| Đăng nhập qua LiketLy 

5 ảnh rao vặt gần đây
Cung cấp các loại van lưu l
Cung cấp các loại van lưu l...
Khác (01.08.2018)
Onedesign thiết kế logo thư
Onedesign thiết kế logo thư...
Dịch vụ khác (29.07.2018)
magicjack,magicjackgo thiết
magicjack,magicjackgo thiết...
Linh phụ kiện (04.07.2018)
Paragon City
Paragon City
Môi giới nhà đất (15.05.2018)
Osimi Gò Vấp
Osimi Gò Vấp
Môi giới nhà đất (26.04.2018)


 Dịch vụ
Các dịch vụ

 Y tế - Chăm sóc sức khỏe
Các dịch vụ liên quan Y tế - Chăm sóc sức khỏeCần bánMục đích Cá nhânMS: 1893930.07.2016
Đăng bởi:  BDS_79_51_53_86  

Hóa Chất Miễn Dịch ABBOTT PHẦN I

Công Ty TNHH Đẩu tư & Phát triển Kim Hưng xin kính chào Quý Khách hàng!

BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách hàng!

STT Tên sản phẩm CODE Xuất xứ ĐVT Quy cách Đơn Giá VAT

1 25-OH Vitamin D 3L52-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
2 25-OH Vitamin D 3L52-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
3 25-OH Vitamin D Calibrators 3L52-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
4 25-OH Vitamin D Controls 3L52-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
5 Acetaminophen 2K99-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
6 AcetaminoPhen Calibrators 2K99-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
7 AFP 3P36-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
8 AFP 2 3P36-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
9 AFP 3 Calibrators 3P36-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
10 AFP 3 Controls 3P36-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
11 AFP hitect 3P36-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
12 Anti-CCP 1P65-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
13 Anti-CCP Calibrators 1P65-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
14 Anti-CCP Controls 1P65-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
15 Anti-HBc IgM 6C33-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
16 Anti-HBc IgM 6C33-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
17 Anti-HBc IgM Calibrators 6C33-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
18 Anti-HBc IgM Controls 6C33-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
19 Anti-HBc II 8L44-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
20 Anti-HBc II 8L44-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
21 Anti-HBc II 8L44-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
22 Anti-HBc II Calibrators 8L44-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
23 Anti-HBc II Controls 8L44-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
24 Anti-HBe 6C34-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
25 Anti-HBe 6C34-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
26 Anti-HBe Calibrators 6C34-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
27 Anti-HBe Controls 6C34-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
28 Anti-HBs 7C18-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
29 Anti-HBs 7C18-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
30 Anti-HBs 7C18-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
31 Anti-HBs Calibrators 7C18-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
32 Anti-HBs Controls 7C18-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
33 Anti-HCV 6C37-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
34 Anti-HCV 6C37-32 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
35 Anti-HCV Calibrators 6C37-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
36 Anti-HCV Controls 6C37-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
37 Anti-HCV hitect 6C37-37 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
38 Anti-Tg 2K46-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
39 Anti-Tg 2K46-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
40 Anti-TG Calibrators 2K46-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
41 Anti-TG Controls 2K46-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
42 Anti-TPO 2K47-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
43 Anti-TPO 2K47-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
44 Anti-TPO Calibrators 2K47-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
45 Anti-TPO Controls 2K47-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
46 APS RESEAL ALUM 7L12-51 ABBOTT - MỸ Hộp 16,000 tubes Liên hệ 5%
47 B12 7K61-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
48 B12 7K61-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
49 B12 Active 3P24-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
50 B12 Active 3P24-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
51 B12 Active Calibrators 3P24-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
52 B12 Active Controls 3P24-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
53 B12 Calibrators 7K61-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
54 B12 Controls 7K61-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
55 BNP 8K28-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
56 BNP 8K28-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
57 BNP Calibrators 8K28-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
58 BNP Controls 8K28-11 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
59 C4 CUVT SEG 2P75-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
60 CA 125 II 2K45-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
61 CA 125 II 2K45-23 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
62 CA 125 II Calibrators 2K45-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
63 CA 125 II Controls 2K45-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
64 CA 15-3 2K44-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
65 CA 15-3 2K44-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
66 CA 15-3 Calibrators 2K44-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
67 CA 15-3 Controls 2K44-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
68 CA 19-9XR 2K91-23 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
69 CA 19-9XR 2K91-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
70 CA 19-9XR Calibrators 2K91-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
71 CA 19-9XR Controls 2K91-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
72 CEA 7K68-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
73 CEA 7K68-32 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
74 CEA Calibrators 7K68-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
75 CEA Controls 7K68-12 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
76 CEA hitect 7K68-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
77 CENTRIFUGE TUBE 9527-40 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
78 CK-MB STAT 2K42-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
79 CK-MB STAT Calibrators 2K42-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
80 CK-MB STAT Controls 2K42-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
81 CMV IgG 6C15-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
82 CMV IgG Avidity 3L46-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
83 CMV IgG Avidity Calibrators & Controls 3L46-11 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
84 CMV IgG Calibrators 6C15-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
85 CMV IgG Controls 6C15-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
86 CMV IgM 6C16-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
87 CMV IgM Calibrators 6C16-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
88 CMV IgM Controls 6C16-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
89 Concentrated Wash Buffer 6C54-58 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
90 Cortisol 8D15-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
91 Cortisol 8D15-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
92 Cortisol Calibrators 8D15-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
93 C-Peptide 3L53-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
94 C-Peptide Calibrators 3L53-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
95 C-Peptide Controls 3L53-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
96 Cyclosporine 1L75-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
97 Cyclosporine Calibrators 1L75-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
98 Cyclosporine Whole blood Precip 1L75-55 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
99 Cyfra 21-1 2P55-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
100 Cyfra 21-1 Calibrators 2P55-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
101 Cyfra 21-1 Controls 2P55-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
102 D-DIMER 7K02-01 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
103 D-DIMER Controls 7K02-20 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
104 D-DIMER Standard Calibrators 7K02-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
105 DHEA-S 8K27-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
106 DHEA-S 8K27-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
107 DHEA-S Calibrators 8K27-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
108 DHEA-S Controls 8K27-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
109 Digoxin 1P32-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
110 Digoxin Calibrators 1P32-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
111 EBV EBNA-1 IgG 3P67-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
112 EBV EBNA-1 IgG 3P67-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500
Bấm vào ảnh để phóng to
Hóa Chất Miễn Dịch ABBOTT  PHẦN I
Hóa Chất Miễn Dịch ABBOTT  PHẦN I
Hóa Chất Miễn Dịch ABBOTT  PHẦN I
Tình trạng:

Giá:
Liên hệ:
Nguyễn Thanh Tùng
hà nội
hà nội
Vietnam

Số điện thoại bàn:
ĐT Di động: 0963889249

Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Web:  ket-noi.com/BDS_79_51_53_86/
Cùng loạiCùng người đăng

Nhân sâm tê thống linh (18.12.2016)

bán cây vạn niên tùng (30.10.2016)

vô sinh, hiếm muộn, sinh con trai theo ý muốn (18.08.2016)

TPCN hỗ trợ tăng cân NutriGainPLus (19.07.2016)

Xét nghiệm phân tìm kháng nguyên H.Pylori (15.07.2016)

Xét nghiệm phân tìm kháng nguyên H.Pylori (15.07.2016)

Test phát hiện ma túy , chất gây nghiện POLYMED(USA) (09.07.2016)
RSS 2.0All Ads
RSS 2.0Y tế - Chăm sóc sức khỏe

Thêm Lời Bình


Mã Xác nhận
Làm TươiKet noi Blog


Hóa Chất Miễn Dịch ABBOTT PHẦN I 7 out of 10 based on 810 ratings. 1 user reviews.

Nhà tài trợ

Xe Audi

Việc làm từ xa mới

Tuyển CTV kinh doanh online lương cao
Bán hàng (17.11.2016)
Tuyển Giáo Viên dạy tiếng Nhật thu nhập cao
Dịch thuật Ngôn ngữ khác (28.10.2016)
Công ty Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Trung Việt cần tuyển gấp nhân viên SEO-Marketi
Quảng cáo trực tuyến (Internet, Email Marketing) (02.10.2016)
tìm việc dịch thuật TIẾNG ANH, đánh máy
Dịch thuật English (07.09.2016)
VMG Media – Tuyển dụng thực tập sinh kinh doanh
Bán hàng (20.07.2016)


 
= Tin có ảnh