| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • bạn co thể vào google để có tim mà.

  Bạn vào link này đi:http://www.techcombank.com.vn/modules.php?name=Products_Services&op=ndetail&n=314&nc=195


  Nguồn:

  net

  Trả lời bởi cat_tom
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  là mộtvăn bản pháp lý được phát hành bởi một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng), nhằm cung cấp một sự bảo đảm trả tiền cho một người thụ hưởng trên cơ sở người thụ hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong tín dụng thư. Điều này có nghĩa là: Khi một người thụ hưởng hoặc một ngân hàng xuất trình (đại diện của người thụ hưởng) thỏa mãn ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng xác nhận trong khoảng thời gian có hiệu lực của LC (nếu có) những điều kiện sau đây:

  Các chứng từ cần thiết thỏa mãn điều khoản và điều kiện của LC. Chẳng hạn như: vận đơn (bản gốc và nhiều bản sao), hóa đơn lãnh sự, hối phiếu, hợp đồng bảo hiểm ..v.v

  Các thông lệ trong UCP và hoạt động ngân hàng quốc tế.

  Các thông lệ của ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng xác nhận (nếu có).

  Nói một cách ngắn gọn, một L/C là:

  Một loại chứng từ thanh toán

  Do bên mua (hoặc bên nhập khẩu) yêu cầu mở.

  Liên lạc thông qua các kênh ngân hàng.

  Được trả bởi ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng xác nhận thông qua ngân hàng thông báo (advising bank tại nước người thụ hưởng) trong một khoảng thời gian xác định nếu đã xuất trình các loại chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản.

  Các tổ chức tài chính không phải là ngân hàng cũng có thể phát hành LC.

  LC cũng có thể là nguồn thanh toán cho một giao dịch, nghĩa là một nhà xuất khẩu sẽ được trả tiền bằng cách mua lại LC. LC được sử dụng chủ yếu trong giao dịch thương mại quốc tế có giá trị lớn. LC cũng được dùng trong quá trình phát triển điền sản để bảo đảm rằng những cơ sở hạ tầng công cộng đã được phê duyệt (như đường xá, vỉa hè, ke chắn sóng ..v.v) sẽ được xây dựng.

  Các bên liên quan luôn luôn tồn tại trong LC:

  Người thụ hưởng (Beneficiary): người nhận tiền.

  Ngân hàng phát hành(opening/issue bank): Ngân hàng mà người nộp đơn xin mở LC.

  Ngân hàng thông báo(advising bank): Ngân hàng mà người thụ hưởng là khách hàng.

  Tuy nhiên, người nộp đơn xin mở LC không phải là một bên trong LC.

  Trả lời bởi baby_thanhvan45
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường