nhận dịch tiếng trung -mình nhận các công việc có liên quan đến dịch tiếng trung -bạn nào co nhu cầu liên hệ mình qua em... http://ket-noi.com/Viec-lam-tu-xa/Viet-lach-Dich-thuat/nhan-dich-tieng-trung-156.html bobobo 156 Dịch thuật Ngôn ngữ khác