| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  QUY TRÌNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  I/ Xác định mục tiêu TCSK.

   Mục tiêu TCSK do nhà đầu từ, chủ DN đưa ra.

   Mục tiêu phải đo lường được và phù hợp với chiến lược của DN.

  II/ Xác định nội dung TCSK

   Đối tượng nhận thông điệp – khách mời.

   Thời gian.

   Địa điểm.

   Nội dung, trình tự cơ bản.

   Ngân sách.

   Cơ quan báo chí

  III/ So sánh nội dung với yêu cầu

   Phải thỏa mãn được yếu tố chính quyền, tức chính quyền cho phép tổ chức.

   Thoả mãn mục tiêu của chủ đầu tư và chiến lược của DN.

   Thoả mãn đối tượng nhận thông điệp event (thu hút được số lượng bao nhiêu người - đối tượng cụ thể tham gia, chuyển tải được hình ảnh, thông điệp gì cho thương hiệu, cảm xúc của người tham gia vào event thế nào…)

   Dự đoán tình huống có thể xảy ra để có thể xử lý tốt các sự cố xảy ra tại event.

   Event muốn thu hút và gây ấn tượng mạnh với những người tham dự cần có những yếu tố sáng tạo và bất ngờ.

  IV/ Lên chương trình.

   Lên chương trình theo mẫu.

   Chuyển chương trình cho Giám đốc duyệt.

  V/ Chuẩn bị.

   Thực hiện theo kế hoạch đề ra.

   Kiểm tra việc hoàn tất trước ngày bắt đầu.

  VI/ Tổ chức SK.


  Nguồn:

  copy từ web

  Trả lời bởi trongduc_dt
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường