| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Công nợ là nợ của chính phủ và nợ do chính phủ bảo lãnh. Nếu thu ngân sách không bù nổi chi ngân sách thì chính phủ phải đi vay bằng cách phát hành trái phiếu.

  Trả lời bởi lu_lu.0nljn3
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Chao ban

  Cong no nghia la ban thanh toan tien no(cac khoan chi phi theo hop dong ,thoa thuan giua 2 ben) cua ban khi ban da lam xong mot cong viec gi cho nguoi khac(gia cong,san xuat ...) ma nguoi theu ban chua biet so tien phai tra cho ban la bao nhieu va do duoc goi la cong no

  Chuc ban vui ve

  Trả lời bởi a_male_want_see_girl_stark_nude
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường